Mokymų data
2023 m.  lapkričio 21 d.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Rangos sutarčių sudarymas, vykdymas ir teisinė dokumentacija.
Kaip tinkamai įforminti dokumentus? Kaip išvengti klaidų?
Sutartims keliami reikalavimai. Sutarčių sąlygos.
Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės, pareigos, atsakomybės.
Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims.
Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).
Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas.
Papildomų Išlaidų kompensavimas.
Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai.

Sutarties sąlygų keitimas, sutarties vykdymo užtikrinimo būdai ir priemonės.
Rangos sutarties vykdymo probleminiai aspektai.
Netinkamas sutarties vykdymas.
Sutarties keitimas iš esmės pasikeitus situacijai.

Kainos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka.
Kokiais atvejais rangovas gali reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą?
Rangos sutarčių keitimas iš esmės pasikeitus žaliavų kainai.
Konkrečios kainos pataisymas, užsakovui keičiant sutarties dokumentus.
Konkrečios kainos pataisymas, kai paaiškėja būtinybė atlikti darbus, nenumatytus normatyviniuose dokumentuose.
Konkrečios kainos koregavimas kitais šalių susitarimu nustatytais atvejais.

Sutarties kainos indeksavimas, atlyginimų darbuotojams peržiūra, sutarties termino, perkamų kiekių (darbų) apimties, objekto pakeitimais ir t.t.
Ką daryti jei kainų indeksavimas sutartyje nenumatytas?
Darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmė ir svarba ginčuose dėl darbų kokybės.
Vienašalis darbų perdavimo aktas.

Darbų kokybė, jų garantija ir terminai, garantijos likimas bankroto atveju.
Nekokybiški darbai – kas tai ir kieno tai atsakomybė?
Sankcijos už kokybės reikalavimų nesilaikymą.
Šalių teisės ir pareigos nustatant defektus.

Sutarties vykdymo sustabdymas.
Sutarties pasibaigimas.
Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas.
Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių.

Ginčai dėl kokybės ir atsiskaitymo. Šalių atsakomybė ir pareigos.
Rangovo/užsakovo ginčų priežastis, atsakomybių ribos.
Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, problemų sprendimų variantai.

Viešųjų pirkimų įstatymo praktiniai aspektai.
Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija.
Konfidencialumas, interesų konfliktas.
Tiekėjų kvalifikacija ir gautų pasiūlymų vertinimas.
Melaginga informacija viešuosiuose pirkimuose.
Neįprastai maža pasiūlyta kaina.
Pirkimo dokumentų tikslinimas, papildymas, paaiškinimas.
Galimybė tikslinti pirkimo dokumentus jo nenutraukiant.
Ginčai su tiekėjais ir nepatikimų tiekėjų sąrašai.
Apskundimo terminai, ginčai.
Praktiniai rangos darbų viešųjų pirkimų patarimai.

Aktualiausia teismų praktika į ką verta atkreipti dėmesį. 

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI

65 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių iki lapkričio 15 d.;
75 Eur užsiregistravus iki lapkričio 15 d.;

95 Eur užsiregistravus po lapkričio 15 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833