Mokymų vieta:
Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje.

PROGRAMA

Vadovo teisės ir pareigos švietimo/ugdymo įstaigoje.
– Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas.
– Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.

Vadovo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
– Atsakomybės: administracinė, baudžiamoji, drausminė.
– Vadovo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
– Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš vaiką.
– Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
– Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją.
– Atsakomybė už vadovo padarytą šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
– Atsakomybė už darbo metu ar darbo vietoje padarytą nusikaltimo požymių turinčią veiką.
– Atsakomybė už diskriminacinio pobūdžio veiksmus ar garbės ir orumo pažeidimus kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje.
– Atsakomybė už neatvykimą į darbą.
– Atsakomybė už pasirodymą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų.
– Tarnybinis patikrinimas. Ką reikia žinoti?
– Tarnybinio patikrinimo pagrindas.
– Laikinas vadovo nušalinimas nuo pareigų.
– Atvejai, kai nušalinimas nuo pareigų yra būtinas.
– Atvejai, kai asmuo, atsižvelgiant į aplinkybes, gali, bet neprivalo būti nušalintas nuo pareigų.
– Vadovo atleidimas.

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Ką turi žinoti vadovas?
Kaip spręsti problemas, kai vyksta mokiniai konfliktuoja su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas?
Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų. Ką turi žinoti vadovas, įstaiga?
Įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė – 9:30 – 15:30
09:15 – 09:30 Registracija
09:30 – 11:00 Mokymai
11:00 – 11:15 Kavos pertrauka
11:15 – 13:00 Mokymai
13:00 – 14:00 Pietūs
14:00 – 15:30 Mokymai

Mokymų data keičiasi mokymų data.

Mokymų kaina – vienam dalyviui 70 Eur*
*Užsiregistravusiems iki rugsėjo 23 d. kaina tik 60 Eur. Dalyvių skaičius ribotas.
PVM mokymams netaikomas.

Dalyvavimas renginyje:
1) atvykus į konferencijų salę, kur bus pasirūpinta kaukėmis, dezifektantu ir atstumu tarp dalyvių
2)  nuotoliniu būdu

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis

.
.
KITI MOKYMAI:
2020-09-22. Mokymai „Mokytojų ir mokinių teisės bei pareigos švietimo įstaigoje. Mokytojo ir įstaigos atsakomybės ribos. Teismų praktika.“
2020-09-25. Mokymai „Kaip užtikrinti vaiko teises ugdymo/švietimo įstaigoje. Ką privalo žinoti įstaiga ir jos darbuotojai efektyviam ir greitam problemų sprendimui.“
.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833, +370 688 45430