Mokymų data, vieta
2022 m. rugsėjo 30 d., Vilnius
2022 m. spalio 20 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinis reglamentavimas.
Socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo pareigos ir teisės, atsakomybės.
Socialinio darbuotojo darbo sąlygos.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika.

Saugumo užtikrinimas socialiniame darbe.
Kliento psichologinis, fizinis smurtas.
Socialinio darbuotojo ir padėjėjo elgesys kilus pavojingai situacijai.
Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas raštu ir žodžiu.
Kliento agresyvaus elgesio pasekmės.

Duomenų apsaugos reglamentas.
Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui.
Paslaugų gavėjo asmens bylos.
Reikalavimas ištrinti asmens duomenis, pasibaigus paslaugų teikimui.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.
Socialinio darbuotojo ir klientų veiksmų filmavimas, įrašinėjimas. Slaptai padarytas įrašas.
Žiniasklaida. Asmens duomenų teikimas žurnalistams.
Konfidencialumo užtikrinimas.
Kam ir kokia informaciją socialinis darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Perdavimo būdai.
Informacijos kėlimas į socialinius tinklus.

Finansinio piktnaudžiavimo ir korupcijos apraiškos socialiniame sektoriuje.
Finansinio piktnaudžiavimo požymiai, prevencija ir atpažinimas.
Korupcinio pobūdžio veikla teikiant socialines paslaugas.
Gavusio kyšį arba dovaną darbuotojo veiksmai.

Socialinių paslaugų teikimas:
sunkumus ir krizes patiriančioms šeimoms,
senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms,
asmenims su negalia ir jų šeimoms,
asmenims, kuriems pripažintas neveiksnumas arba ribotas veiksnumas,
socialinės rizikos šeimoms,
likusių be tėvų globos vaikams,
socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms,
vaikus globojančioms šeimoms,
ir k.t.

Smurto apraiškos teikiant socialines paslaugas.
Pagalbos teikimo priemonės smurto aukai ir smurtaujančiąjam.
Smurto prevenciją užtikrinantis darbuotojo elgesys.

Socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis.
Nekokybiškų socialinių paslaugų požymiai.

Socialinio darbuotojo bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinis reglamentavimas.
Tarpininkavimas ir atstovavimas.
Pagalbos socialinių paslaugų gavėjui teikimas tvarkant reikalaus finansinėse institucijose bei užtikrinant jo teisėtus turtinius interesus.
Bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros įstaigomis ypatumai.
Bendradarbiavimas su teisėtvarkos, ugdymo ir kitomis tarnybomis.
Atstovavimas neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus).

Konfliktų sprendimai socialiniame darbe.
Teismų praktika.
Rekomendacijos
Klausimai, atsakymai.

Darbotvarkė  9:30 – 14:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI

Mokymai 2022.09.30
40 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki rugsėjo 26 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki rugsėjo 26 d.;
50 Eur užsiregistravus iki rugsėjo 26 d.;
65 Eur užsiregistravus po rugsėjo 26 d.

Mokymai 2022.10.20
40 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki spalio 14 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki spalio 14 d.;
50 Eur užsiregistravus iki spalio 14 d.;
65 Eur užsiregistravus po spalio 14 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833