IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Dėmesio: Nuotraukoje pateikta salės nuomos kaina 8 valandoms. Jei pageidaujete išsinuomoti salę trumpesniam laikui, - dėl kainos tarkitės paskambinę

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Dėmesio: Nuotraukoje pateikta salės nuomos kaina 8 valandoms. Jei pageidaujete išsinuomoti salę trumpesniam laikui, - dėl kainos tarkitės paskambinę

Daugiau

SALIŲ NUOMA, MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, NUOTOLINIAI RENGINIAI NETOLI VILNIAUS CENTRO. Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius. Tai ideali vieta organizuoti seminarus, mokymus, konferencijas, susitikimus, produktų ar paslaugų pristatymus ir kitus renginius. Konferencijų centre yra modernios salės, pritaikytos įvairaus pobūdžio renginiams. Pirmame aukšte yra baras ir restoranas, antrame aukšte terasa poilsiui ir pokalbiams. Paslaugos: • Konferencijų centro salių nuoma. • Konferencijų, seminarų, mokymų, susirinkimų, pokalbių, debatų, diskusijų, pasirodymų įrašymas arba/

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. birželio 16 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA LR darbo kodeksas. Į ką atkreipti dėmesį? Darbo sutarčių rūšys. Dažniausiai daromos klaidos sudarant darbo sutartis. Darbo santykių ypatumai. Kaip užtikrinti visus reikalavimus? Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai ir procedūros. Sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva, darbdavio iniciatyva, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, nesant darbo sutarties šalių valios, šalių susitarimu. MOBINGAS - psichologinis smurtas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. birželio 9 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA LR Darbo kodekso pasikeitimai nuo 2022-01-01; Kas jau įsigaliojo ir kaip tai taikoma, kokios išimtys, pvz dėl atlyginimo mokėjimo neva tik į atsiskaitomąją sąskaitą; ID kortelių aktualijos; Mobingo taikymas; Beveik net 30 straipsnių planuojamų pakeitimų, kurie turėtų įsigalioti nuo rugpjūčio 1 d.; Aktualiausi pasikeitimai susiję su kitais teisės aktais, pvz, ką reikia žinoti įmonėms, įstaigoms turinčioms daugiau nei 100 darbuotojų (pakeitimai

Daugiau

Kvalifikacijos kėlimo mokymų organizatorius: VšĮ Pro partners kartu su Tarptautiniu Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondu. Programos registracijos numeris ir data: 2022.02.22 ID376055  K211001311 Mokymų vieta: konferencijų centras Park Town, Lvivo g. 101, Vilnius (galima tiesioginė transliacija online). Mokymų pradžia: 2022 m. balandžio 4 d. (Mokymų programos turinys – 5 moduliai (teorija, praktika, savarankiški darbai). Lektoriai: mokytoja ekspertė prof. Irena Laurušienė, mokytojas ekspertas doc. Rolandas Aidukas. Programos tikslas: tobulinti mokytojų kvalifikaciją dainavimo pamokos vedimo, planavimo, uždavinių formulavimo ir jų įgyvendinimo, vertinimo,

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gegužės 19 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams. PROGRAMA Smurto samprata ir jo reglamentavimas teisės aktuose. Smurto formos ir jo identifikavimas. Fizinis, ekonominis, seksualinis, psichologinis smurtas. Smurto artimoje aplinkoje aukos ir nukenteje asmenys, smurtautojas. Smurtas artimoje aplinkoje ir nepilnametis. Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba. Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą nuo smurto. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gegužės 7 d. (šeštadienis), Vilnius 2022 m. kovo 30 d., Vilnius 2022 m. vasario 25 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams. PROGRAMA Socialinio darbuotojo pareigos ir teisės. Socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo funkcijos ir uždaviniai. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Socialinio darbuotojo ir  padėjėjo kompetencijos ribos sprendžiant kliento socialines problemas. Socialinio darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos. Nesaugios socialinių darbuotojų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienis), Vilnius 2022 m. gegužės 25 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams. PROGRAMA Socialinių paslaugų srities dokumentai. Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos). Socialinio darbuotojo, padėjėjo funkcijos, atsakomybės. Į ką atkreipti dėmesį? Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus. Socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas. Paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Vaiko teisių apsaugos teisinis reguliavimas. Vaikų gerovės užtikrinimas

