2021 m. spalio 1-3 d. Nida

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti  visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir  seniūnaičiais;
2.  Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui.
3.  Atskleisti  forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos  bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje;
4.  Apjungti  žinias ir pasidalinti gerąja praktika, skatinant dalyvavimą įvairioje kūrybinėje veikloje, ugdant kultūrines kompetencijas, pilietiškumą ir bendruomeniškumą, savo tapatumą kuriančių  vietos bendruomenių.

FORUMO PROGRAMA*:

2021 SPALIO 01 D.

16.00 – 19.00 Dalyvių sutikimas ir registracija (G. D. Kuverto g. 12, Nida.)
19.30 Bendruomenių susitikimas. Neringos mero pavaduotojo Narūno Lendraičio sveikinimo žodis. Pasveikinimas etninės kultūros spalvomis.Vakaronė.

2021 SPALIO 02 D.

Forumas – konferencija 
Taikos g. 2, 93121 Neringa.

10.00 –  10.05  Neringos mero pavaduotojo Narūno Lendraičio sveikinimo žodis, forumo dalyviams.
10.05 – 10.30 „Vietos bendruomenių vaidmuo kultūros politikoje. Įstatymo nuostatos projekte”. Vytautas Juozapaitis, LR Seimo kultūros komiteto pirmininkas.
10.30 – 11.00  „Regioninė kultūros politika, Europos kontekste“. Dr. Gabrielė Žaidytė, Ministrės pirmininkės I.Šimonytės patarėja kultūros klausimais.
11.00 – 11.30  „Kultūros politikos ir regioninės kultūros aktualijos “. Albinas Vilčinskas, LR Kultūros ministerijos viceministras.

11.30 – 11.50  Kavos pertrauka

11.50 – 12.30  „Stiprus kaimas. Atvejai ir idėjos”. Dr. Levan Khetaguri, Europos kultūros parlamento narys, Sakartvelo Menų tyrimo instituto direktorius, ITI/UNESCO PA tinklo valdybos narys.
12.30 – 13.15 „Nuo darbo su bendruomenėmis iki bendruomenės kūrimo: nauji tvarumo už sienų modeliai“. Anna Estdahl (Italija), Tarptautinio kultūros tinklo A.R.E.A. viena iš steigėjų, Europos regioninių kultūros projektų vadovė.
13.15 – 13.30  „Mažųjų kultūros sostinių reikšmė vietos bendruomenių kultūroje”. Rima Jokubauskienė, Mažųjų kultūros sostinių koordinatorė.

13.30- 15.00    Pietų pertrauka

15.00 – 15.10 LVBOS pirmininko, prof. R. Navicko, sveikinimo žodis.
15.10 – 15.25 „LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politika vietos bendruomeniškumo srityje“. Ministrės patarėjas Martynas Šiurkus.
15.25 – 15.40 „LR Vidaus reikalų ministerijos politika regioninės politikos ir vietos bendruomenių vaidmens joje aspektu“. Ministrės patarėja Agneta Ladek.
15.40 – 15.55 LR Žemės ūkio ministerijos politika regioninės politikos ir vietos bendruomenių vaidmens joje aspektu“. Ministras Kęstutis Navickas.
15.55 – 16.10 Šalies kultūros centrai: regionų kultūrinis savitumas, bendruomenių kūrybiškumas ir socioedukacinės praktikos. Romas Matulis, Lietuvos kultūros centrų
asociacijos prezidentas.
16.10 – 16.25 „Bibliotekų bendra situacija ir lūkesčiai regioninės kultūros lauke”. Jolita Steponaitienė Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė.
16.25 – 16.40 Medinės architektūros mylėtojų bendruomenė Vilniuje. Donata Armakauskaitė Medinės miesto architektūros muziejaus vadovė.
16.40 – 16.55 „Naujų galimybių paieškos, siekiant kultūrinio gyvenimo įvairovės bendruomenėje: patirtis ir trukdžiai“, Dr.Irena Leliūgienė, MRŪ afilijuotoji profesorė. Tarptautinės gyvenviečių ir kaimynystės centrų fegeracijos narė(IFS)

 16.55 – 18.00 Apskrito stalo diskusija: Ko vietos bendruomenės tikisi ir ką valdžios institucijos gali padaryti vietos bendruomenių politikos srityje.
Dalyvauja vietos bendruomeninių organizacijų vadovai, seniūnaičiai ir valdžios institucijų atstovai. Moderuoja Dr. Saulius Nefas. Mykolo Romerio universitetas.

Bendruomenių atstovams, kurie nedalyvauja konferencijoje – Renginys Neringos gimnazijos salėje. (G. D. Kuverto g. 12, Nida.)

11.00 – 18.30  Forumo dalyviams atvira erdvė – susipažinkime, bendraukime ir pramogaukime.
Įvairios pramogos – pažintinės paskaitos, šokio pamokos, terapija. Galimybė kolektyvams
pasiruošti vakaro renginiui. Kavos pertraukos.

19.30 Etninių regionų, bendruomenių meno kolektyvų pasirodymai, vakaronė. Kviečiami visi forumo dalyviai.

2021 SPALIO 03 D.

Laisvas laikas.
nuo 12 val. yra galimybė pasiplaukioti  laivu už papildomą nedidelį mokestį. 

Išvykimas namo

*organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ir keisti programą

Dalyvio registracijos mokestis:

1 dalyviui, dalyvaujančiam konferencijoje ir visuose renginiuose
Dalyviai turi turėti galimybių pasą.

45 Eur iki rugsėjo 24 d.
58 Eur po rugsėjo 24 d.
Į mokestį įskaičiuotos konferencijos kavos pertraukos.

1 dalyviui, nedalyvaujančiam konferencijoje
Dalyviai turi turėti galimybių pasą.

19 Eur iki rugsėjo 24 d.
25 Eur po rugsėjo 24 d.

Konferencija bus transliuojama tiesiogiai internetu. Registracijos mokestis 1 dalyviui – 45 Eur.

Grupėms taikomos papildomos nuolaidos.

Apgyvendinimas ir maitinimas neįskaičiuotas. 

 

Jei renginys atšaukiamas, pinigai už renginį grąžinami.
Kitais atvejais pinigai už registraciją negrąžinami.

* organizatoriai turi teisė iš dalies pildyti ar keisti programą.

RENGĖJAI:
Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakultetas
VšĮ ,,Pro partners“

RĖMĖJAI:
Neringos savivaldybė
Neringos gimnazija
Neringos meno mokykla

KONTAKTAI INFORMACIJAI:

Projekto vadovė
Vida Martišienė
Tel. +370 8685 69801,
vida@propartners.lt