VIDINIAI MOKYMAI
Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis
įvykus duomenų saugumo pažeidimams?

Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį ir įvertinti, kaip jie tvarkosi su asmens duomenimis įmonės ar įstaigos viduje. Šis reglamentas privalomas ir tiems duomenų valdytojams ar duomenų tvarkytojams, kurių veikla yra susijusi su prekių ar paslaugų siūlymu.

        PROGRAMA

 • Asmens duomenys ir jų tvarkymas įmonėje/įstaigoje.
 • Duomenų apsaugos auditas (kokius duomenis tvarko konkreti įmonė, iš kokių šaltinių juos gauna, kam juos

perduoda, kiek juos saugo).

 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: esminės naujovės.
 • Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė?
 • Kokius veiksmus reikėtų atlikti, siekiant tinkamai ir laiku paruošti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento

įsigaliojimui darbuotojų asmens duomenų tvarkymo kontekste?

 • Kokius dokumentus privalo turėti įmonė/įstaiga?
 • Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui. Kokie yra teisėti pagrindai tvarkyti asmens

duomenis?

 • Sutikimai dėl duomenų tvarkymo. Kada galima tvarkyti duomenis be sutikimo? Kokie sutikimai bus laikomi

negaliojančiais?

 • Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų asmens duomenų tvarkymui?
 • Kokios yra privalomos įgyvendinti techninės ir organizacinės priemonės?
 • Kaip tinkamai įgyvendinti asmens duomenų subjektų teises?
 • Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, tvarkant darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių darbuotojų)

asmens duomenis?

 • Duomenų saugumo užtikrinimas. IT sistemų ir duomenų saugumas.
 • Rizikos sritys: tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas, darbuotojų duomenų tvarkymas.
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams?
 • Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Kokios baudos gresia už asmens duomenų

apsaugos pažeidimus. Kaip jų išvengti.

 • Kaip elgtis patikrinimų metu.
 • Veiksmų planas. Ką reikia peržiūrėti ir pasiruošti kiekvienai įmonei, siekiančiai pagal reglamentą tvarkyti asmens

duomenis.

 • Klausimai – atsakymai.

*Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.
Įmonė/įstaiga, užsakiusi mokymus, taip pat gaus:

1. atmintines;
2. dokumentų šablonų rinkinį, kuriuo galės naudotis praktikoje:
2.1. vidaus asmens duomenų apsaugos laikymosi taisykles;
2.2. darbuotojo informavimo atmintinę;
2.3. asmens bylos vedimo atmintinę;
2.4. darbo su asmens duomenimis instrukciją;
2.5. informavimo formą apie vaizdo stebėjimą;
2.6. darbuotojų sutikimo formą;
3. dalijamąją medžiagą;
4. pažymėjimus.


Kaina: 850 Eur

Mokymų data derinama su užsakiusia įmone/įstaiga.

Daugiau informacijos:
jelena@propartners.lt arba tel. +370 605 21833