IŠSINUOMOK KONFERENCIJŲ SALĘ VILNIUJE Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius. Salė Nr. 2 Teatras – 66, Klasė – 40, U forma – 24 Salė Nr. 1 Teatras – 85, Klasė – 56, U forma – 28   Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis.   PARK TOWN ERDVĖ Tai ideali vieta

Daugiau

IŠSINUOMUOK KONFERENCIJŲ SALĘ SAVO RENGINIUI Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvivo g. 101, Vilnius.   KONFERENCIJŲ SALĖJE VYKSTA MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, TRANSLIACIJOS ONLINE Klientų interesai mums yra labai svarbūs. Visada atvirai pateikiame kainas už paslaugas bei patalpų nuomą. Garantuojame, kad iš anksto užsakydami konferencijos salę, vėliau nemokėsite brangiau už paslaugas, o tik pasinaudosite nuolaidomis. Paslaugos: – Online transliacija 2-3 kameromis 240€ + PVM/4 val. – Užsklandų maketavimas online transliacijai 100€ + PVM –

Daugiau

Dainavimo mokytojų dėmesiui VšĮ „Pro partners“ kartu su Orfeum Organizacion de Festivales Europeos de Musica pradeda vykdyti Erasmus+ projektą „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ (Innovative methodology for singing teachers). Šiuo projektu siekiama plėtoti inovatyvius vokalo mokymo  įgūdžius bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, užtikrinant kokybišką vokalinį ugdymą ir jo prieinamumą mokytojams ir vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Jis bus vykdomas hibridiniu (gyvai ir nuotoliniu) būdu. Šis projektas skirtas bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų muzikos mokytojams, norintiems

Daugiau

Seminarai gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms SEMINARO PROGRAMA 1. Renovacija energetiniu ir statybiniu požiūriu Pasiruošimas renovacijai, pastatų tipai, energijos vartojimo pastatuose vertinimo metodai, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, energetinis auditas, pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos, mažoji renovacija, inžinierinių sistemų atnaujinimas, renovacijos kokybės priežiūra, renovuotų pastatų geroji praktika, kiti aktualūs klausimai. 2. Renovacija ekonominiu požiūriu Dalyvavimo Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje sąlygos, būdai, namo atnaujinimo proceso žingsniai, investicijų planas, projekto rizikos, investicijų skirstymas į bendrąsias ir individualiąsias, valstybės

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. kovo 30 d., Vilnius Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (4 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?  Vaiko saugumas įstaigoje. Kaip spręsti problemas, kai: – Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius. – Emocinis, psichologinis smurtas, patyčios. Patyčių prevencija mokyklose. Kaip padėti? – Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais. – Nesilaiko elgesio taisyklių.

Daugiau

Mokymų data, vieta Tikslinama Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (3 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Privalomi ir rekomenduotini turėti BDAR dokumentai. Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas. Darbdavio atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą. Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo ir ugdymo įstaigose. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo ir ugdymo įstaigose ypatumai. Administruojami duomenys ir bylos. Darbuotojų, pedagogų, moksleivių  asmens duomenų tvarkymas. Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai jų vaikų duomenys yra

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. kovo 30 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Ką būtina žinoti? Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui. Socialinių paslaugų įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai. Klientų/paslaugų gavėjų asmens duomenų tvarkymas. Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar kitų specialistų pastebėjimus ir t.t. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2023 m. Tikslinama PROGRAMA 1 epizodas. Paskaita Temos: Ką reikėtų žinoti apie komunikaciją. Bendradarbiavimo su žiniasklaida ypatumai. Komunikacija organizacijoje. Kaip apsiginti nuo piktnaudžiavimo žiniasklaidos laisve. Komunikuojančiojo teisės.  Pertrauka  2 epizodas. Paskaita  Temos: Asmenybės veiklos strategija. Standartai. Individualumas. Jūsų vaidmuo komandoje. Įvaizdžio psichologija ir motyvai TV ekrane ar kt. medijose, viešinimo kampanijos metu. Asmens įtaiga, aktoriniai gebėjimai, jų svarba, vystymas, panaudojimas viešinimo kampanijos metu. Kalbos kultūros problemos. Trikdantys veiksniai. Kūno kalba. Pertrauka 3 epizodas. Specializuotas seminaras .

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. balandžio 26 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kurie gina žmogaus teises. Žmogaus teisių varžymas. Paslaugų gavėjų grupės, kurių teisės dažniausiai pažeidžiamos: negalią turintys asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, moterys, pabėgėliai, migrantai. Jungtinių Tautų̨ neįgaliųjų̨ teisių konvencija. Neįgaliųjų teises ginančios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje. Pagalbos suteikimas asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos. Teisinės pagalbos galimybės Lietuvoje. Darbuotojo veiksmai

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. vasario 24 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Socialinio darbuotojo darbo sąlygos. Ką privalo užtikrinti įstaiga? Nesaugios darbo sąlygos. Kliento grasinimai, užpuolimai, persekiojimai ir. t.t  Kaip apsaugoti save? Kur kreiptis? Trauma, sužalojimas atliekant darbą. Viršvalandžiai. Asmenų aptarnavimas žodžiu, elektroninėmis priemonėmis. Dažniausiai daromos klaidos. Klientų bylos. Kas gali rinkti, tvarkyti, keisti kliento informaciją? Informacijos apie klientą rinkimas. Informacijos gavimo tikslas ir šaltiniai. Informacijos rinkimo būdai ir priemonės. Surinktos informacijos fiksavimas

Daugiau

Mokymai skirti: ligoninėms, poliklinikoms, pirminės sveikatos priežiūros centrams, medicinos centrams bei kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, globos, senelių namams. Mokymų data, vieta 2023 m. vasario 21 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta, kad iki 02.01 dienos Higienos institutui reikia pateikti Nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę ir yra vykdoma Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir valdymas, kas įpareigoja gydymo įstaigas pateikti duomenis už praėjusius kalendorinius metus. Pagal nustatytą tvarką, bet kurioje gydymo įstaigoje turi būti registruojami nepageidaujami

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. sausio 27 d., Vilnius Trukmė 4 akad.val. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai. Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija. Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Tiekėjų kvalifikacijos pašalinimo pagrindai. Nesąžiningi susitarimai viešuosiuose pirkimuose. Susitarimai tarp konkurentų. Pirkimo dokumentų tikslinimas, papildymas, paaiškinimas. Galimybė tikslinti pirkimo dokumentus jo nenutraukiant. Konfidencialumas, interesų konfliktas. Kainodara. Pirkimo nutraukimo pagrindai. Ginčai su tiekėjais. Pasiūlymų vertinimas. Ataskaitų teikimo tvarka. Mažos vertės pirkimų ypatumai. Palengvinimai, susiję

Daugiau

Mokymų data, vieta 2023 m. sausio 27 d., Vilnius Trukmė 4 akad.val. Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Kliento ir darbuotojo bendravimas. Kliento ir darbuotojo teisės ir pareigos. Saugaus bendravimo su klientu principai. Bendravimas su su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis. Bendravimas su vaiku ir suaugusiu asmeniu, turinčiu negalią. Bendravimas su asmenimis, turinčiais psichikos sutikimų. Tarpininkavimas ir atstovavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis. Asmens duomenų apsauga teikiant socialines paslaugas. Kliento asmens duomenų

Daugiau

Mokymų data, vieta data tikslinama Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Dokumentai, reglamentuojantys darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas. Psichologinis smurtas darbe – MOBINGAS. Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. Mobingo darbe atsiradimo sąlygos. Kovos su mobingu teisinis reglamentavimas. Mobingo įrodinėjimas. Kokius reikia rinkti  įrodymus ir kaip juos kaupti, jeigu darbe yra psichologiškai smurtaujama? Psichologinis smurtas darbe bei jo prevencija. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga. Kaip ginti pažeistas teises? Teisiniai gynybos būdai. Kur kreiptis pagalbos?

Daugiau

Mokymų data, vieta tikslinama Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (2 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos. Ką turi užtikrinti įstaiga ir ką turi užtikrinti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai? Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba. Ką turėtų žinoti įstaigos vadovas, mokytojai, vaikai ir tėvai? Fizinis smurtas, psichologinis/emocinis smurtas, seksualinis smurtas, nepriežiūra. Patyčios (kai vaikas patiria patyčias, kai vaikas tyčiojasi iš kito, kai vaikas stebi

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. lapkričio 30 d. Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (1 modulis) Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Dokumentai, reglamentuojantys darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas. Vidaus tvarkos taisyklės. Į ką atkreipti dėmesį? Psichologinis smurtas darbe – MOBINGAS. Psichologinio smurto ir mobingo reglamentavimas darbo santykiuose. Mobingo darbe atsiradimo sąlygos. Kovos su mobingu teisinis reglamentavimas. Mobingo įrodinėjimas. Kokius reikia rinkti  įrodymus ir kaip juos kaupti, jeigu darbe yra psichologiškai smurtaujama? Konfidencialumas ir

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. lapkričio 23 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. PROGRAMA Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus įgaliojimai. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinis reglamentavimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas:  vaiko teisių apsaugos skyriai, švietimo ir ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, policija, socialines ir psichologines paslaugas teikiančios institucijos. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai. Kompleksinės pagalbos šeimai

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. spalio 26 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. PROGRAMA Rangos sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. Sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos. Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės bei pareigos. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Papildomų Išlaidų kompensavimas. Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai. Sutarties sąlygų keitimas,

Daugiau

Nechama Lifšicaitė – iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama Žydų lakštingala, savo profesionalios vokalistės kelią pradėjusi Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje  Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose. Apie 2022 m. konkursą 2022 m. konkurse dalyvauti gali 7-30 m. vokalistai iš įvairių pasaulio šalių. Rugsėjo 25 d. – konkursas vyks Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Rugsėjo 26 d. – konkurso laureatų koncertas įvyks Vilniaus rotušėje. Papildomas laureatų koncertas numatomas lapkričio 1 d. Tel

Daugiau

Birželio 2 d. 17.30 val. kviečiame į renginį Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius)  „Įžymieji litvakų muzikai Vilniuje”, kuriame bus pristatytos tokios legendos kaip Jascha Heifetzas, Misha ir Alexanderis Schneideriai, Leopoldas Godowsky‘s, Nechama Lifšicaitė ir kiti  pasaulinio garso atlikėjai, vienaip ar kitaip glaudžiai susiję su Vilniumi: vieni čia gimė ir pradėjo muzikinę karjerą, kiti atvyko ir kurį laiką gyveno ir kūrė – visi vienaip ar kitaip patyrė Vilniaus mylėtojo Česlovo Milošo žodžiais tariant –

Daugiau

Mokymų data, vieta 2022 m. kovo 30 d., Vilnius 2022 m. vasario 25 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu. Mokymai skirti  socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams.   Prenumeruoti naujienlaiškį Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605

Daugiau

Konkurso organizatorius VšĮ „Pro partners“ kartu su Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondu NUOSTATAI Senjorų konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą ir apdovananojimus. 1. Apie konkursą 1.1. Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „ Vilniaus senjorų dainų konkursas“. 1.2. Konkurso organizatorius : VšĮ Pro partners 1.3. Konkurso vieta: Konferencijų centras Park Town, Lvivo g. 101, Vilnius 1.4. Konkurso data: 2022 m. gegužės 28 d. 1.5. Konkurso pradžia 15 val. 1.6. Paraiškos dalyvauti

Daugiau

2021 m. spalio 1-3 d. Nida FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti  visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais; 2.  Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui. 3.  Atskleisti  forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos  bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje; 4. 

Daugiau

Nechama Lifšicaitė – iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama Žydų lakštingala, savo profesionalios vokalistės kelią pradėjusi Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje  Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose. Konkurso tikslas – lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas talentingiems menininkams iš įvairių regionų ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui, populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti talentingiausius jaunus žydų vokalinės muzikos autorius ir atlikėjus, plėsti kūrybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš įvairių regionų ir

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. .

Daugiau

Kviečiame į ansamblio „Lietuvos Jeruzalė“ koncertus, kurie yra skirti Vilniaus Gaono Eliahu 300 metinėms. „Lietuvos Jeruzalė“  yra kamerinės muzikos ansamblis, turintis ryškų meninį braižą. Ansamblis susikūrė prieš 35 metus. Pirmas ansamblio pavadinimas buvo „Vilne“. Per tą laiką ansamblis surengė daug koncertų, dalyvavo prestižiniuose muzikos festivaliuose, muzikavo garsiose salėse. Ansamblis susilaukė klausytojų dėmesio, buvo palankiai įvertintas spaudoje. Repertuare yra XX a. muzika – Ravelio, Blocho, Prokofjevo, Šostakovičiaus, lietuvių kompozitorių kūriniai, parašyti žydų temomis. Be to, jis

Daugiau

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: • Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą; • Supažindinti forumo dalyvius ir Trakų rajono bendruomenes su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; • Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; • Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; • Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; • Aktyvinti bendruomenes, paskatinant įtraukti ir jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; • Susipažinti su gerąja bendruomenių veiklos praktika. FORUMO PROGRAMA: 2020 m. 

Daugiau

Esame VŠĮ „Pro partners“, užsiimanti kultūros, meno bei pramoginių renginių, o taip pat, konferencijų, seminarų, bei kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimu. Norime pasiūlyti jums naują paslaugą „Įsiamžinti dar niekada nebuvo taip paprasta!“ Konferencijų centre Park Town bus įrengta scena, kurioje filmuosime artistų, dainininkų ar kitų sričių menininkų koncertus bei atskirus pasirodymus. Laukiame Jūsų visų − nuo mažiausių vokalistų iki profesionalių atlikėjų, pradedančių kūrėjų ar mėgėjų, renginių organizatorių, koordinatorių ar vedėjų. Scena bus įrengta su juodo stiklo

Daugiau

2019 m. spalio 4-6 d. Telšiai Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui. FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą,  bendruomenių gyvenimo kokybę ; Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; Aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; Susipažinti

