Mokymų data, vieta
2024-04-26

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.
Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722

Mokymai skirti:
-švietimo, ugdymo įstaigoms,
-savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams.

PROGRAMA

Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės.
Funkcijos ir uždaviniai.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.
Savo veiklos ribų žinojimas.

Darbuotojo darbo sąlygos.
Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai.
Vaikų, vaikų įstatyminių atstovų agresyvus elgesys ir pasekmės.
Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai.
Informacijos apie rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.
Ar galima filmuoti, įrašinėti darbuotojo veiksmus?
Ar darbuotojas gali filmuoti ir/ar įrašinėti?
Pokalbių įrašymas neperspėjus. Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia. Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.

Duomenų apsaugos reglamentas socialinio pedagogo darbe. Ką būtina žinoti?
Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas.
Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas.
Kam ir kokia informaciją darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Konfidencialumą užtikrinančios priemonės.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Ką svarbu žinoti darbuotojams, efektyviam ir greitam problemų sprendimui.

Problemos ir sprendimo būdai: vaiko teisių pažeidimai, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtas, patyčios, rūkymas, narkotinių, psichotropinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas, smurtas artimoje aplinkoje, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas. ir.t.t.

Draudžiami daiktai. Mokinio daiktų patikrinimas.
Ar reikalingas sutikimas? Kas turi dalyvauti?

Policijos patikros, iškvietimai. Mokinių apklausa. Ka būtina žinoti?
Kaip užtikrinti veiksmus, kad nebūtų pažeistos vaiko teises?

Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalba vaikui ir šeimai.
Pagalbos atsisakymas.

Vaiko gerovės komisija.

Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI 
4o Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki balandžio 25 d.;
45 Eur užsiregistravus  iki balandžio 25 d.;
50
 Eur užsiregistravus po balandžio 25 d.;
PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Akreditacijos pažymėjimas Nr.IVP-36

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Domina mokymai 2024 m.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833