IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija 2-3 kameromis 240€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM –

Daugiau

Dainavimo mokytojų dėmesiui VšĮ „Pro partners“ kartu su Orfeum Organizacion de Festivales Europeos de Musica pradeda vykdyti Erasmus+ projektą „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ (Innovative methodology for singing teachers). Šiuo projektu siekiama plėtoti inovatyvius vokalo mokymo  įgūdžius bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, užtikrinant kokybišką vokalinį ugdymą ir jo prieinamumą mokytojams ir vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Jis bus vykdomas hibridiniu (gyvai ir nuotoliniu) būdu. Šis projektas skirtas bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, norintiems

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gruodžio 14 d., Vilnius Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (4 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?  Vaiko saugumas įstaigoje. Kaip spręsti problemas, kai: – Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius: emocinis, psichologinis smurtas, patyčios. – Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais. – Nesilaiko elgesio taisyklių. –  Vaikas patiria  traumą įstaigoje. –

Daugiau

Mokymų data, vieta tikslinama Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (2 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Ką turi užtikrinti įstaiga ir ką turi užtikrinti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai? Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba. Ką turėtų žinoti įstaigos vadovas, mokytojai, vaikai ir tėvai? Fizinis smurtas, psichologinis/emocinis smurtas, seksualinis smurtas, nepriežiūra. Patyčios (kai vaikas patiria patyčias, kai vaikas tyčiojasi iš kito, kai vaikas stebi

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gruodžio 8 d. Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (3 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Privalomi ir rekomenduotini turėti BDAR dokumentai. Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas. Darbdavio atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą. Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo ir ugdymo įstaigose. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo ir ugdymo įstaigose ypatumai. Administruojami duomenys ir bylos. Darbuotojų, pedagogų, moksleivių  asmens duomenų tvarkymas. Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. lapkričio 30 d. Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (1 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Dokumentai, reglamentuojantys darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas. Vidaus tvarkos taisyklės. Į ką atkreipti dėmesį? Psichologinis smurtas darbe – MOBINGAS. Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. Mobingo darbe atsiradimo sąlygos. Kovos su mobingu teisinis reglamentavimas. Mobingo įrodinėjimas. Kokius reikia rinkti  įrodymus ir kaip juos kaupti, jeigu darbe yra psichologiškai smurtaujama? Konfidencialumas ir

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. lapkričio 23 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. PROGRAMA Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus įgaliojimai. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinis reglamentavimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:  vaiko teisių apsaugos skyriai, švietimo ir ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, policija, socialines ir psichologines paslaugas teikiančios institucijos. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai. Kompleksinės pagalbos šeimai

Daugiau

Mokymų data, vieta data tikslinama Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Dokumentai, reglamentuojantys darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas. Psichologinis smurtas darbe – MOBINGAS. Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. Mobingo darbe atsiradimo sąlygos. Kovos su mobingu teisinis reglamentavimas. Mobingo įrodinėjimas. Kokius reikia rinkti  įrodymus ir kaip juos kaupti, jeigu darbe yra psichologiškai smurtaujama? Psichologinis smurtas darbe bei jo prevencija. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga. Kaip ginti pažeistas teises? Teisiniai gynybos būdai. Kur kreiptis pagalbos?

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. spalio 26 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Rangos sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. Sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos. Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės bei pareigos. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Papildomų Išlaidų kompensavimas. Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai. Sutarties sąlygų keitimas,

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. rugsėjo 30 d., Vilnius 2022 m. spalio 20 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinis reglamentavimas. Socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo pareigos ir teisės, atsakomybės. Socialinio darbuotojo darbo sąlygos. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Saugumo užtikrinimas socialiniame darbe. Kliento psichologinis, fizinis smurtas. Socialinio darbuotojo ir padėjėjo elgesys kilus pavojingai situacijai. Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas raštu ir žodžiu. Kliento agresyvaus elgesio pasekmės. Duomenų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. gegužės 19 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams. PROGRAMA Smurto samprata ir jo reglamentavimas teisės aktuose. Smurto formos ir jo identifikavimas. Fizinis, ekonominis, seksualinis, psichologinis smurtas. Smurto artimoje aplinkoje aukos ir nukenteje asmenys, smurtautojas. Smurtas artimoje aplinkoje ir nepilnametis. Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba. Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą nuo smurto. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. kovo 30 d., Vilnius 2022 m. vasario 25 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams.   Prenumeruoti naujienlaiškį Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605

Daugiau

2021 m. spalio 1-3 d. Nida FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti  visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais; 2.  Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui. 3.  Atskleisti  forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos  bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje; 4. 

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. .

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

Mokymų data: 2019 m. kovo 20 d., Vilnius   Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau