Mokymų data, vieta
2023 m. balandžio 26 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kurie gina žmogaus teises.

Žmogaus teisių varžymas.
Paslaugų gavėjų grupės, kurių teisės dažniausiai pažeidžiamos: negalią turintys asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, moterys, pabėgėliai, migrantai.

Jungtinių Tautų̨ neįgaliųjų̨ teisių konvencija.
Neįgaliųjų teises ginančios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje.

Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.

Pagalbos suteikimas asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos.
Teisinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
Darbuotojo veiksmai dėl žmogaus teisių pažeidimų.

Paslaugų gavėjų teisės ir pareigos socialinių paslaugų įstaigose.

Klientų/paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigose.
Socialinių paslaugų teikimas asmenims, kuriems pripažintas neveiksnumas arba ribotas veiksnumas.
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia.
Privatumo užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje.
Judėjimo laisvė ir suvaržymai.
Filmavimas. Vaizdo stebėjimo kameros.
Konfidenciali informacija.

Vaiko teisių užtikrinimas.
Vaiko teisių pažeidimai.

Tarpininkavimas ir atstovavimas.
Kliento atstovavimo teisinis reguliavimas.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus).
Tarpininkavimas tarp sveikatos priežiūros personalo ir kliento.
Informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.

Socialinio darbuotojo padėjėjo vaidmuo padedant paslaugų gavėjui.

Teismų praktika.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
40 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki kovo 16 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki kovo 16 d.;
50 Eur užsiregistravus iki kovo 16 d.;
65 Eur užsiregistravus po kovo 16 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833