Mokymų data, vieta
2023 m. balandžio 19 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Teisės aktai, reglamentuojantys šeimos politiką.

Vaiko teisių apsaugos teisinis reguliavimas.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Šeimos, susiduriančios su vaikų auklėjimo, raidos ir priežiūros sunkumais.
Šeimos, sprendžiančios įvairių priklausomybių atvejus (alkoholio, psichotropinių medžiagų, azartinių žaidimų problemos).
Vaiko apsauga nuo psichiką veikiančių medžiagų ir atsakomybė už vaiko įtraukimą į draudžiamųjų medžiagų vartojimą.
Vaiko apsauga nuo nusikalstamų veikų.

Paslaugų teikimas vaikams su negalia ir jų šeimoms. Vaikų su negalia teisės.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Paslaugų teikimas šeimoms, patiriantiems socialinės rizikos veiksnius.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms, laikinai globojančioms vaikus.

Pagrindinės vaiko tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos ir atsakomybė.

Vaiko užsieniečio prieglobsčio prašytojo, pabėgėlio, nelydimo nepilnamečio užsieniečio teisės.
Prevencinės ir kitos pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas.

Šeimos, išgyvenančios skyrybų procesą.
Skyrybų problemos mąstai: priežastys ir pasekmės.
Šeimos narių elgesys skyrybų metu.
Užsitęsę šeimos narių tarpusavio konfliktai. Vaikų nuteikinėjimas prieš mamą ar tėtį.
Nesutarimai dėl vaiko išlaikymo reikalingos sumos.
Nesutarimai dėl bendravimo su vaiku tvarkos.
Gyvenamosios vietos nustatymas.
Socialinė pagalba šeimai skyrybų atveju.
Psichologo pagalba.
Mediacija.
Socialinė pagalba šeimai po skyrybų.
Socialinio darbuotojo darbas ir pagalba skyrybas patiriančioms šeimoms augantiems vaikus. Kaip užtikrinti kokybiškas paslaugas? Ką būtina žinoti?

Smurtas artimoje aplinkoje.
Smurto samprata ir jo reglamentavimas teisės aktuose.
Smurto formos ir jo identifikavimas.
Fizinis, ekonominis, seksualinis, psichologinis smurtas.
Smurto artimoje aplinkoje aukos ir nukenteje asmenys, smurtautojas.
Smurtas artimoje aplinkoje ir nepilnametis.
Vaiko teisė būti apsaugotam nuo smurto. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus.
Smurtas prieš vaikus: prevencija ir pagalba.
Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą nuo smurto.
Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis.
Pagalba nukentėjusiesiems. Smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tarpininkavimas:
– policija,
– vaiko teisių apsaugos skyriai,
– savivaldybės įstaigos,
– švietimo ir ugdymo įstaigos,
– sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos institucijos.
Vaiko ir šeimos gerovės centrų, socialinių paslaugų centrų, krizių centrų, specializuotos pagalbos centrų vaidmuo.
Specializuota kompleksine pagalba.
Pagalbos atsisakymas.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemos.

Duomenų apsauga socialinių darbuotojo darbe.
Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas.
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas įstaigose, probleminiai aspektai.
Konfidencialumo užtikrinimas.
Filmavimas. Žiniaskalaida ir duomenų apsauga.
Aktuali teismų praktika, turtinė neturtinė žala.
Kiti aktualūs klausimai.
Teismų praktika.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
35 Eur užsiregistravus nuo 20 dalyvių  iki balandžio 14 d.;
40 
Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki balandžio 14 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki balandžio 14 d.;
50 Eur užsiregistravus iki balandžio 14 d.;
65 Eur užsiregistravus po balandžio 14 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833