NUOSTATAI REGISTRACIJA REPERTUARAS Spalio 27 d. – vyks Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės jaunųjų dainininkų konkursas. Spalio 30 d. – vyks konkurso laureatų koncertas Vilniaus Rotušėje. Spalio 28-30 d. – vyks Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės dainininkų konkursas. Spalio 30 d. – III turas su kameriniu orkestru vyks Vilniaus

Daugiau

IŠSINUOMOK KONFERENCIJŲ SALĘ VILNIUJE Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius. Salė Nr. 2 Teatras – 66, Klasė – 40, U forma – 24 Salė Nr. 1 Teatras – 85, Klasė – 56, U forma – 28 Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. PARK TOWN ERDVĖ Tai ideali vieta organizuoti seminarus,

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija nuo 300€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM – Filmavimas

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija nuo 300€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM – Filmavimas

Daugiau

Mokymų data 2024 m. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir dokumentacija. Kaip tinkamai įforminti dokumentus? Kaip išvengti klaidų? Sutartims keliami reikalavimai. Sutarčių sąlygos. Nesąžiningos sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. Rangovo, subrangovo ir užsakovo teisės, pareigos, atsakomybės. Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Papildomų išlaidų kompensavimas. Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai. Sutarties sąlygų keitimas. Sutarties

Daugiau

Mokymų data 2024.09.20 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Darbuotojo darbo sąlygos. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Teisės, pareigos, atsakomybės. Nekilnojamojo turto teisiniai aspektai. Parduodamas nekilnojamasis turtas. • Viešas NT aukcionas. Ne viešas NT pardavimas. • El. aukciono pardavimais. • Sutarčiu sudarymas, keitimas. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. • Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. • Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. •

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024 m. birželio 14 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininkės, individualios priežiūros darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybės. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo profesinė rizika. Darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Ar darbuotojas privalo atsiliepti darbiniu telefonu švenčių ir išeiginėmis dienomis? Trauma, sužalojimas atliekant darbą. Viršvalandžiai. Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Kliento agresyvus

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-06-07 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Darbuotojo darbo sąlygos. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo profesinė rizika. Teisės, pareigos, atsakomybės. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Viršvalandžiai. Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Trauma, sužalojimas atliekant darbą. Saugumo užtikrinimas darbe. Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės. Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai. Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-04-30 2024-05-24 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą. Į ką atkreipti dėmesį? Direktoriaus teisės, pareigos, atsakomybės švietimo,ugdymo įstaigoje. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui teisės, pareigos, atsakomybės. Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai. Vidaus tvarkos taisyklės. Pareiginės instrukcijos. Darbuotojų instruktavimas: kaip tinkamai supažindinti? Atmintinė personalui. Ką svarbu žinoti, kad

Daugiau

Mokymų data  2024-05-21 Mokymų vieta Panevėžio rajono savivaldybė PROGRAMA Vaiko gerovės komisija. Funkcijos ir teisės. Posėdžių, pasitarimų organizavimas. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas. Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai aspektai. Vaiko motyvavimas, tarpininkavimas. Pagalbos vaikui plano sudarymas. Asmens duomenų apsauga. Ką būtina žinoti? Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas. Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims. Kam ir kokia informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Konfidencialumo užtikrinimas. Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją. Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės. Socialinio pedagogo

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2023 m. Tikslinama PROGRAMA 1 epizodas. Paskaita Temos: Ką reikėtų žinoti apie komunikaciją. Bendradarbiavimo su žiniasklaida ypatumai. Komunikacija organizacijoje. Kaip apsiginti nuo piktnaudžiavimo žiniasklaidos laisve. Komunikuojančiojo teisės.  Pertrauka  2 epizodas. Paskaita  Temos: Asmenybės veiklos strategija. Standartai. Individualumas. Jūsų vaidmuo komandoje. Įvaizdžio psichologija ir motyvai TV ekrane ar kt. medijose, viešinimo kampanijos metu. Asmens įtaiga, aktoriniai gebėjimai, jų svarba, vystymas, panaudojimas viešinimo kampanijos metu. Kalbos kultūros problemos. Trikdantys veiksniai. Kūno kalba. Pertrauka 3 epizodas. Specializuotas seminaras .

