Mokymų data, vieta
2024-04-30
2024-05-24

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.
Programos registracijos numeris ir data: 2024 03 12 ID 515693 K211001722

Mokymai skirti:
-švietimo, ugdymo įstaigoms,
-savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams.

PROGRAMA

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą. Į ką atkreipti dėmesį?

Direktoriaus teisės, pareigos, atsakomybės švietimo,ugdymo įstaigoje.
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui teisės, pareigos, atsakomybės.

Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas.
Nuostatai. Vidaus tvarkos taisyklės. Pareiginės instrukcijos.
Darbuotojų instruktavimas: kaip tinkamai supažindinti?
Atmintinė personalui.

Ką svarbu žinoti, kad užtikrinti sklandžia įstaigos veiklą?

Kaip spręsti problemas: vaiko teisių pažeidimai, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtas, patyčios, patyčios kibernetinėje erdvėje, rūkymas, narkotinių, psichotropinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas, smurtas artimoje aplinkoje, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas. ir.t.t.
Veiksmai įvykus vaiko/mokinio teisių pažeidimams.
Veiksmai sužinojus apie smurtą, patyčias prieš vaiką.
Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias, smurtą patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
Atvykstančių į mokyklą asmenų registravimo tvarka.
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarka.
Netinkamai besielgiančių mokinių tvarkos aprašas.
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarka.

Mokinių saugumo užtikrinimas.
Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalba vaikui ir šeimai.

Duomenų apsauga. Ką svarbu žinoti?
Duomenu rinkimas, keitimas, saugojimas.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.
Filmavimai įstaigoje.
Filmavimas, fotografavimas viešų renginių metu.
Pokalbių įrašymas neperspėjus.
Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia.
Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.
Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas.
Kam ir kokia informaciją darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Duomenų apsaugos pažeidimai, atsakomybės.

Žiniasklaida.
Kokią informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?
Konfidencialumo užtikrinimas. Atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.

Bendravimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais.

Kokiais atvejai kviesti/kreiptis į policiją?

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Korupcijos prevencija.
Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai
Atsakymai į klausimus. Diskusijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI 
4o Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki gegužės 21 d.;
45 Eur užsiregistravus  iki  gegužės 21 d.;
50
 Eur užsiregistravus po gegužės 21 d.;
PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Akreditacijos pažymėjimas Nr.IVP-36

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Domina mokymai 2024 m.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833