Seminaro data tikslinama

Informuoti, kai bus numatyta data.

Trukmė  3 val.

PROGRAMA

Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų.
Įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą.
Kaip spręsti problemas, kai:
– vaikas nelanko ugdymo įstaigos;
– smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios);
– konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais;
– nesilaiko elgesio taisyklių;
– esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Mokytojo atsakomybės ribos. Įstaigos atsakomybės ribos. 
Ar mokytojai turi pareigą budėti pertraukų metu?
Kas atsakingas jei pertraukos metų susižalojo vaikas?
Mokytojo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Netinkamo tėvų auklėjimo žala, ir įstaigos netinkamos priežiūros padarinys.

Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.
Mokinio teisės į asmens duomenų apsaugą. Duomenų apsaugos užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje:
– mokinio nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų naudojimas;
– vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas. Kokia informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje?;
– teisiniai vaiko interesus pažeidžiančios informacijos kriterijai;
– neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui daranti viešoji informacija.

Vaikas ir viešosios informacijos sklaida. Į ką atkreipti dėmesį?

Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl draudžiamų daiktų . Kas privalo dalyvauti? Kaip užtikrinti veiksmus, kad nebūtų pažeistos vaiko teises?
Ar turi būti nepilnamečio sutikimas norint apžiūrėti jo daiktus?
Kaip tėvams (įtėviams, globėjams/rūpintojams) bendrauti su įstaigos vadovu? Kur tėvams (įtėviams, globėjams/rūpintojams) kreiptis dėl vaiko teisių pažeidimų?

Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje.

Problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.
• kameros naudojimas nuotoliniame mokyme karantino metu:
– ar galima vykstant pamokai nuotoliniu būdu, reikalauti iš mokinių įsijungti kamerą?
– ar galima įrašinėti pamokas, siekiant drausminti mokinius?
– ar gali mokiniai įrašinėti pamokas?
• ugdymo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu.
– ką privalo užtikrinti įstaigą?
– ką daryti kai tėvai neužtikrina vaiko dalyvavimo pamokoje?

Klausimai, atsakymai

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Dalyvavimas renginyje –  nuotoliniu būdu

Seminaro kaina – vienam dalyviui 45 Eur su PVM*
*Užsiregistravusiems iki kovo 18 d. kaina tik 35 Eur su PVM.
Grupėms taikomos nuolaidos.

registruotis

.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833