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

Mokymų data: 2019 m. kovo 20 d., Vilnius   Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau

Šios stovyklos metu susipažinsite su grožio, makiažo, manikiūro ir stiliaus subtilybėmis, bendrausite ir konsultuositės su profesionaliais mados stilistais, makiažo ir šukuosenų specialistais. Jūsų laukia 5 smagios, naudingos ir nepamirštamos dienos mados ir grožio pasaulyje. Čia atrasite savo stilių, išryškinsite išorinį bei vidinį grožį, įgausite pasitikėjimo savimi, įgysite daug naujų idėjų ir gerai praleisite laiką. Stovyklos programa: Pirmadienis – „Stilingos šukuosenos ir sveiki plaukai“ • Plaukų priežiūra. Plaukų formavimo būdai. • Kaip išsaugoti plaukus sveikus ir

Daugiau

Daugiau renginio akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/pg/Propartners.lt/photos/?tab=album&album_id=636951356652660   Vilniaus senjorų konkursas - 2018   Birželio 21 dienos vakare Vilniaus restoraną „Natali“ užplūdo būrys žmonių – čia pirmą kartą vyko „Vilniaus senjorų dainų konkursas - 2018“. Konkursas sulaukė nemažo būrio senjorų, perkopusių penktą dešimtį – renginio metu pasirinktas dainas atliko net 22 solistai ir 6 duetai. Dalyvių pasirodymus vertino televizijos laidų prodiuserė, televizijos laidos „Muzikinis viešbutis“ prodiuserė ir vedėja Vilija Grigonytė, kompozitorius, buvusio Lietuvos radijo

Daugiau

2017 m. birželio 20 d., Lietuvos rusų dramos teatras, Vilnius Baltarusijos valstybinis šokių ansamblis yra žinomiausias ir populiariausias šalies choreografijos kolektyvas. Kolektyvui plojo Azijos ir Afrikos, Europos ir Artimųjų Rytų, JAV ir Lotynų Amerikos žiūrovai. Jo koncertai žavi nuostabiais kostiumais, virtuoziniais triukais ir azartišku šokių atlikimu. Kolektyvo repertuare yra daugiau kaip 50 įvairių pasaulio tautų šokių. Jam vadovauja Baltarusijos liaudies artistas V. Dudkevič, kurio kūrybinis kredo yra folkloro ir geriausių pasaulio choreografijos pasiekimų sintezė. Baltarusijos

Daugiau

Dainų kūrėjus į Master Class su Alan Roy Scott Alan Roy Scott yra top Hollywood'o dainų kūrėjas ir muzikos prodiuseris. Jau 25-ri metai jis yra "Grammy" apdovanojimų vertinimo komisijos narys. Jo karjera prasidėjo EMI Music, kurioje dirbo 11 metų su daugelių JAV atlikėjų, tokių kaip Stevie Wonder, The Temptations ir kt. Tarp daugelio artistų, kurie įrašė Alan'o dainas, yra Celine Dion, Cher, Gloria Estefan, Ricky Martin, Ray Charles, Tiffany, Luther Vandross, Cyndi Lauper, Roberta Flack

Daugiau

Giorgi Nakashidze – kylanti Gruzijos muzikos pasaulio žvaigždė Jūsų šventėje! Vasaros viduryje 20-ąjį gimtadienį švęsiantis atlikėjas savo muzikinį kelią pradėjo muzikos mokykloje, kurioje sėkmingai baigė dainavimo ir fortepijono klases. 2015-aisiais metais Giorgi nugalėjo Gruzijoje vykusį projektą „X Factor“ ir ypač išpopuliarėjo savo šalyje .Šiuo metu vaikinas ne tik dainuoja, bet ir vaidina, dažnai atlieka vaidmenis įvairiuose miuzikluose, dirba Batumio muzikos centre, aktyviai koncertuoja savo šalyje ir užsienyje. Giorgi savo koncertinėje programoje atlieka visiems gerai žinomus,

Daugiau

Dalyviai: 50 Lietuvos mokyklų (5-12 klasių mokiniai) Norint padėti gamtai būtina didinti šalies gyventojų ekologinį sąmoningumą, skatinti juos keisti nusistovėjusius cheminių priemonių pirkimo įpročius ir skatinti rinktis aplinkai ekologiškas priemones. Integruotoje biologijos – chemijos pamokoje mokiniai sužinojo kodėl buityje naudojama chemija. Mokė kaip galima nuvalyti batus, išvalyti kriauklę , viryklę, langus, kilimus, grindis, naudojant actą, citrinų sultis, druską, sodą, alyvuogių aliejų, rozmariną, vandenilio peroksidą ir kitas natūralias priemones. Pamokos metu skatino mokinius nebūti

Daugiau