Mokymų data
2023 m.  rugsėjo 22 d.

Mokymai skirti:
– tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams,
– vaiko gerovės komisijų nariams.
– socialines ir psichologines paslaugas teikiančios institucijos.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinis reglamentavimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus įgaliojimai.

Vaiko gerovės komisija.
Funkcijos ir teisės.
Bendravimo su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis probleminiai aspektai. Į ką atkreiptį dėmesį?
Posėdžių organizavimas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:
– Vaiko teisių apsaugos skyriai.
– Švietimo ir ugdymo įstaigos.
– Sveikatos priežiūros įstaigos.
– Policija.
– Socialines ir psichologines paslaugas teikiančios institucijos ir kt.

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą šeimai. Kaip padėti vaikui?
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas įgyvendinant vaiko teisių apsaugą.
Kaip užtikrinti vaiko teises? Ką svarbu žinoti darbuotojams, efektyviam ir greitam problemų sprendimui.
Problemos ugdymo įstaigoje.
Problemos: vaiko teisių pažeidimai, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtas, patyčios, rūkymas, narkotinių, psichotropinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas, smurtas artimoje aplinkoje ir.t.t.
Šeimos, išgyvenančios skyrybų procesą.
Kompleksinės pagalbos šeimai organizavimas.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, teikiant pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas teikiant pagalbą vaikui, jo šeimai.
Specializuotos paslaugos.

Asmens duomenų apsauga. Į ką atkreipti dėmesį?
Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas.
Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Konfidencialumo užtikrinimas.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemos.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI

50 Eur užsiregistravus nuo 6 dalyvių  iki rugsėjo 20 d.;
65
 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki rugsėjo 20 d.;
75 Eur užsiregistravus iki rugsėjo 20 d.;
85 Eur užsiregistravus po rugsėjo 20 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833