IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija 2-3 kameromis 250€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM –

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija 2-3 kameromis 250€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM –

Daugiau

Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“ NUOSTATAI Senjorų konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą ir apdovananojimus. 1. Apie konkursą 1.1. Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „ Vilniaus senjorų dainų konkursas“. 1.2. Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“ 1.3. Konkurso vieta: Vilniaus dailės akademija, Maironio g.6, (Gotikinė salė), Vilnius 1.4. Konkurso data: 2023 m. gegužės 21 d. 1.5. Konkurso pradžia 14 val. 1.6. Paraiškos dalyvauti priimamos iki 2023 m. gegužės 10 d. 2. Konkurso tikslai

Daugiau

Dainavimo mokytojų dėmesiui VšĮ „Pro partners“ kartu su Orfeum Organizacion de Festivales Europeos de Musica pradeda vykdyti Erasmus+ projektą „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ (Innovative methodology for singing teachers). Šiuo projektu siekiama plėtoti inovatyvius vokalo mokymo  įgūdžius bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, užtikrinant kokybišką vokalinį ugdymą ir jo prieinamumą mokytojams ir vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Jis bus vykdomas hibridiniu (gyvai ir nuotoliniu) būdu. Šis projektas skirtas bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, norintiems

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2023 m. Tikslinama PROGRAMA 1 epizodas. Paskaita Temos: Ką reikėtų žinoti apie komunikaciją. Bendradarbiavimo su žiniasklaida ypatumai. Komunikacija organizacijoje. Kaip apsiginti nuo piktnaudžiavimo žiniasklaidos laisve. Komunikuojančiojo teisės.  Pertrauka  2 epizodas. Paskaita  Temos: Asmenybės veiklos strategija. Standartai. Individualumas. Jūsų vaidmuo komandoje. Įvaizdžio psichologija ir motyvai TV ekrane ar kt. medijose, viešinimo kampanijos metu. Asmens įtaiga, aktoriniai gebėjimai, jų svarba, vystymas, panaudojimas viešinimo kampanijos metu. Kalbos kultūros problemos. Trikdantys veiksniai. Kūno kalba. Pertrauka 3 epizodas. Specializuotas seminaras .

Daugiau

Mokymų data 2023 m.  lapkričio 21 d. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir teisinė dokumentacija. Kaip tinkamai įforminti dokumentus? Kaip išvengti klaidų? Sutartims keliami reikalavimai. Sutarčių sąlygos. Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės, pareigos, atsakomybės. Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Papildomų Išlaidų kompensavimas. Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai. Sutarties sąlygų keitimas, sutarties vykdymo užtikrinimo būdai

Daugiau

Mokymų data 2023 m.  rugsėjo 22 d. Mokymai skirti: - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, - vaiko gerovės komisijų nariams. - socialines ir psichologines paslaugas teikiančios institucijos. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinis reglamentavimas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus įgaliojimai. Vaiko gerovės komisija. Funkcijos ir teisės. Bendravimo su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis probleminiai aspektai. Į ką atkreiptį dėmesį? Posėdžių organizavimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: - Vaiko teisių apsaugos skyriai. - Švietimo ir ugdymo

Daugiau

Seminarai gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms SEMINARO PROGRAMA 1. Renovacija energetiniu ir statybiniu požiūriu Pasiruošimas renovacijai, pastatų tipai, energijos vartojimo pastatuose vertinimo metodai, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, energetinis auditas, pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos, mažoji renovacija, inžinierinių sistemų atnaujinimas, renovacijos kokybės priežiūra, renovuotų pastatų geroji praktika, kiti aktualūs klausimai. 2. Renovacija ekonominiu požiūriu Dalyvavimo Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje sąlygos, būdai, namo atnaujinimo proceso žingsniai, investicijų planas, projekto rizikos, investicijų skirstymas į bendrąsias ir individualiąsias, valstybės

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. gegužės 30 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Teisinis socialinių paslaugų reglamentavimas. Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininkės teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo funkcijos ir uždaviniai. Atvėjo vadybininkės funkcijos ir uždaviniai. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Socialinio darbuotojo ir  padėjėjo kompetencijos ribos sprendžiant kliento socialines problemas. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Ar darbuotojas privalo atsiliepti

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. balandžio 19 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Teisės aktai, reglamentuojantys šeimos politiką. Vaiko teisių apsaugos teisinis reguliavimas. Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose. Šeimos, susiduriančios su vaikų auklėjimo, raidos ir priežiūros sunkumais. Šeimos, sprendžiančios įvairių priklausomybių atvejus (alkoholio, psichotropinių medžiagų, azartinių žaidimų problemos). Vaiko apsauga nuo psichiką veikiančių medžiagų ir atsakomybė už vaiko įtraukimą į draudžiamųjų medžiagų vartojimą. Vaiko apsauga nuo nusikalstamų veikų. Paslaugų teikimas vaikams su negalia

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. kovo 30 d. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (4 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?  Vaiko saugumas įstaigoje. Kaip spręsti problemas, kai: – Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius. – Emocinis, psichologinis smurtas, patyčios. Patyčių prevencija mokyklose. Kaip padėti? – Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. vasario 24 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. sausio 27 d., Vilnius Trukmė 4 akad.val. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau