Mokymų data, vieta
2023-11-28
2024-02-29

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.
Programos registracijos numeris ir data: 2023-11-21 ID 512823 K211001616

PROGRAMA

Įstaigos vadovo, mokytojų, mokinių teisės, pareigos, atsakomybės švietimo įstaigoje.
Įstaigos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.
Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

Įstaigos atsakomybė organizuojant išvykas, ekskursijas ir. t.t. už mokyklos ribų.

Smurtas ir patyčios švietimo ir ugdymo įstaigose. Prevencija ir pagalba.
Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą, patyčias prieš vaiką.

Kokių veiksmų imtis, jeigu smurtą, patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.

Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalba vaikui ir šeimai.
Vadovo ir įstaigos veiksmai įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.

Žalingų įpročių prevencija.
Ką daryti jei pamokų metu mokinys apsvaigęs nuo alkoholio ir/ar narkotinių medžiagų?

Pagalbą mokiniams vartojantiems tabaką, alkoholį ir narkotines medžiagas bei kaip užkirsti kelią galimam šių medžiagų vartojimui mokyklose.

Kaip spręsti problemas:
– Netinkamas elgesys pamokų metu.

– Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties.
– Nuolatinis vėlavimas į pamokas.
– Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais, svečiais, necenzūrinių žodžių vartojimas.
– Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas.
– Alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose.
– Tyčinis mokyklos turto sugadinimas.

Šalinimo iš mokyklos priežastys.

Policijos reidai ir patikros mokyklose (dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų). Ką turi žinoti mokytojas, įstaiga?
Ar turi būti nepilnamečio sutikimas norint apžiūrėti jo daiktus?

Kas turi dalyvauti?
Kaip užtikrinti veiksmus, kad nebūtų pažeistos vaiko teises?

Duomenų apsauga. Ką svarbu žinoti?
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.

Filmavimai švietimo įstaigoje.
Filmavimas, fotografavimas viešų renginių metu.
Konfidencialumo užtikrinimas.
Duomenų apsaugos pažeidimai, atsakomybės.

 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Problemų sprendimo būdai. Kaip padėti vaikui?

 Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Ką būtina žinoti?
Ką daryti kai tėvai neužtikrina vaiko dalyvavimo pamokoje?

Pranešimai apie užminuotas mokyklas. Ką būtina žinoti?

Prašymų pasiūlymų skundų nagrinėjimo taisyklės.
Skundų priėmimas ir nagrinėjimas.

Atsakymų parengimas ir saugojimas, išsiuntimas (įteikimas)  asmeniui.
Anoniminiai skundai.

 Korupcijos prevencija.
Dovanų politika švietimo įstaigose.

Kaip elgtis susidūrus su korupcija?

 Įstaigos atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI
4o Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki vasario 23 d.;

45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki vasario 23 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki vasario 23 d.;
65 Eur užsiregistravus po vasario 23 d.

PVM mokymams netaikomas.
Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833