Seminaro data, vieta:
2020 m. rugpjūčio 26 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje

Programa

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.
Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas pagal atnaujintą darbo kodeksą.
Sutarties forma ir turinys, sutarčių rūšys. Kurios darbo sutarties rūšys lanksčiausios?
Kokias dažniausiai klaidas daro įmonės, sudarydamos darbo sutartį?
Kokie punktai privalomai turi būti įtraukti į darbo sutartį?
Papildomi susitarimai su darbuotojais ir darbo sutarties sąlygų keitimas, įforminimas.
Nekonkuravimo susitarimas.
Konfidencialumo įsipareigojimai.
Nuotolinis darbas.
Papildomų funkcijų atlikimas.
Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, kaip juos įforminti ir teisingai apmokėti.
Darbdavio galimybės keisti būtinąsias darbo sąlygas.
Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių: dėl darbo sąlygų ir darbo pareigų, dėl nustatytų tikslų vykdymo, darbo laiko ir komandiruočių.

Prastova. Prastovos apmokėjimo įtaka atostoginiams ir kitoms išmokoms.
Darbdavio įsipareigojimai gaunant subsidiją. Subsidijos nutraukimas.
Kokios pagrindinės rizikos kyla įmonėms, kurios pasinaudojo ar naudojasi skatinančiomis subsidijomis?

Darbo laiko apskaita: pagrindinės taisyklės, reglamentavimas ir rekomendacijos.
Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas.
Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas.

Materialinė darbuotojo atsakomybė ir jos ribos.
Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir terminai.

Darbo sutarties nutraukimas.
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai.
Darbo sutarties nutraukimo pagrindai: šalių susitarimu; suėjus terminui; darbuotojo pareiškimu; dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių; darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės; darbuotojui netinkamai atliekant darbo funkcijas ir kt.
Atsakomybė ir pareigos skirtingais pagrindais nutraukiant darbo sutartys.
Turtinė – neturtinė žala. Žalos atlyginimas. Ginčai.

Dažniausios klaidos nutraukiant darbo sutartis.

Naujausi VDI išaiškinimai, darbo ginčų komisijos pasisakymai.

Dažniausiai kylantys ginčai darbo santykiuose. Sprendimo būdai.
Aktuali teismų praktika.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 14:30
9:15 – 9:30  Registracija
9:30 – 11:30  Seminaras
11:30 – 12:00  Kavos pertrauka
12:00 – 14:30  Seminaras

Seminaro kaina:
Vienam dalyviui 85 Eur + PVM
*Užsiregistravusiems iki rugpjūčio 20 d. kaina tik 70 Eur + PVM.
Užsiregistravus iki rugpjūčio 20 d. iš vienos įmonės/įstaigos dviems ir daugiau, kaina vienam dalyviui 60 € + PVM

Dalyvių skaičius ribotas.

registruotis

.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

 

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833