Mokymų data, vieta:
2021 m. Tikslinama

PROGRAMA

Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas.
Mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.

Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų.
Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas.
Mokytojo aptarinėjimas internete.

Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją.

Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
Ar mokytojai turi pareigą budėti pertraukų metu?
Kas atsakingas jei pertraukos metų susižalojo vaikas?
Mokytojo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos mokytojams už pareigų nevykdymą?
Kur mokytojas gali apginti savo teises?

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Ką turi žinoti mokytojas?
Kaip spręsti problemas, kai vyksta mokinių konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas?

Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų. Ką turi žinoti mokytojas, įstaiga?

Ugdymo įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė – 9:30 – 15:30
09:15 – 09:30 Registracija
09:30 – 11:00 Mokymai
11:00 – 11:15 Kavos pertrauka
11:15 – 13:00 Mokymai
13:00 – 14:00 Pietūs
14:00 – 15:30 Mokymai

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 70 Eur*
*Užsiregistravusiems iki gruodžio 31 d. kaina tik 60 Eur. Dalyvių skaičius ribotas.
PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665