Mokymų data
2024 m.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir dokumentacija.
Kaip tinkamai įforminti dokumentus? Kaip išvengti klaidų?
Sutartims keliami reikalavimai. Sutarčių sąlygos.
Nesąžiningos sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.

Rangovo, subrangovo ir užsakovo teisės, pareigos, atsakomybės.
Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims.
Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).
Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas.
Papildomų išlaidų kompensavimas.
Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai.

Sutarties sąlygų keitimas.
Sutarties keitimas iš esmės pasikeitus situacijai.
Bendrųjų sąlygų keitimai.

Kainos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka.
Kokiais atvejais rangovas gali reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą?
Rangos sutarčių keitimas iš esmės pasikeitus žaliavų kainai.
Konkrečios kainos pataisymas, užsakovui keičiant sutarties dokumentus.
Konkrečios kainos pataisymas, kai paaiškėja būtinybė atlikti darbus, nenumatytus normatyviniuose dokumentuose.
Konkrečios kainos koregavimas kitais šalių susitarimu nustatytais atvejais.

Sutarties kainos indeksavimas, atlyginimų darbuotojams peržiūra, sutarties termino, perkamų kiekių (darbų) apimties, objekto pakeitimais ir t.t.
Ką daryti jei kainų indeksavimas sutartyje nenumatytas?
Darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmė ir svarba ginčuose dėl darbų kokybės.
Vienašalis darbų perdavimo aktas.

Rangos sutarčių dalyvių teisinė atsakomybė:
Užsakovų teisinė atsakomybė. Aplinkybės dėl kurių užsakovui gali tekti atsakomybė už netinkamai atliktus rangos darbus.
Rangovų teisinė atsakomybė. Rangovų atsakomybė prieš užsakovą už subrangovų veiksmus.
Subrangovų teisinė atsakomybė.
Atsakomybė, kai yra kelių dalyvių kaltė.

Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai.
Sutarties vykdymo užtikrinimo būdai ir priemonės.
Rangos sutarties vykdymo probleminiai aspektai.
Netinkamas rangos darbų priėmimas–perdavimas.
Bendradarbiavimo pareigos nesilaikymas.
Sutarčių nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Terminų pažeidimas.

Konfidenciali informacija.

Darbų kokybė, jų garantija ir terminai, garantijos likimas bankroto atveju.
Nekokybiški darbai – kas tai ir kieno tai atsakomybė?
Atsakomybė už netinkamą darbų kokybę.

Sankcijos už kokybės reikalavimų nesilaikymą.
Rangos darbų trūkumai, defektai, brokas. Kiek laiko gali taisyti trūkumus, defektus, broką.
Šalių teisės ir pareigos nustatant defektus.

Sutarties vykdymo sustabdymas.

Sutarties pasibaigimas.
Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas.
Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių?

Ginčai dėl kokybės ir atsiskaitymo. Šalių atsakomybė ir pareigos.
Rangovo/užsakovo ginčų priežastis, atsakomybių ribos.
Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, problemų sprendimų variantai.
Pretenzijos ir ginčų sprendimas.

Aktualiausia teismų praktika į ką verta atkreipti dėmesį. 

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI

75 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių iki lapkričio 16 d.;
85 Eur užsiregistravus iki lapkričio 16 d.;

95 Eur užsiregistravus po lapkričio 16 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833