Mokymų data:
2021 m. sausio 28 d., Vilnius

PROGRAMA

• Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti?
• Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.
• Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Nenumatyti, bet būtini darbai sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
• Rangos darbų pirkimo sutarties keitimo galimybės jos galiojimo laikotarpiu.
• Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams.
• Kainos keitimo galimybės ir tvarka. Rizikos pasiskirstymas nustatant kainą. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka. Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja rangovo sąnaudos. Kainos keitimas, kai yra fiksuota kaina.
• Darbų priėmimas – perdavimas.
• Atsakomybe ir ginčai dėl rangos darbų kokybės, galimi sprendimai.
• Rangos darbų trūkumai, defektai, brokas. Kiek laiko gali taisyti trūkumus, defektus, broką.
• Atsiskaitymo vėlavimai ir skolininkų (ne)mokumo problemos.
• Garantiniai įsipareigojimai, jų taikymas, terminai, atsakomybė. Kokie atvejai neįeina į garantiją. Garantijos likimas bankroto atveju.
• Sutarties nutraukimo, nuostolių, netesybų reikalavimas. Rekomendacijos siekiant išvengti nuostolių.

• COVID-19 įtaka rangos sutarčių sudarymui ir vykdymui.
• COVID-19 – ar visada galime remtis Force Majeure aplinkybėmis vykdydami sutartis?
• Rangos sutarties (ne)vykdymas dėl valstybės veiksmų.
• Rangos sutarties sąlygų (ne)vykdymas pasikeitus aplinkybėms.
• Kokiomis priemonėmis gali pasinaudoti rangovai dėl COVID-19, siekdami išvengti nuostolių.

• Ikiteisminis bei teisminis ginčų sprendimas, praktinės rekomendacijos.
• Trišaliai sandoriai – rizika, rekomendacijos.

• Rangos sutarčių dalyvių teisinė atsakomybė:
– Projektuotojų teisinė atsakomybė.
– Techninių prižiūrėtojų teisinė atsakomybė.
– Užsakovų teisinė atsakomybė. Aplinkybės dėl kurių užsakovui gali tekti atsakomybė už netinkamai atliktus rangos darbus.
– Rangovų teisinė atsakomybė. Rangovų atsakomybė prieš užsakovą už subrangovų veiksmus. Statybos rangovo rizikos mažinimo priemonės.
– Subrangovų teisinė atsakomybė.
– Atsakomybė, kai yra kelių statybos dalyvių kaltė.
– Teismų praktika.

Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 14:30
09:00 – 09:30 Registracija
09:30 – 11:00 Mokymai
11:00 – 11:15 Pertrauka
11:15 – 12:45 Mokymai
12:45 – 13:00 Pertrauka
13:00 – 14:30 Mokymai

Dalyvavimas renginyje:
1) nuotoliniu būdu

Mokymų kaina vienam dalyviui 85 Eur*
2020 m. gruodžio 16 d.  *Užsiregistravusiems iki 2020 m. gruodžio 11 d. kaina tik 75 Eur.
2021 m. sausio 28 d.  *Užsiregistravusiems iki 2021 m. sausio 26 d. kaina tik 75 Eur.
PVM mokymams netaikomas.

registruotis .
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

.
Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833, +370 688 45430