Mokymų data, vieta
2022 m. gruodžio 14 d., Vilnius

Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (4 modulis)
Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos.
Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?

 Vaiko saugumas įstaigoje.

Kaip spręsti problemas, kai:
– Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius: emocinis, psichologinis smurtas, patyčios.
– Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais.
– Nesilaiko elgesio taisyklių.
–  Vaikas patiria  traumą įstaigoje.
– Kyla įstaigos darbuotojų konfliktai su tėvais.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai.

Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas.
Kokią informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?
Konfidencialumo užtikrinimas.

Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės.

 Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais ar kitais teisėtais vaiko atstovais.
Pokalbių įrašymas neperspėjus.  Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia. Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.

Pedagoginė psichologinė  pagalba vaikui ir šeimai.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas teikiant pagalbą vaikui/jo šeimai.
Įstaigos bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos institucijomis, policija ir kt. įstaigomis: telefonu, bendraujant raštu – pateikiant rašytinius dokumentus, susitikimo metu.

Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus.
Ginčai ir sprendimo būdai.

Atsakymai į klausimus. Diskusijos

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI

45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki gruodžio 2 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki gruodžio 2 d.;
65 Eur užsiregistravus po gruodžio 2 d.

PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833