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-04-26 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės. Funkcijos ir uždaviniai. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Darbuotojo darbo sąlygos. Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Vaikų, vaikų įstatyminių atstovų agresyvus elgesys ir pasekmės. Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai. Informacijos apie rizikingą elgesį teikimas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2024-03-22 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722 Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentacijos tvarkymą švietimo srityje. Dokumentų aiškumas ir suprantamumas. Į ką atkreipti dėmesį? Kaip tinkamai paruošti dokumentus? Galimos dokumentacijos paruošimas: Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Asmens duomenų apsaugos taisyklės. Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės (bendrieji reikalavimai). Asmens duomenų apsaugos

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023-11-28 2024-02-29 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 PROGRAMA Įstaigos vadovo, mokytojų, mokinių teisės, pareigos, atsakomybės švietimo įstaigoje. Įstaigos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai. Įstaigos atsakomybė organizuojant išvykas, ekskursijas ir. t.t. už mokyklos ribų. Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą, patyčias prieš vaiką. Kokių veiksmų imtis, jeigu smurtą,

Daugiau

Mokymų data, vieta Tikslinama Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Ar norite pažinti ateitį švietime? Atraskite, kaip dirbtinis intelektas (DI) keičia mokymo ir mokymosi būdus mokykloje! Prisijunkite prie mūsų seminaro „Dirbtinio intelekto pagrindai mokyklai ir mokytojams“, kuris ne tik atvers jums DI pasaulį, bet ir suteiks praktinių įgūdžių, kaip šią pažangią technologiją taikyti kasdieniame darbe. Ką išmoksite? - DI pagrindai: sužinokite, kas yra dirbtinis intelektas, jo esminės sąvokos ir kaip jis veikia. - Praktinis taikymas: išbandykite DI

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023-12-15 2024-01-26 2024-02-02 (darželiams) 2024-02-23 Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616 (3 modulis) Mokymai skirti: -švietimo, ugdymo įstaigoms, -savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams. PROGRAMA Vaiko gerovės komisija. Funkcijos ir teisės. Posėdžių, pasitarimų organizavimas. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas. Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai aspektai. Vaiko motyvavimas, tarpininkavimas. Pagalbos vaikui plano sudarymas. Asmens duomenų apsauga. Ką būtina žinoti? Informacijos rinkimas, tvarkymas, keitimas, saugojimas. Informacijos perdavimas

Daugiau

Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“ NUOSTATAI Senjorų konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą ir apdovananojimus. 1. Apie konkursą 1.1. Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „ Vilniaus senjorų dainų konkursas“. 1.2. Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“ 1.3. Konkurso vieta: Vilniaus dailės akademija, Maironio g.6, (Gotikinė salė), Vilnius 1.4. Konkurso data: 2023 m. gegužės 21 d. 1.5. Konkurso pradžia 14 val. 1.6. Paraiškos dalyvauti priimamos iki 2023 m. gegužės 10 d. 2. Konkurso tikslai

Daugiau

Dainavimo mokytojų dėmesiui VšĮ „Pro partners“ kartu su Orfeum Organizacion de Festivales Europeos de Musica pradeda vykdyti Erasmus+ projektą „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ (Innovative methodology for singing teachers). Šiuo projektu siekiama plėtoti inovatyvius vokalo mokymo  įgūdžius bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, užtikrinant kokybišką vokalinį ugdymą ir jo prieinamumą mokytojams ir vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Jis bus vykdomas hibridiniu (gyvai ir nuotoliniu) būdu. Šis projektas skirtas bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, norintiems

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. spalio 27 d., Vilnius KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai

Daugiau

Seminarai gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms SEMINARO PROGRAMA 1. Renovacija energetiniu ir statybiniu požiūriu Pasiruošimas renovacijai, pastatų tipai, energijos vartojimo pastatuose vertinimo metodai, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, energetinis auditas, pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos, mažoji renovacija, inžinierinių sistemų atnaujinimas, renovacijos kokybės priežiūra, renovuotų pastatų geroji praktika, kiti aktualūs klausimai. 2. Renovacija ekonominiu požiūriu Dalyvavimo Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje sąlygos, būdai, namo atnaujinimo proceso žingsniai, investicijų planas, projekto rizikos, investicijų skirstymas į bendrąsias ir individualiąsias, valstybės

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. gegužės 30 d., Vilnius   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. balandžio 19 d., Vilnius   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė.

