Mokymų data 
2024-05-21

Mokymų vieta
Panevėžio rajono savivaldybė

PROGRAMA

Vaiko gerovės komisija.
Funkcijos ir teisės.
Posėdžių, pasitarimų organizavimas.
Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas.
Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai aspektai.
Vaiko motyvavimas, tarpininkavimas.
Pagalbos vaikui plano sudarymas.

Asmens duomenų apsauga. Ką būtina žinoti?
Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas.
Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Kam ir kokia informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Konfidencialumo užtikrinimas.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Socialinio pedagogo darbas švietimo, ugdymo įstaigoje.
Socialinio pedagogo profesinė veikla mokykloje.

Individualus darbas su vaiku, socialinės pagalbos organizavimo etapai.

Mokinių/vaikų problemos įstaigoje. Kaip padėti vaikui?

Mokinių/vaikų konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Smurtas ir patyčios švietimo, ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba.
Ką turėtų žinoti įstaigos vadovas, mokytojai, vaikai ir tėvai?
Fizinis smurtas, psichologinis, emocinis smurtas, seksualinis smurtas, nepriežiūra.
Patyčios (kai vaikas patiria patyčias, kai vaikas tyčiojasi iš kito, kai vaikas stebi patyčias).
Žodinės patyčios, fizinės patyčios, socialinės patyčios, elektroninės patyčios.
Ką reikia daryti, kad sustabdytumėte smurtą, patyčias?
Kaip reaguoti pastebėjus, kad vaikas yra žeminamas ar kitaip skriaudžiamas?
Veiksmai pastebėjus arba įtarus patyčias, smurtą.
Kur kreiptis pagalbos?
Reagavimo į patyčias tvarka.

Individualaus pokalbio organizavimas. Pokalbis su vaiku, patiriančiu patyčias. Pokalbis su skriaudėju.
Kokių prevencijos priemonių reikia imtis vadovams?
Patarimai vykdantiems patyčių prevenciją.

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais).

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: vaiko teisių apsaugos skyriai, savivaldybė, policija, socialinių paslaugų įstaigos ir t.t.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas teikiant pagalbą vaikui, jo šeimai.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas įgyvendinant vaiko teisių apsaugą.
Kaip užtikrinti vaiko teises? Ką svarbu žinoti darbuotojams efektyviam ir greitam problemų sprendimui.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  10:00 – 16:00

KAINA 1 DALYVIUI:
40 eur
Į kainą įskaičiuota: mokymai, elektroniniai pažymėjimai, medžiaga el.paštu.
Maitinimas neįskaičiuotas

PVM mokymams netaikomas.

Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 (3 modulis)
Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis

 

Domina mokymai 2024 m.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833