Mokymų data, vieta
Tikslinama

Programos registracijos numeris ir data: 2022.08.19 ID433279 K211001395 (3 modulis)
Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Privalomi ir rekomenduotini turėti BDAR dokumentai.
Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas. Darbdavio atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą.

Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo ir ugdymo įstaigose.
Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo ir ugdymo įstaigose ypatumai.
Administruojami duomenys ir bylos.
Darbuotojų, pedagogų, moksleivių  asmens duomenų tvarkymas.
Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai jų vaikų duomenys yra tvarkomi?
Sutikimo gavimo būdai. Įrašų apie sutikimus rinkimas. Jei sutikimas buvo duotas žodžiu, internetu arba sutikimas buvo atsiimtas.
Asmens duomenų teikimas žurnalistams.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui švietimo ir ugdymo įstaigose.
Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės.
Reikalavimai taikomi moksleivių ir studentų stebėsenai (vaizdo stebėjimas, interneto kameros, mobilieji telefonai, kompiuteriai).
Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.
Asmens duomenų pareigūnas.
Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas.
Dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas.

Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas.
Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
Veiksmų planas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti.
Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
Sutikimų formos.
Saugumo pažeidimo aprašai.
Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas švietimo ir ugdymo įstaigose, probleminiai aspektai.
Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t.
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo internetinėje svetainėje geroji ir blogoji praktika.
Vaikų filmavimas, fotografavimas, atvaizdo naudojimas. Patekimo į švietimo įstaigą kontrolė.

Duomenų apsaugos patikrinimai.
Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą: kokie yra baudos nustatymo kriterijai ir jos dydis?

Įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Praktinės rekomendacijos.

Atsakymai į klausimus. Diskusijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA 1 DALYVIUI

45 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki gruodžio 2 d.;
50
 Eur užsiregistravus iki gruodžio 2 d.;
65 Eur užsiregistravus po gruodžio 2 d.

PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833