Mokymų data, vieta
2021 m. data tikslinama

Informuoti, kai bus numatyta data.

PROGRAMA

Vadovo teisės ir pareigos švietimo/ugdymo įstaigoje.
Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas.
Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.

Vadovo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
Atsakomybės: administracinė, baudžiamoji, drausminė.
Vadovo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš vaiką.
Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją.
Atsakomybė:
– už vadovo padarytą šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
– už darbo metu ar darbo vietoje padarytą nusikaltimo požymių turinčią veiką.
– už diskriminacinio pobūdžio veiksmus ar garbės ir orumo pažeidimus kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje.
– už neatvykimą į darbą.
– už pasirodymą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų.
Tarnybinis patikrinimas. Ką reikia žinoti?
Tarnybinio patikrinimo pagrindas.
Laikinas vadovo nušalinimas nuo pareigų.
Atvejai, kai nušalinimas nuo pareigų yra būtinas.
Atvejai, kai asmuo, atsižvelgiant į aplinkybes, gali, bet neprivalo būti nušalintas nuo pareigų.
Vadovo atleidimas.

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Ką turi žinoti vadovas?
Kaip spręsti problemas, kai vyksta mokiniai konfliktuoja su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas?
Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų. Ką turi žinoti vadovas, įstaiga?
Įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai.

DISKUSIJA

• Atsiradę reikalavimai įstaigoms karantino metu;
• problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu;
• ugdymo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu;
• rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 15:30
 Registracija 09:00 – 9:30

KAINA  DALYVIUI:
50 Eur užsiregistravus su kolega iš tos pačios ar kitos ugdymo įstaigos, pastabose nurodžius įstaigos iš kurios užsiregistruos ir dalyvaus kolega iki kovo 10 d. 
55 Eur užsiregistravus iki kovo 10 d. ;
60 Eur užsiregistravus po kovo 10 d. iki kovo 17 d.;
70 Eur užsiregistravus po kovo 17 d.
PVM mokymams netaikomas.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Programos registracijos numeris – ID307307 K211000869, data – 2020.06.26

registruotis

.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833, +370 688 45430