Kvalifikacijos kėlimo mokymų organizatorius: VšĮ Pro partners kartu su Tarptautiniu Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondu.
Programos registracijos numeris ir data: 2022.02.22 ID376055  K211001311
Mokymų vieta: konferencijų centras Park Town, Lvivo g. 101, Vilnius (galima tiesioginė transliacija online).
Mokymų pradžia: 2022 m. balandžio 4 d. (Mokymų programos turinys – 5 moduliai (teorija, praktika, savarankiški darbai).
Lektoriai: mokytoja ekspertė prof. Irena Laurušienė, mokytojas ekspertas doc. Rolandas Aidukas.

Programos tikslas: tobulinti mokytojų kvalifikaciją dainavimo pamokos vedimo, planavimo, uždavinių formulavimo ir jų įgyvendinimo, vertinimo, pasiekimų fiksavimo srityse, suteikti žinių apie žmogaus balsą ir funkcionavimą, vaikų, paauglių ir suaugusiųjų balsų ypatumus, šiuolaikinės dainavimo pamokos struktūrą ir organizavimą, patobulinti mokytojų kompetencijas organizuojant šiuolaikines dainavimo pamokas bendrojo lavinimo, muzikos arba meno mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigose.

Mokymų programos turinys – 5 moduliai (teorija, praktika, savarankiški darbai). Mokytojams, dalyvaujantiems mokymuose „gyvai“ yra galimybė atsivesti savo mokinį meistriškumo pamokai (iš anksto suderinus su organizatoriais). Mokiniai turi turėti tėvų sutikimą dėl vaizdo transliacijos. Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka vaikų tėvai, arba juos lydintys asmenys. Mokytojai turi turėti atliekamų kūrinių natas.

 

I modulis „Žmogaus balsas ir jo galimybės įvairaus amžiaus tarpsniais“ (teorija 4 val., praktika 4 val.).
Mokymų data 2022 m. balandžio 4 d.
Mokymų laikas: 10.00 – 15.30 val.

Žmogaus balsas – unikalus muzikos instrumentas, kuris keičiasi per visą gyvenimą. Dainavimas – tai psichofiziologinis procesas.
Nuo kada galima pradėti mokyti vaikus dainavimo?
Mokinių balsai ir jų rūšys bei tipai, diapazonai.
Ar galima dainuoti balso mutacijos laikotarpiu?
Mutacija – sudėtingas psichofiziologinis procesas.
Pedagoginis repertuaras.
Vaikų ir suaugusiųjų balsų defektai. Dainavimo defektai.
Kaip išsaugoti sveiką ir gražų balsą?
Dainuoti! Dainuojantis žmogus – džiaugsmą teikianti visuomenei spindinti laiminga ir kūrybiška asmenybė.

II modulis „Balso aparato sandara ir funkcionavimas“ (teorija 4 val., praktika 4 val.).
Mokymų data 2022 m. balandžio 23 d.
Mokymų laikas: 10.00 – 15.30 val.

Pagrindinės balso aparato akustinės, fiziologijos ir psichologinės žinios.
Kvėpavimo aparatas. Gerklos ir balso klostės. Rezonatorių sistema. Artikuliacinis aparatas.
Balsų klasifikacija, balso tipo nustatymas.
Garso ataka. Registrai. Diapazonas. Fonacijos teorijos.
Kuo skiriasi balsas nuo kito muzikos instrumento?
Vokalinės pratybos (pratimai) ir jų reikšmė balso lavinimui.
Vokalizės ir jų įvairovė.
Kvėpavimo lavinimas.
Balsių neutralizacija dainavimo mokymo procese.
Dikcijos ir artikuliacijos lavinimas.
Niuansai ir interpretacija.
Kas yra vadinamieji „stygų mazgeliai“?
Gerklų ligos ir jų pasekmės.
Dainavimo defektai ir jų šalinimo galimybės.

III modulis „Vaikų dainavimo mokymo metodiniai principai“ (teorija 4 val., praktika 4 val.).
Mokymų laikas: 10.00 – 15.30 val.

Vaiko balso sandara ir funkcionavimas.
Vaikų balsų tipai ir diapazonai.
Kvėpavimo pratimai.
Dikcijos ir artikuliacijos lavinimo pratimai.
Gerklų ir minkštojo gomurio padėtis dainuojant.
Vokalinės klausos lavinimo svarba.
Pedagoginis repertuaras ir jo tinkamas parinkimas vaikui.
Ar galima leisti vaikui dainuoti G. Puccini ariją „O mio babbino caro“ iš operos „Džanis Skikis“? Kodėl?
Aukšta ir žema dainavimo pozicija.
Netinkamas balso registrų naudojimas dirbant su vaikais.
Geroji patirtis mokant dainavimo vaikus (diskusija ir praktinis darbas su vaikais).

