IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija nuo 300€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM – Filmavimas

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija nuo 300€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM – Filmavimas

Daugiau

Mokymų data 2024 m. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir dokumentacija. Kaip tinkamai įforminti dokumentus? Kaip išvengti klaidų? Sutartims keliami reikalavimai. Sutarčių sąlygos. Nesąžiningos sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. Rangovo, subrangovo ir užsakovo teisės, pareigos, atsakomybės. Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Papildomų išlaidų kompensavimas. Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai. Sutarties sąlygų keitimas. Sutarties

Daugiau

Mokymų data 2024.09.20 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Darbuotojo darbo sąlygos. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Teisės, pareigos, atsakomybės. Nekilnojamojo turto teisiniai aspektai. Parduodamas nekilnojamasis turtas. • Viešas NT aukcionas. Ne viešas NT pardavimas. • El. aukciono pardavimais. • Sutarčiu sudarymas, keitimas. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. • Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. • Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. •

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024 m. birželio 14 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininkės, individualios priežiūros darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybės. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo profesinė rizika. Darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Ar darbuotojas privalo atsiliepti darbiniu telefonu švenčių ir išeiginėmis dienomis? Trauma, sužalojimas atliekant darbą. Viršvalandžiai. Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Kliento agresyvus

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-06-07 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Darbuotojo darbo sąlygos. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo profesinė rizika. Teisės, pareigos, atsakomybės. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Viršvalandžiai. Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Trauma, sužalojimas atliekant darbą. Saugumo užtikrinimas darbe. Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės. Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai. Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-04-30 2024-05-24 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą. Į ką atkreipti dėmesį? Direktoriaus teisės, pareigos, atsakomybės švietimo,ugdymo įstaigoje. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui teisės, pareigos, atsakomybės. Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai. Vidaus tvarkos taisyklės. Pareiginės instrukcijos. Darbuotojų instruktavimas: kaip tinkamai supažindinti? Atmintinė personalui. Ką svarbu žinoti, kad

Daugiau

Mokymų data  2024-05-21 Mokymų vieta Panevėžio rajono savivaldybė PROGRAMA Vaiko gerovės komisija. Funkcijos ir teisės. Posėdžių, pasitarimų organizavimas. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas. Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai aspektai. Vaiko motyvavimas, tarpininkavimas. Pagalbos vaikui plano sudarymas. Asmens duomenų apsauga. Ką būtina žinoti? Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas. Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims. Kam ir kokia informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Konfidencialumo užtikrinimas. Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją. Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės. Socialinio pedagogo

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2023 m. Tikslinama PROGRAMA 1 epizodas. Paskaita Temos: Ką reikėtų žinoti apie komunikaciją. Bendradarbiavimo su žiniasklaida ypatumai. Komunikacija organizacijoje. Kaip apsiginti nuo piktnaudžiavimo žiniasklaidos laisve. Komunikuojančiojo teisės.  Pertrauka  2 epizodas. Paskaita  Temos: Asmenybės veiklos strategija. Standartai. Individualumas. Jūsų vaidmuo komandoje. Įvaizdžio psichologija ir motyvai TV ekrane ar kt. medijose, viešinimo kampanijos metu. Asmens įtaiga, aktoriniai gebėjimai, jų svarba, vystymas, panaudojimas viešinimo kampanijos metu. Kalbos kultūros problemos. Trikdantys veiksniai. Kūno kalba. Pertrauka 3 epizodas. Specializuotas seminaras .

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-04-26 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės. Funkcijos ir uždaviniai. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Vaikų, vaikų įstatyminių atstovų agresyvus elgesys ir pasekmės. Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai. Informacijos apie rizikingą elgesį teikimas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-03-22 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentacijos tvarkymą švietimo srityje. Dokumentų aiškumas ir suprantamumas. Į ką atkreipti dėmesį? Kaip tinkamai paruošti dokumentus? Galimos dokumentacijos paruošimas: Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Asmens duomenų apsaugos taisyklės. Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės (bendrieji reikalavimai). Asmens duomenų apsaugos

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023-11-28 2024-02-29 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 PROGRAMA Įstaigos vadovo, mokytojų, mokinių teisės, pareigos, atsakomybės švietimo įstaigoje. Įstaigos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai. Įstaigos atsakomybė organizuojant išvykas, ekskursijas ir. t.t. už mokyklos ribų. Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą, patyčias prieš vaiką. Kokių veiksmų imtis, jeigu smurtą,

Daugiau

Mokymų data, vieta Tikslinama Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Ar norite pažinti ateitį švietime? Atraskite, kaip dirbtinis intelektas (DI) keičia mokymo ir mokymosi būdus mokykloje! Prisijunkite prie mūsų seminaro „Dirbtinio intelekto pagrindai mokyklai ir mokytojams“, kuris ne tik atvers jums DI pasaulį, bet ir suteiks praktinių įgūdžių, kaip šią pažangią technologiją taikyti kasdieniame darbe. Ką išmoksite? - DI pagrindai: sužinokite, kas yra dirbtinis intelektas, jo esminės sąvokos ir kaip jis veikia. - Praktinis taikymas: išbandykite DI

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023-12-15 2024-01-26 2024-02-02 (darželiams) 2024-02-23 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 (3 modulis) Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Vaiko gerovės komisija. Funkcijos ir teisės. Posėdžių, pasitarimų organizavimas. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas. Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai aspektai. Vaiko motyvavimas, tarpininkavimas. Pagalbos vaikui plano sudarymas. Asmens duomenų apsauga. Ką būtina žinoti? Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas. Informacijos perdavimas

Daugiau

Dainavimo mokytojų dėmesiui VšĮ „Pro partners“ kartu su Orfeum Organizacion de Festivales Europeos de Musica pradeda vykdyti Erasmus+ projektą „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ (Innovative methodology for singing teachers). Šiuo projektu siekiama plėtoti inovatyvius vokalo mokymo  įgūdžius bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, užtikrinant kokybišką vokalinį ugdymą ir jo prieinamumą mokytojams ir vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Jis bus vykdomas hibridiniu (gyvai ir nuotoliniu) būdu. Šis projektas skirtas bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, norintiems

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. spalio 27 d., Vilnius KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai

Daugiau

Seminarai gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms SEMINARO PROGRAMA 1. Renovacija energetiniu ir statybiniu požiūriu Pasiruošimas renovacijai, pastatų tipai, energijos vartojimo pastatuose vertinimo metodai, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, energetinis auditas, pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos, mažoji renovacija, inžinierinių sistemų atnaujinimas, renovacijos kokybės priežiūra, renovuotų pastatų geroji praktika, kiti aktualūs klausimai. 2. Renovacija ekonominiu požiūriu Dalyvavimo Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje sąlygos, būdai, namo atnaujinimo proceso žingsniai, investicijų planas, projekto rizikos, investicijų skirstymas į bendrąsias ir individualiąsias, valstybės

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. gegužės 30 d., Vilnius   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. balandžio 19 d., Vilnius   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. vasario 24 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. sausio 27 d., Vilnius Trukmė 4 akad.val. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau