Mokymų data, vieta
2023 m. sausio 27 d., Vilnius

Trukmė 4 akad.val.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Kliento ir darbuotojo bendravimas.
Kliento ir darbuotojo teisės ir pareigos.
Saugaus bendravimo su klientu principai.
Bendravimas su su sunkumus patiriančiomis šeimomis.
Bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis.
Bendravimas su vaiku ir suaugusiu asmeniu, turinčiu negalią.
Bendravimas su asmenimis, turinčiais psichikos sutikimų.

Tarpininkavimas ir atstovavimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis.

Asmens duomenų apsauga teikiant socialines paslaugas.
Kliento asmens duomenų tvarkymo reikalavimai.
Klientų bylos. Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas. Informacijos apie klientą perdavimo būdai.
Kam ir kokia informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.
Asmens duomenų apsauga ir privatumas internete.
Konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas, aplinkybes, kada gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija.

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas.
Klientų nepriežiūros ir apleistumo požymiai.
Nekokybiškų socialinių paslaugų požymiai.
Ką daryti jei asmuo atsisako pagalbos ir nesutinka bendrauti?
Pagalbos paslaugų teikimas namuose.

Konfliktinių situacijų valdymas
Agresyvaus elgesio priežastys.
Piktnaudžiavimas, manipuliacijos, grasinimai.
Kliento psichologinis, fizinis smurtas.
Konflikto valdymo priemonės.
Konfliktų prevencijos priemonės.
Saugios aplinkos užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.

Savižudybės prevencija socialinių paslaugų teikimo procese.

Ką privalo užtikrinti socialinių paslaugų įstaiga? Pareigos ir atsakomybės.
Teismų praktika
Klausimai, atsakymai.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 8:45 – 9:00
Darbotvarkė 9:00 – 12:30

KAINA 1 DALYVIUI
35 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki sausio 26 d.;
40 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki sausio 26 d.;
45 Eur užsiregistravus iki sausio 26 d.;
55 Eur užsiregistravus po sausio 26 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833