Mokymų data, vieta
2023 m. kovo 30 d.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (4 modulis)
Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos.
Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?

 Vaiko saugumas įstaigoje.

Kaip spręsti problemas, kai:
– Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius.
– Emocinis, psichologinis smurtas, patyčios. Patyčių prevencija mokyklose. Kaip padėti?
– Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais.
– Nesilaiko elgesio taisyklių.
–  Vaikas patiria  traumą įstaigoje.
– Kyla įstaigos darbuotojų konfliktai su tėvais.
Žalingų įpročių prevencija mokykloje.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.

Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas.
Kokią informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?
Konfidencialumo užtikrinimas.

Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės.
Socialinio pedagogo funkcijos ir uždaviniai.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.
Savo veiklos ribų žinojimas.
Ribos sprendžiant problemas. Pagalbos atsisakymas.
Atsakomybės.

 Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais ar kitais teisėtais vaiko atstovais.
Konfliktai. Konfliktų sprendimai.
Pokalbių įrašymas neperspėjus.
Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia.
Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.

Pedagoginė psichologinė  pagalba vaikui ir šeimai.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas teikiant pagalbą vaikui/jo šeimai.
Įstaigos bendradarbiavimas:
– su vaiko teisių apsaugos institucijomis,
– policija (Policijos patikros mokyklose dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų. Kaip užtikrinti veikmus, kad nebūtų pažeistos vaiko teises?)
-pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybe ir kt. įstaigomis: telefonu, bendraujant raštu – pateikiant rašytinius dokumentus, susitikimo metu.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemos.

Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus.
Įstaigos, darbuotojų atsakomybė. Ką svarbu žinoti?
Ginčai ir sprendimo būdai.

Atsakymai į klausimus. Diskusijos

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI

45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki kovo 24 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki kovo 24 d.;
65 Eur užsiregistravus po kovo 24 d.

PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833