Seminaro data tikslinama

Informuoti, kai bus numatyta data.

Trukmė  3 val.

PROGRAMA

Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Tėvų, įtėvių, globėjų/rūpintojų pareigos.

Kaip laiku pastebėti problemą.
Ką daryti, kai:
– vaikas nelanko ugdymo įstaigos;
– smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios);
– kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais;
– vaikas nesilaiko elgesio taisyklių;
–  esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

 Mokytojo atsakomybės ribos. Įstaigos atsakomybės ribos. 
Traumos mokykloje.
Mokinių pažeidimai mokykloje.

Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.

Duomenų apsaugos užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje:
– mokinio nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų naudojimas;
– vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas. Kokia informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?;
– teisiniai vaiko interesus pažeidžiančios informacijos kriterijai;
– neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui daranti viešoji informacija.

 Vaikas ir viešosios informacijos sklaida. Į ką atkreipti dėmesį?

 Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje.

 Problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.
• kameros naudojimas nuotoliniame mokyme karantino metu:
– ar galima vykstant pamokai nuotoliniu būdu, reikalauti iš mokinių įsijungti kamerą?
– ar galima įrašinėti pamokas, siekiant drausminti mokinius?
– ar gali mokiniai įrašinėti pamokas?
• ugdymo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu.
– ką privalo užtikrinti įstaigą?
– ką daryti kai tėvai neužtikrina vaiko dalyvavimo pamokoje?

Klausimai, atsakymai

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Dalyvavimas renginyje –  nuotoliniu būdu

KAINA 1 DALYVIUI:

40 Eur su PVM užsiregistravusiems iš anksto arba 2- 3 savaites iki renginio paskelbimo datos. Datos paskelbimą sekite tinklalapyje arba užsisakykite pranešimą apie ją.
50 Eur su PVM – be nuolaidos.

PAPILDOMA nuolaida – grupėms.

registruotis

.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833