Mokymų data, vieta
2024 m. birželio 14 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininkės, individualios priežiūros darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybės.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.
Savo veiklos ribų žinojimas.
Darbuotojo profesinė rizika.

Darbuotojo darbo sąlygos.
Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai.
Ar darbuotojas privalo atsiliepti darbiniu telefonu švenčių ir išeiginėmis dienomis?
Trauma, sužalojimas atliekant darbą.
Viršvalandžiai.
Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai.
Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės.
Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai.
Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.
Ar galima filmuoti, įrašinėti darbuotojo veiksmus?
Ar darbuotojas gali filmuoti ir/ar įrašinėti kliento veiksmus?
Dažniausiai daromos klaidos.

Klientų teisės ir pareigos socialinių paslaugų įstaigose.
Klientų bylos. Kas gali rinkti, tvarkyti, keisti kliento informaciją?
Informacijos apie klientą rinkimas, tvarkymas, keitimas, pildymas.
Kam ir kokią informaciją galima teikti?
Konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Kas gali susipažinti su kliento byla?
Ar kitas įstaigos specialistas gali susipažinti su kliento byla?
Darbotojo tvarkančio kliento bylą atsakomybė? Į ką atkreipti dėmesį?
Kliento charakteristika, išvada. Kaip parengti tinkamai? Dažniausiai daromos klaidos.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Duomenų apsaugos reglamentas . Ką būtina žinoti?
Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas.
Kam ir kokia informaciją darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Konfidencialumą užtikrinančios priemonės.

Pagalbos paslaugų teikimas namuose.
Ką daryti jei asmuo atsisako pagalbos ir nesutinka bendrauti?
Pagalba:
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Vaikai su negalia ir jų šeimos;
Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo asmenys).
Problemos ir sprendimo būdai.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.

Tarpininkavimas ir atstovavimas.
Kliento atstovavimo teisinis reguliavimas.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus).
Tarpininkavimas tarp sveikatos priežiūros personalo ir kliento/paciento.
Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas bei konsultavimas.

Konfliktų sprendimai socialiniame darbe.

Korupcinio pobūdžio veikla teikiant socialines paslaugas.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai. Atsakomybės.

Rekomendacijos.
Teismų praktika.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
35 Eur užsiregistravus nuo 20 dalyvių  iki birželio 12 d.;
40 
Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki birželio 12 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki birželio 12 d.;
50 Eur užsiregistravus iki birželio 12 d.;
55 Eur užsiregistravus po birželio 12 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833