Mokymų kursai:
– asmenims, atsakingiems už vartotojo elektros ūkį (iki 1000 V ir iki 35 kV);
– darbuotojams, eksploatuojantiems vartotojo elektros įrenginius(iki 1000 V ir iki 35 kV)

Bendrieji kursai skirti pasiruošti energetikos darbuotojų atestavimui

1.Tema.Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys elektros įrenginių eksploatavimą ir įrengimą, šių teisės aktų apžvalga ir jų pagrindiniai reikalavimai.
Trukmė: 4 akad. val.
Datos: 2016-01-27, 2016-02-24
Vieta: Vilnius

Kaina 1 dalyviui – 99 eur.
Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

2.Tema. Galimų avarijų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, įvykusių nelaimingų atsitikimų apžvalga.
Trukmė: 2 akad. val.
Datos: 2016-01-27, 2016-02-24
Vieta: Vilnius

Kaina 1 dalyviui – 50 eur.
Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

3.Tema. Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimo ypatumai.
4 akad.val., 8 akad.val.
Datos: 2016-01-28, 2016-02-25
Vieta: Vilnius

Programa Nr. 1 (4 akad. val.)
1.1. Pagrindiniai reikalavimai elektrotechnikos darbuotojams, nustatyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse ir Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše.
1.2. Įvadinė tema „Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys elektros įrenginių eksploatavimą ir įrengimą, šių teisės aktų apžvalga ir jų pagrindiniai reikalavimai“. Paskaitos metu išdalinama dalomoji medžiaga su teisės aktų sąrašu, nuorodomis kur juos rasti internete, bei trumpu aprašymu.

Programa Nr. 2 (8 akad.val.)
1. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių nagrinėjimas)
– Organizacinės priemonės, dokumentacija, nurodymų ir pavedimų apskaita
– Darbų vykdymas pagal nurodymus, nurodymo pildymo nuostatos;
– Darbų vykdymas pagal pavedimus;
– Darbų vykdymas techninės priežiūros tvarka;
2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių nagrinėjimas:
– Techninės priemonės;
– Pirma kategorija. Darbai, vykdomi ant įtampą turinčių dalių arba arti jų;
– Antra kategorija. Darbai, vykdomi atjungus įrenginį;
– Trečia kategorija. Darbai, vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių;
– Darbo vietos, kur buvo taikytos techninės priemonės, sutvarkymas;
– Įrenginio įjungimas.
3. Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas:
– Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių punktų, susijusių su vartotojų elektros įrenginiais nagrinėjimas;
– Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių nagrinėjimas
(tik pretenduojantiems organizuoti aukštosios įtampos įrenginių eksploatavimą).
4. Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas:
– Bandymai ir matavimai.
– Diskusija, praktiniai klausimai, kai kurių avarijų ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių elektros energetikos srityje, aptarimas, užduotys, kurias reikės paruošti namuose.

Programa Nr. 3 (8 akad.val)
Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas
1. Namų užduočių nagrinėjimas
2. Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas:
– Gaisrinė sauga, aplinkos apsauga;
– Elektros tinklų apsaugos taisyklės;
3. Savistoviai įsisavintos medžiagos nagrinėjimas, konsultacija, diskusija:
– Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
– Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
– Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
– Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
– Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės;
– Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
– Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
– Srovės skirtuminių apsaugų įrengimo reikalavimai.

4 akad.val., kaina 1 dalyviui – 99 eur.
8 akad.val., kaina 1 dalyviui – 199 eur.
Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

Specializuoti kvalifikacijos kėlimo kursai  Elektros srities energetikos darbuotojams

1.Tema. Elektros įrenginių eksploatavimo ir montavimo naujovės.
Trukmė: 4 akad. val.
Datos: 2016-01-29, 2016-02-26
Vieta: Vilnius

Kaina 1 dalyviui – 99 eur.
Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

2. Tema. Moduliniai kursai apie elektros įrenginius pagal atskirus modulius.
Trukmė: ~po 2 akad. val.
Datos: 2016-01-29, 2016-02-26
Vieta: Vilnius

 • Galios transformatoriai ir reaktoriai
 • Skirstyklos ir pastotės
 • Komutaciniai ir apsaugos aparatai: jungtuvai, galios skyrikliai ir t.t.
 • Alyvos ūkio įrenginiai
 • Oro linijos
 • Kabelių linijos
 • Elektros varikliai
 • Elektros apšvietimas
 • Kondensatorių įrenginiai
 • Įžeminimo įrenginiai
 • Kitos temos pagal klausytojų pageidavimus

2 akad.val., kaina 1 dalyviui –50 eur.
Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

Moduliniai kursai pagal sertifikavimo sritis ir klausytojų poreikius.

Pageidaujant mokymus galime organizuoti užsakovo patalpose, kituose miestuose.

Darbuotojų atestavimą vykdo ir konsultuoja
Nacionalinės energetikos ekspertų asociacijos Energetikos darbuotojų sertifikavimo centras (www.neea.lt)

Bendrieji kvalifikaciniai atestavimo reikalavimai
Atestavimo įkainiai ir apmokėjimo tvarka

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse (Žin., 2010, Nr. 39-1878; pakeitimas – Žin., 2012, Nr. 124-6254) nustatyta, kad elektrotechniniams darbams atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija, o savarankiškai dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose gali asmenys tik teoriškai ir praktiškai apmokyti saugiai dirbti.
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše (Žin., 2012, Nr. 130-6581, pakeitimai – Žin., 2013, Nr.43-2131; 2013, Nr.100-4970; Teisės aktų registras: 2014-06-25 Nr.2014-09105;2015-01-05 Nr.2015-00042; 2015-04-14 Nr.2015-05763; 2015-06-23, Nr. 2015-10054) nustatyta, kad elektrotechnikos darbuotojai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 16 akademinių valandų paskaitų per 3 metus.

Daugiau informacijos:
Mob.: +370 605 21833
El. paštas: info@propartners.lt

Registracija