Mokymų data, vieta
2023-12-12

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.
Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 (2 modulis)

PROGRAMA

Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas.
Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos taisyklės.
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų fiksavimas, drausminimo ir skatinimo priemonės.

Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų.
Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas.
Mokytojo aptarinėjimas internete.

Kokių veiksmų imtis, jeigu smurtą, patyčias patiria mokytojas ar įstaigos darbuotojas.
Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą, patyčias prieš mokytoją.

Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
Mokytojo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos mokytojams už pareigų nevykdymą.
Kur mokytojas gali apginti savo teises.

Mokinių atsakomybės ribos.

Mokinių skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.
Mokinio saugumas įstaigoje.Traumos įstaigoje.

Kaip spręsti problemas: mokinių konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Šalinimo iš mokyklos priežastys.

 Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais). Ką turi žinoti mokytojas.

Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas.
Kam ir kokia informaciją  darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?

Policijos reidai ir patikros mokyklose (dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų).
Alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose.

 Įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai

 

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI
4o Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki gruodžio 8 d.;

45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki gruodžio 8 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki gruodžio 8 d.;
65 Eur užsiregistravus po gruodžio 8 d.

PVM mokymams netaikomas.
Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Domina mokymai 2024 m.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833