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. vasario 24 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. sausio 27 d., Vilnius Trukmė 4 akad.val. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.   KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS: Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje. Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą. Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais. Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai. Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir

Daugiau

Nechama Lifšicaitė – iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama Žydų lakštingala, savo profesionalios vokalistės kelią pradėjusi Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje  Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose. Apie 2022 m. konkursą Dalyviai 7-30 m. vokalistai iš įvairių pasaulio šalių. Rugsėjo 25 d. – konkursas vyks Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Rugsėjo 26 d. – konkurso laureatų koncertas įvyks Vilniaus rotušėje. Papildomas laureatų koncertas buvo lapkričio 7 d. Tel Avivo „Einav Center“ koncertų

Daugiau

Birželio 2 d. 17.30 val. kviečiame į renginį Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius)  „Įžymieji litvakų muzikai Vilniuje”, kuriame bus pristatytos tokios legendos kaip Jascha Heifetzas, Misha ir Alexanderis Schneideriai, Leopoldas Godowsky‘s, Nechama Lifšicaitė ir kiti  pasaulinio garso atlikėjai, vienaip ar kitaip glaudžiai susiję su Vilniumi: vieni čia gimė ir pradėjo muzikinę karjerą, kiti atvyko ir kurį laiką gyveno ir kūrė – visi vienaip ar kitaip patyrė Vilniaus mylėtojo Česlovo Milošo žodžiais tariant –

Daugiau

Konkurso organizatorius VšĮ „Pro partners“ kartu su Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondu NUOSTATAI Senjorų konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą ir apdovananojimus. 1. Apie konkursą 1.1. Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „ Vilniaus senjorų dainų konkursas“. 1.2. Konkurso organizatorius : VšĮ Pro partners 1.3. Konkurso vieta: Konferencijų centras Park Town, Lvivo g. 101, Vilnius 1.4. Konkurso data: 2022 m. gegužės 28 d. 1.5. Konkurso pradžia 15 val. 1.6. Paraiškos dalyvauti

Daugiau

2021 m. spalio 1-3 d. Nida FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti  visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais; 2.  Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui. 3.  Atskleisti  forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos  bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje; 4. 

Daugiau

Nechama Lifšicaitė – iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama Žydų lakštingala, savo profesionalios vokalistės kelią pradėjusi Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje  Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose. Konkurso tikslas – lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas talentingiems menininkams iš įvairių regionų ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui, populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti talentingiausius jaunus žydų vokalinės muzikos autorius ir atlikėjus, plėsti kūrybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš įvairių regionų ir

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Kviečiame į ansamblio „Lietuvos Jeruzalė“ koncertus, kurie yra skirti Vilniaus Gaono Eliahu 300 metinėms. „Lietuvos Jeruzalė“  yra kamerinės muzikos ansamblis, turintis ryškų meninį braižą. Ansamblis susikūrė prieš 35 metus. Pirmas ansamblio pavadinimas buvo „Vilne“. Per tą laiką ansamblis surengė daug koncertų, dalyvavo prestižiniuose muzikos festivaliuose, muzikavo garsiose salėse. Ansamblis susilaukė klausytojų dėmesio, buvo palankiai įvertintas spaudoje. Repertuare yra XX a. muzika – Ravelio, Blocho, Prokofjevo, Šostakovičiaus, lietuvių kompozitorių kūriniai, parašyti žydų temomis. Be to, jis

Daugiau

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: • Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą; • Supažindinti forumo dalyvius ir Trakų rajono bendruomenes su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; • Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; • Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; • Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; • Aktyvinti bendruomenes, paskatinant įtraukti ir jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; • Susipažinti su gerąja bendruomenių veiklos praktika. FORUMO PROGRAMA: 2020 m. 

Daugiau

Esame VŠĮ „Pro partners“, užsiimanti kultūros, meno bei pramoginių renginių, o taip pat, konferencijų, seminarų, bei kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimu. Norime pasiūlyti jums naują paslaugą „Įsiamžinti dar niekada nebuvo taip paprasta!“ Konferencijų centre Park Town bus įrengta scena, kurioje filmuosime artistų, dainininkų ar kitų sričių menininkų koncertus bei atskirus pasirodymus. Laukiame Jūsų visų − nuo mažiausių vokalistų iki profesionalių atlikėjų, pradedančių kūrėjų ar mėgėjų, renginių organizatorių, koordinatorių ar vedėjų. Scena bus įrengta su juodo stiklo

Daugiau

2019 m. spalio 4-6 d. Telšiai Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui. FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą,  bendruomenių gyvenimo kokybę ; Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; Aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; Susipažinti

