Mokymų data, vieta
2023-10-19

Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (2 modulis)
Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos.
Ką turi užtikrinti įstaiga ir ką turi užtikrinti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai?

Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba.
Ką turėtų žinoti įstaigos vadovas, mokytojai, vaikai ir tėvai?

Fizinis smurtas, psichologinis/emocinis smurtas, seksualinis smurtas, nepriežiūra.
Patyčios (kai vaikas patiria patyčias, kai vaikas tyčiojasi iš kito, kai vaikas stebi patyčias).
Žodinės patyčios, fizinės patyčios, socialinės patyčios, elektroninės patyčios.
Patyčios tautiniu pagrindu.

Ką reikia daryti, kad sustabdytumėte smurtą, patyčias?
Kaip reaguoti pastebėjus, kad vaikas yra žeminamas ar kitaip skriaudžiamas?
Pedagogo veiksmai pastebėjus arba įtarus patyčias, smurtą.

Kur kreiptis pagalbos?
Reagavimo į patyčias tvarka.

Individualaus pokalbio organizavimas. Pokalbis su vaiku, patiriančiu patyčias. Pokalbis su skriaudėju.

Kokių prevencijos priemonių reikia imtis vadovams?
Patarimai vykdantiems patyčių prevenciją.

Vaiko/mokinio teisės į asmens duomenų apsaugos užtikrinimą švietimo įstaigoje.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.
Filmavimai švietimo įstaigoje.
Mokinių interesų apsauga ir žiniasklaida.
Konfidencialumo užtikrinimas.

Mokinio saugumo užtikrinimas įstaigoje.
Mokinių traumos įstaigoje. Nelaimingi atsitikimai įstaigoje. Turtinės, neturtinės žalos atlyginimai.
Žalingų įpročių prevencija mokykloje.

Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės.
Socialinio pedagogo veiklos tikslas.
Vaiko gerovės komisija.

Bendradarbiavimas su mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais ar kitais teisėtais vaiko atstovais.
Pokalbių įrašymas neperspėjus.  Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia. Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.

Įstaigos bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos institucijomis, policija ir kt. įstaigomis: telefonu, pateikiant rašytinius dokumentus, susitikimo metu.

Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.

Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus.
Ginčai ir sprendimo būdai.

Atsakymai į klausimus. Diskusijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI
4o Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki spalio 17 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki spalio 17 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki spalio 17 d.;
65 Eur užsiregistravus po spalio 17 d.

PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833