Mokymų data: 2022 m. balandžio 21 d.
Programos registracijos numeris ir data:
2022.02.07 ID375874, K211001303 (IV modulis)
Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo aktualijos.
Karantino ir ekstremalios padėties įtaka.
Kaip išvengti vaiko teisių, interesų pažeidimų?

Vaiko saugumas įstaigoje.
Kaip spręsti problemas, kai:
– Vaikas smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius: emocinis, psichologinis smurtas, patyčios.
– Kyla konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais.
– Nesilaiko elgesio taisyklių.
– Vaikas patiria traumą įstaigoje.
– Kyla įstaigos darbuotojų konfliktai su tėvais.

Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas.
Kokią informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?
Konfidencialumo užtikrinimas.

Socialinio pedagogo teisės, pareigos, atsakomybės.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas. Savo veiklos ribų žinojimas.

Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais, rūpintojais ar kitais teisėtais vaiko atstovais.
Pokalbių įrašymas neperspėjus. Neteisėtai įrašyto pokalbio juridinė galia. Galimi veiksmai pastebėjus neteisėtą įrašinėjimą.

Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.

Įstaigos bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos institucijomis, policija ir kt. įstaigomis: telefonu, bendraujant raštu – pateikiant rašytinius dokumentus, susitikimo metu.
Kam ir kokia informaciją įstaigos darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?

Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus.
Ginčai ir sprendimo būdai.
Atsakymai į klausimus. Diskusijos.

Diskusija
Karo pabėgėlių vaikai švietimo įstaigose. Ką turi žinoti įstaiga?
Ką reikėtų atnaujinti ir pasiruošti įstaigos viduje tvarkant Ukrainos piliečių duomenis, dokumentus.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė
teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

09:30 – 11:00 Mokymai
11:00 – 11:15 Pertrauka
11:15 – 12:30 Mokymai
12:30 – 13:00 Pertrauka
13:00 – 14:15 Mokymai
14:15 – 14:30 Pertrauka
14:30 – 15:30 Mokymai
Klausimai atsakymai

KAINA DALYVIUI

40 Eur užsiregistravus nuo 2 dalyvių  iki balandžio 15 d.;
45 Eur užsiregistravus iki balandžio 15 d.;
55 Eur užsiregistravus po balandžio 15 d.;

PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

.Prenumeruoti naujienlaiškį

 

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833