Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“

NUOSTATAI

Senjorų konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą ir apdovananojimus.

1. Apie konkursą

1.1. Konkursas rengiamas įgyvendinant projektą „ Vilniaus senjorų dainų konkursas“.
1.2. Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“
1.3. Konkurso vieta: Vilniaus dailės akademija, Maironio g.6, (Gotikinė salė), Vilnius
1.4. Konkurso data: 2023 m. gegužės 21 d.
1.5. Konkurso pradžia 14 val.
1.6. Paraiškos dalyvauti priimamos iki 2023 m. gegužės 10 d.

2. Konkurso tikslai

2.1. Aktyvinti Vilniaus miesto senjorų muzikinę veiklą, skatinti juos tobulėti;
2.2. puoselėti solinio dainavimo tradicijas;
2.3. populiarinti lietuvių ir kitų tautų kompozitorių kūrybą;
2.4. įvertinti atlikėjų meninį lygį;
2.5. išrinkti geriausius konkurso dalyvius;
2.6. stiprinti senjorų bendruomeniškumą, didinti jų užimtumą ir dalyvavimą kultūriniuose renginiuose.

3. Dalyviai

Konkurse dalyviai skirstomi į 2 grupes:
• solistai;
• duetai;

4. Repertuaras

4.1. Konkurse atliekamas vienas laisvai pasirinktas lietuvių, ar kitų tautų kompozitorių kūrinys.
4.2. Kūrinio trukmė iki 5 min.

5. Atlikimas

5.1. Solistams akompanuoti gali akustiniai muzikos instrumentai (gitara, akordeonas ir kt.).
5.2. Dainuoti galima su minusine fonograma.

6. Konkurso vertinimas

6.1. Dalyvius vertins 5 narių komisija.
6.2. Vertindama dalyvių pasirodymą, komisija vadovaujasi šiais kriterijais:
• kūrinio atlikimo meninis lygis;
• sceninė kultūra.

7. Apdovanojimai

7.1. Vertinimo komisijos sprendimu bus paskelbti I, II ir III vietų laimėtojai, kuriems bus įteikti diplomai ir rėmėjų įsteigti prizai.
7.2. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

8. Dalyvio sutikimas

8.1. Pildydami registracijos formą, dalyviai sutinka, kad:
• asmens duomenys (vardas, pavardė) gali būti viešinami internete ar kituose viešinimo leidiniuose;
• pasirodymas konkurse gali būti transliuojamas internetu ir/ar televizijoje.
8.2. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik konkurso viešinimo tikslams.

 

Konkursantams dalyvavimas nemokamas!

dalyvių registracija .