Mokymų data, vieta
2023 m. kovo 30 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Ką būtina žinoti?

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Socialinių paslaugų įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai.
Klientų/paslaugų gavėjų asmens duomenų tvarkymas.
Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas.
Ypatingų asmens duomenų tvarkymo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar kitų specialistų pastebėjimus ir t.t.
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas įstaigose, probleminiai aspektai.
Darbotojo tvarkančio kliento bylą atsakomybė? Į ką atkreipti dėmesį?

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje.
Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas.
Pagrindinės duomenų subjektų teisės. Informacija apie duomenų apsaugą įstaigoje.

Informacijos apie klientą perdavimo būdai.
Kas gali susipažinti su kliento byla?
Kam ir kokia informaciją galima teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?

Konfidencialumo užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigose.

Filmavimas. Žiniaskalaida ir duomenų apsauga.

Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas.
Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
Veiksmų panas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti.
Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
Sutikimų formos.
Saugumo pažeidimo aprašai.
Kiek galima saugoti surinktus duomenis. Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.

Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą: kokie yra baudos nustatymo kriterijai ir jos dydis?
Atsakomybės: administracinė, civilinė, baudžiamoji, drausmė.
Kokia atsakomybė įstaigai, darbuotojams.
Kaip komunikuoti su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis ir asmenimis, elgtis patikrinimų metu?
Asmens duomenų saugumo pažeidimas: Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas?

Praktinės rekomendacijos:
Praktinės rekomendacijos dėl įstaigos silpnųjų vietų.
Praktinės rekomendacijos dėl saugumo priemonių

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
40 Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki kovo 24 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki kovo 24 d.;
50 Eur užsiregistravus iki kovo 24 d.;
65 Eur užsiregistravus po kovo 24 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833