Daugiau

Mokymų data: 2022 m. balandžio 21 d. Programos registracijos numeris ir data: 2022.02.07 ID375874, K211001303 (IV modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Karantino ir ekstremalios padėties įtaka. Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų? Vaiko saugumas įstaigoje. Kaip spręsti problemas, kai: – Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius: emocinis, psichologinis smurtas, patyčios. – Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais. – Nesilaiko elgesio taisyklių. – Vaikas patiria

Daugiau

Mokymų data: 2022 m. kovo 23 d. Programos registracijos numeris ir data: 2022.02.07 ID375874, K211001303 (I modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Mokytojų teisės ir pareigos įstaigoje. Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas. Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos taisyklės. Į ką atkreipti dėmesį?   Darbas įstaigoje. Karantinas, ekstremali situacija. Ką reikia žinoti? Darbas nuotoliniu būdu. Duomenų sauga dirbant nuotoliniu būdu. Darbas kontaktiniu būdu. Saugumo sąlygos. Psichologinis smurtas darbe – MOBINGAS. Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. sausio 26 d., Vilnius 2022 m. vasario 23 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams. PROGRAMA Socialinio darbuotojo pareigos ir teisės. Darbo valandos. Socialinių darbuotojų nesaugios darbo sąlygos. Saugumo užtikrinimas socialiniame darbe. Kliento psichologinis, fizinis smurtas. Darbas karantino, ekstremalios situacijos metų. MOBINGAS. Kokių prevencijos priemonių reikia imtis vadovams? Duomenų apsaugos reglamentas. Kam ir kokia informaciją socialinis darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Filmavimas.

Daugiau

Mokymų data 2021 m. gruodžio 17 d. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA • Rangos sutarčių sudarymas bei vykdymas, sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos; • Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės bei pareigos, sutarties sąlygų keitimas, sutarties vykdymo užtikrinimo būdai ir priemonės; • Protingumo ir proporcingumo kriterijai nustatant kainą. Rizikos pasiskirstymas nustatant kainą; • Kainos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka. Kainos keitimas, kai yra fiksuota kaina; • Darbų kokybė, jų garantija ir terminai, garantijos likimas

Daugiau

2021 m. spalio 1-3 d. Nida FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti  visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais; 2.  Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui. 3.  Atskleisti  forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos  bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje; 4. 

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. spalio 26 d., Vilnius 2021 m. rugpjūčio 26 d., Vilnius (vietų nėra) 2021 m. gegužės 28 d., Vilnius (vietų nėra) Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA Teisinis socialinių paslaugų reglamentavimas Socialinio darbuotojo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Socialinių darbuotojų nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Dažniausiai daromos klaidos. Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Kam ir kokia informaciją socialinis

Daugiau

Mokymų data 2021 m. rugsėjo 30 d. Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA Socialinio darbuotojo teisės ir pareigos. Tarpininkavimas tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento. Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais sprendžiant socialines, buitines ir kitas pacientų problemas. Konfliktai tarp pacientų ir artimųjų. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas bei konsultavimas. Kam ir kokia informaciją socialinis darbuotojas gali

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. rugsėjo 15 d. Dalyvavimas renginyje: 1) nuotoliniu būdu LR darbo kodeksas. Į ką atkreipti dėmesį? Darbo sutarčių rūšys. DAŽNIAUSIAI DAROMOS klaidos sudarant darbo sutartis. Darbo santykių ypatumai. Kaip užtikrinti visus reikalavimus? Darbo santykiai ekstremaliosios situacijos ir karantino metu. Ką reikia žinoti? - Darbas nuotoliniu būdu. Duomenų sauga dirbant nuotoliniu būdu. - Darbo sutarties sąlygų keitimas. - Susitarimai su darbuotojais. - Skiepai ir testavimas. - Darbuotojų profilaktinis testavimas. Veiksmai darbuotojui atsisakius

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. .

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

Mokymų data: 2019 m. kovo 20 d., Vilnius   Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau