Mokymų data, vieta
2024-06-07

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Darbuotojo darbo sąlygos.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.

Savo veiklos ribų žinojimas.
Darbuotojo profesinė rizika.
Teisės, pareigos, atsakomybės.
Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai.
Viršvalandžiai.
Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Trauma, sužalojimas atliekant darbą.
Saugumo užtikrinimas darbe.
Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės.
Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai.
Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.
Ar galima filmuoti, įrašinėti darbuotojo veiksmus?
Ar darbuotojas gali filmuoti ir/ar įrašinėti kliento veiksmus?
Dažniausiai daromos klaidos.

Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiais asmenimis. Ką būtina žinoti?
Paslaugų teikimo psichikos negalią turintiems asmenims teisinis reglamentavimas.
Teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas ir t.t.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus).

Asmenų/klientų, turinčių negalią, teisės ir apsauga.

Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Kaip tinkamai supažindininti paslaugų gavėjus/klientus su jų teisėmis?

Asmens konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas, atstovavimas.
Transporto organizavimas.
Pagalba į namus.
Socialinė priežiūra dienos centre.
Trumpalaikė socialinė globa dienos centre.
Intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, savitarpio pagalbos grupių organizavimas paramos šeimai centre, krizių centre.
Dienos socialinė globa ar integrali pagalba asmens namuose.
Laikino atokvėpio paslauga senyvo amžiaus asmenį prižiūrintiems artimiesiems asmens namuose ir institucijoje.
Trumpalaikė socialinė globa socialinės globos įstaigoje.
Ilgalaikė socialinė globa socialinės globos namuose.

Paslaugų kokybės užtikrinimas.
Klientų nepriežiūros ir apleistumo požymiai.
Nekokybiškų socialinių paslaugų požymiai.
Ką daryti jei asmuo atsisako pagalbos ir nesutinka bendrauti?

Duomenų apsaugos reglamentas. Ką būtina žinoti kiekvienam įstaigos darbuotojui?
Informacijos apie klientą rinkimas, tvarkymas, keitimas, pildymas.
Kam ir kokią informaciją galima teikti?
Konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Kas gali susipažinti su kliento byla?
Ar kitas įstaigos specialistas gali susipažinti su kliento byla?
Kliento charakteristika, išvada. Kaip parengti tinkamai? Dažniausiai daromos klaidos.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.
Bendravimas su artimaisiais. Ką būtina žinoti?
Konfliktų sprendimai.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 14:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI 
35 Eur užsiregistravus nuo 15 dalyvių  iki birželio 6 d.;
4o Eur 
užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki birželio 6 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių iki birželio 6 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki birželio 6 d.;
55 Eur užsiregistravus po birželio 6 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

 

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833