2019 m. spalio 4-6 d. Telšiai

Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui.

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 • Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą,  bendruomenių gyvenimo kokybę ;
 • Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis;
 • Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką;
 • Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG;
 • Aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;
 • Susipažinti su gerąja užsienio bendruomenių veiklos praktika.

FORUMO PROGRAMA:

SPALIO 4 D.

Bendruomenių delegacijų atvykimas ir apgyvendinimas (iki 16 val.)

16.00 – 18.00 Geros patirties seminarasTelšiuose:

 • „Vidurio Anglijoje gyvenančių lietuvių veikla“. Aldona Grupas, Didžioji Britanija;
 • „Telšių miesto bendruomenė vakar, šiandien ir…”Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, nusipelnęs Lietuvos architektas, Telšių miesto Garbės pilietis; Valė Beržienė, Telšių miesto seniūnijos Seniūnaičių sueigos pirmininkė;
 • „Telšių rajono VVG šiandiena ir perspektyvos”.Vytautas Barsteiga, VVG pirmininkas.

18.00 – 20.00 Geros praktikos seminarai Telšių rajono bendruomenėse:

 • „Luokės vietos bendruomenės istorija”. Marytė Beleckienė, bendruomenės pirmininkė;
 • „Nevarėnų bendruomenė „Ratas”. Albinas Šmukšta,bendruomenės pirmininkas;
 • „Veikli Ryškėnų kaimo bendruomenė”. Kazys Lečkauskas, bendruomenės pirmininkas;
 • „Rūdupių kaimo bendruomenė“. Rima Kačinskienė, bendruomenės pirmininkė;
 • „Varnių senolių bendruomenė”. Genovaitė Šukšterienė, bendruomenės pirmininkė.

20.00-22.00 Šventvakariai Telšių rajono bendruomenėse (Luokė, Nevarėnai, Ryškėnai, Rūdupiai, Varniai).

SPALIO 5 D.

Bendruomenių labdaros Mugė ir meno kolektyvų pasirodymai Turgaus a. Telšiuose Derliaus šventės metu.

Konferencija Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

13.00 – 13.30„ LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politika vietos bendruomeniškumo srityje“. Aurelija Olendraitė,  SADM ministro patarėja.
13.30 – 14.00 „LR Vidaus reikalų ministerijos politika regioninės politikos srityje. Miestų VVG veiklos aktualijos“(pranešėjas derinamas).
14.00 – 14.30 „Socialinis verslumas vietos bendruomenėse: iššūkiai ir galimybės“. Milda Koženiauskaitė, projektų koordinatorė, VšĮ Inovacijų biuras.
14.30 – 15.00 „Seniūnaičio vaidmuo seniūnijoje“. Kęstutis Vilkauskas, Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas, Trakų seniūnas.
15.00 – 15.30 Kavos pertrauka
15.30 – 16.00 Kūrybinės dirbtuvės. „Seniūnaitijų, vietos bendruomenių ir VVG funkcionalumo didinimas“. 1 dalis. Prof. dr. Saulius Nefas, Mykolo Romerio universitetas.
16.00 – 18.00 Praktiniai užsiėmimai su Alan Twelvetrees (Didžioji Britanija).

Vakarojimas pagal žemaičius Telšių Žemaitės dramos teatre.

SPALIO 6 D.

9.00 – 11.00 Ekskursijos „Telšiai – miestas ant septynių kalvų“.

Baigiamoji konferencija Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

11.00 – 11.30 „Migracijos procesai vietos bendruomenėse“. Jolanta Vaičiūnienė, Kauno Technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro direktorė.
11.30 – 12.30 Kūrybinės dirbtuvės „Seniūnaitijų, vietos bendruomenių ir VVG funkcionalumo didinimas“. 2 dalis. Prof. dr. Saulius Nefas, Mykolo Romerio universitetas.
11.30 – 12.30 Praktiniai užsiėmimai su Alan Twelvetrees (Didžioji Britanija).
13.00 – 15.00 Ekskursijos „Atrask mažąsias Telšių miesto puošmenas“.

Dalyvių išvykimas.

FORUMO EKSPERTAI:

Alan Twelvetrees, Didžioji Britanija, žinomas kaip mokytojas ir tyrėjas, socialinis ir jaunimo darbuotojas, vietos savivaldos vaikų ir jaunimo paslaugų planuotojas;
Aurelija Olendraitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja;
Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto dekanas;
Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, nusipelnęs Lietuvos architektas, Telšių miesto Garbės pilietis.

RENGĖJAI: Telšių rajono savivaldybė,  Telšių miesto seniūnija, Viešoji įstaiga ,,Pro partners“, M.Romerio universiteto Viešojo valdymo fakultetas, Telšių rajono VVG.

Registracijos mokestis vienam dalyviui – 15 eurų + PVM

Į kainą įskaičiuotas dalyvavimas visuose Forumo renginiuose.
Apgyvendinimas ir maitinimas neįskaičiuotas.

 

Daugiau informacijos:
VšĮ „Pro partners“, mob.tel.: +370 605 21833, info@propartners.lt
Valė Beržienė, mob. tel. +370 642 84059, lavanda.vale@gmail.com