Mokymų data, vieta
2024-03-22

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.
Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722

Mokymai skirti:
-švietimo, ugdymo įstaigoms,
-savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams.

PROGRAMA

Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentacijos tvarkymą švietimo srityje.
Dokumentų aiškumas ir suprantamumas. Į ką atkreipti dėmesį?
Kaip tinkamai paruošti dokumentus? Galimos dokumentacijos paruošimas:
Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas.
Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.
Asmens duomenų apsaugos taisyklės.
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės (bendrieji reikalavimai).
Asmens duomenų apsaugos politika.
Vaizdo stebėjimo taisyklės.
Konfidencialios informacijos saugojimo taisyklės.
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka.
Darbuotojų supažindinimas su el.pašto, kompiuterio, telefono, kitų įrankių naudojimu.
Darbuotojų stebėsenos – kontrolės tvarka.
Atmintinė personalui apie saugomus personalo duomenis.
Naudojamų formų pakeitimas.
Veiklos įrašų lentelė (aprašas).
Asmens duomenų saugumo pažeidimo tvarka (jau išleistos rekomendacijos ).
Prieigos teisių prie duomenų suteikimo taisyklės.
Sutartys su duomenų tvarkytojais ir/ar kitais trečiaisiais asmenimis.
Duomenų teikimo (nuasmeninimo) tvarka.
Privačios informacijos perdavimo ir saugojimo tvarka.

Tvarkos aprašai:
Atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka.
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas.
Lankomumo tvarkos aprašas.
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas.
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas.
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas .
Ir kt.
Nuolatinis dokumentų tvarkymo proceso tobulinimas.

Atsakymai į klausimus. Diskusijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI 
4o Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki kovo 20 d.;
45 Eur užsiregistravus  iki kovo 20 d.;
50
 Eur užsiregistravus po kovo 20 d.;
PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Akreditacijos pažymėjimas Nr.IVP-36

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Domina mokymai 2024 m.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833