Mokymų data, vieta
2023 m. vasario 24 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Socialinio darbuotojo darbo sąlygos. Ką privalo užtikrinti įstaiga?
Nesaugios darbo sąlygos.

Kliento grasinimai, užpuolimai, persekiojimai ir. t.t  Kaip apsaugoti save? Kur kreiptis?
Trauma, sužalojimas atliekant darbą.
Viršvalandžiai.

Asmenų aptarnavimas žodžiu, elektroninėmis priemonėmis. Dažniausiai daromos klaidos.

Klientų bylos. Kas gali rinkti, tvarkyti, keisti kliento informaciją?
Informacijos apie klientą rinkimas.
Informacijos gavimo tikslas ir šaltiniai.
Informacijos rinkimo būdai ir priemonės.
Surinktos informacijos fiksavimas ir vertinimas.
Informacijos tvarkymas, keitimas, papildymas.
Kam ir kokią informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Kas gali susipažinti su kliento byla?
Ar kitas įstaigos specialistas gali susipažinti su kliento byla?
Darbotojo tvarkančio kliento bylą atsakomybė? Į ką atkreipti dėmesį?

Smurto apraiškos teikiant socialines paslaugas.
Smurtą provokuojantys ir smurtui neleidžiantys atsirasti veiksniai socialinių paslaugų įstaigose.

Smurto prevenciją užtikrinantis darbuotojo elgesys.
Pagalbos teikimo priemonės smurto aukai ir smurtaujančiajam.

Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės.

Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.
Informacijos apie klientą teikimo etiniai ir duomenų apsaugos aspektai.
Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas raštu ir žodžiu.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų kokybę.
Socialinių paslaugų įstaigos taikomos priemonės paslaugų kokybei užtikrinti:

Skundai, anoniminiai skundai.
Fizinio, psichologinio, ekonominio piktnaudžiavimo prevencija.
Konfidencialumą užtikrinančios priemonės.
Kokybiškų socialinių paslaugų teikimo geroji praktika.

Korupcinio pobūdžio veikla teikiant socialines paslaugas.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai. Atsakomybės.

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos.
Pagalba sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas.
Kliento atstovavimo teisinis reguliavimas.
Dalyvavimas teikiant informaciją apie kliento problemas.

Socialinio darbuotojo bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.

Socialinis darbuotojas ir teisminiai procesai. Ką būtina žinoti?

Socialinis dabuotojas liudininkas.
Socialinio darbuotojo apklausa.
Kiek galima reikalauti informacijos ikiteisminio, teisminio tyrimo metu? Konfidencialumo pažeidimai. Atsakomybės.

Kliento charakteristika, išvada. Kaip parengti tinkamai? Dažniausiai daromos klaidos.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Kas gali apskųsti socialinio darbuotojo veiksmus?

Teismų praktika.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
40 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki vasario 17 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki vasario 17 d.;
50 Eur užsiregistravus iki vasario 17 d.;
65 Eur užsiregistravus po vasario 17 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833