IV modulis „Kvėpavimo, rezonatorių, dikcijos ir intonacijos reikšmė dainavimo pamokoje“ (teorija 4 val., praktika 4 val.).
Mokymų laikas: 10.00 – 15.30 val.

Kvėpavimo aparatas ir jo funkcionavimas.
Rezonatorių sistemos panaudojimas dainuojant.
Dikcija ir artikuliacija interpretuojant vokalinės muzikos kūrinius.
Klausa ir intonacija. Kokia klausa yra būtina dainininkui?
Dainavimo pamokos struktūra.
Kiek laiko skirti pamokoje aktyviam dainavimui, kiek balso poilsiui?
Dainavimo pamokoje skiriami uždaviniai mokiniui. Kokie yra dainavimo pamokos siekiniai?
Kas yra ugdomosios dainavimo mokymo veiklos tikslas?
Dainavimo pamoka – tai džiaugsmą teikianti mokiniui prasminga veikla, jam suteikianti sparnus į platų meno pasaulį.

V modulis „Vokalinė – pedagoginė klausa ir jos lavinimas (teorija 4 val., praktika 4 val.).
Mokymų laikas: 10.00 – 15.30 val.

Vokalinė klausa, kas tai?
Vokalinė – pedagoginė klausa. Mokslo tyrimai šia tema.
Vokaliniai gabumai ir dainininko kompetencijos.
Geras ar gražus balsas? Dainininkų vertinimo terminologija.
Darbo su dainuojančiais mokiniais mokykloje patirtis ir refleksija.
Ką turi girdėti/išgirsti dainininkų konkurso vertinimo komisijos narys?
Ilgametė darbo tarptautinėse vertinimo komisijose įvairiose šalyse patirtis ir patarimai norintiems dalyvauti tarptautiniuose dainininkų konkursuose.
Geriausių pasaulio dainininkų patirtys ir jų mintys dainavimo mokymo klausimais.

I, II, III, IV, V modulių kvalifikacijos kėlimo mokymų programa.        

Laikas Programa
  9.30 – 10.00 Pasitikimo kava
10.00 – 11.30 Teorinė dalis (įvadas)
11.30 – 12.00 Kavos pertrauka
12.00 – 13.00 Praktiniai užsiėmimai.

Mokytojams, dalyvaujantiems mokymuose „gyvai“ yra galimybė atsivesti savo mokinį meistriškumo pamokai  (iš anksto suderinus su organizatoriais). Mokiniai turi turėti tėvų sutikimą dėl vaizdo transliacijos. Turėti atliekamų kūrinių natas.

13.00 – 13.30 Kavos pertrauka
13.30 – 14.30 Praktiniai užsiėmimai.

Mokytojams, dalyvaujantiems mokymuose „gyvai“ yra galimybė atsivesti savo mokinį meistriškumo pamokai  (iš anksto suderinus su organizatoriais). Mokiniai turi turėti tėvų sutikimą dėl vaizdo transliacijos. Turėti atliekamų kūrinių natas.

14.30 – 15.30 Teorinė dalis (atsakymai į klausimus, mokymų apibendrinimas).

.
KAINA DALYVIUI:

Kaina dalyvaujant „gyvai“ salėje
250 eur.  – 5 moduliai
50 eur. (mokymai + 3 kavos pertraukos, užkandžiai, saldėsiai) – vienas modulis
45 eur. Iš vienos įstaigos atvykstant daugiau nei 2 asmenims – vienas modulis

Kaina dalyvaujant nuotoliniu būdu
200 eur.  – 5 moduliai
40 eur. vienas modulis
35 eur. Iš vienos įstaigos atvykstant daugiau nei 2 asmenims – vienas modulis

Baigusiems kvalifikacijos kėlimo mokymus bus išduodami švietimo centro pažymėjimai.
Kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimai gali būti išduodami ir už kiekvieną modulį atskirai.

.

.
Daugiau informacijos

Laimutė Semėnienė
Projektų vadovė

Mob. tel.: +370 686 95922
El. p. : renginiai@propartners.lt

Konferencijų centras Park Town, Lvovo g. 101
https://www.youtube.com/watch?v=FHt7n-YKy78