Mokymų data, vieta
2022 m. spalio 26 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Rangos sutarčių sudarymas bei jų vykdymas.
Sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos.

Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.

Rangovo (subrangovo) ir užsakovo teisės bei pareigos.

Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).

Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas.
Papildomų Išlaidų kompensavimas.

Fiksuotos kainos rangos sutartis ir papildomi darbai.

Sutarties sąlygų keitimas, sutarties vykdymo užtikrinimo būdai ir priemonės.

Kainos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka.

Protingumo ir proporcingumo kriterijai nustatant kainą. Rizikos pasiskirstymas nustatant kainą.
Kainos keitimas, kai yra fiksuota kaina. Kokiais atvejais rangovas gali reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą?
Rangos sutarčių keitimas iš esmės pasikeitus žaliavų kainai.
Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo.
Konkrečios kainos pataisymas, užsakovui keičiant sutarties dokumentus.
Konkrečios kainos pataisymas, kai paaiškėja būtinybė atlikti darbus, nenumatytus normatyviniuose dokumentuose.
Konkrečios kainos koregavimas kitais šalių susitarimu nustatytais atvejais.

Sutarties kainos indeksavimas, atlyginimų darbuotojams peržiūra, sutarties termino, perkamų kiekių (darbų) apimties, objekto pakeitimais ir t.t.
Ką daryti jei kainų indeksavimas sutartyje nenumatytas?

Darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmė ir svarba ginčuose dėl darbų kokybės.
Nekokybiški darbai – kas tai ir kieno tai atsakomybė?

Sankcijos už kokybės reikalavimų nesilaikymą.
Šalių teisės ir pareigos nustatant defektus.

Darbų kokybė, jų garantija ir terminai, garantijos likimas bankroto atveju.

Sutarties pasibaigimas. Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas. Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių.

Ginčai dėl kokybės ir atsiskaitymo. Šalių atsakomybė ir pareigos.
Rangovo/užsakovo ginčų priežastis, atsakomybių ribos.

Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, problemų sprendimų variantai.

Aktualiausia teismų praktika į ką verta atkreipti dėmesį.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 14:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI

55 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki spalio 20 d.;
65 Eur užsiregistravus iki spalio 20  d.;
75 Eur užsiregistravus po spalio 20 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833