Daugiau

Šios stovyklos metu susipažinsite su grožio, makiažo, manikiūro ir stiliaus subtilybėmis, bendrausite ir konsultuositės su profesionaliais mados stilistais, makiažo ir šukuosenų specialistais. Jūsų laukia 5 smagios, naudingos ir nepamirštamos dienos mados ir grožio pasaulyje. Čia atrasite savo stilių, išryškinsite išorinį bei vidinį grožį, įgausite pasitikėjimo savimi, įgysite daug naujų idėjų ir gerai praleisite laiką. Stovyklos programa: Pirmadienis – „Stilingos šukuosenos ir sveiki plaukai“ • Plaukų priežiūra. Plaukų formavimo būdai. • Kaip išsaugoti plaukus sveikus ir

Daugiau

Daugiau renginio akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/pg/Propartners.lt/photos/?tab=album&album_id=636951356652660   Vilniaus senjorų konkursas - 2018   Birželio 21 dienos vakare Vilniaus restoraną „Natali“ užplūdo būrys žmonių – čia pirmą kartą vyko „Vilniaus senjorų dainų konkursas - 2018“. Konkursas sulaukė nemažo būrio senjorų, perkopusių penktą dešimtį – renginio metu pasirinktas dainas atliko net 22 solistai ir 6 duetai. Dalyvių pasirodymus vertino televizijos laidų prodiuserė, televizijos laidos „Muzikinis viešbutis“ prodiuserė ir vedėja Vilija Grigonytė, kompozitorius, buvusio Lietuvos radijo

Daugiau

2017 m. birželio 20 d., Lietuvos rusų dramos teatras, Vilnius Baltarusijos valstybinis šokių ansamblis yra žinomiausias ir populiariausias šalies choreografijos kolektyvas. Kolektyvui plojo Azijos ir Afrikos, Europos ir Artimųjų Rytų, JAV ir Lotynų Amerikos žiūrovai. Jo koncertai žavi nuostabiais kostiumais, virtuoziniais triukais ir azartišku šokių atlikimu. Kolektyvo repertuare yra daugiau kaip 50 įvairių pasaulio tautų šokių. Jam vadovauja Baltarusijos liaudies artistas V. Dudkevič, kurio kūrybinis kredo yra folkloro ir geriausių pasaulio choreografijos pasiekimų sintezė. Baltarusijos

Daugiau

Dainų kūrėjus į Master Class su Alan Roy Scott Alan Roy Scott yra top Hollywood'o dainų kūrėjas ir muzikos prodiuseris. Jau 25-ri metai jis yra "Grammy" apdovanojimų vertinimo komisijos narys. Jo karjera prasidėjo EMI Music, kurioje dirbo 11 metų su daugelių JAV atlikėjų, tokių kaip Stevie Wonder, The Temptations ir kt. Tarp daugelio artistų, kurie įrašė Alan'o dainas, yra Celine Dion, Cher, Gloria Estefan, Ricky Martin, Ray Charles, Tiffany, Luther Vandross, Cyndi Lauper, Roberta Flack

Daugiau

Giorgi Nakashidze – kylanti Gruzijos muzikos pasaulio žvaigždė Jūsų šventėje! Vasaros viduryje 20-ąjį gimtadienį švęsiantis atlikėjas savo muzikinį kelią pradėjo muzikos mokykloje, kurioje sėkmingai baigė dainavimo ir fortepijono klases. 2015-aisiais metais Giorgi nugalėjo Gruzijoje vykusį projektą „X Factor“ ir ypač išpopuliarėjo savo šalyje .Šiuo metu vaikinas ne tik dainuoja, bet ir vaidina, dažnai atlieka vaidmenis įvairiuose miuzikluose, dirba Batumio muzikos centre, aktyviai koncertuoja savo šalyje ir užsienyje. Giorgi savo koncertinėje programoje atlieka visiems gerai žinomus,

Daugiau

Dalyviai: 50 Lietuvos mokyklų (5-12 klasių mokiniai) Norint padėti gamtai būtina didinti šalies gyventojų ekologinį sąmoningumą, skatinti juos keisti nusistovėjusius cheminių priemonių pirkimo įpročius ir skatinti rinktis aplinkai ekologiškas priemones. Integruotoje biologijos – chemijos pamokoje mokiniai sužinojo kodėl buityje naudojama chemija. Mokė kaip galima nuvalyti batus, išvalyti kriauklę , viryklę, langus, kilimus, grindis, naudojant actą, citrinų sultis, druską, sodą, alyvuogių aliejų, rozmariną, vandenilio peroksidą ir kitas natūralias priemones. Pamokos metu skatino mokinius nebūti

Daugiau