Informuojame, kad dėl pratęsto karantino mokymų organizavimas turi būti atidėtas, iki bus paskelbta karantino pabaiga.

Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas.
Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos taisyklės.

Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų.
Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas.
Mokytojo aptarinėjimas internete.

Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją.

Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
Ar mokytojai turi pareigą budėti pertraukų metu?
Kas atsakingas jei pertraukos metų susižalojo vaikas?
Mokytojo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos mokytojams už pareigų nevykdymą.
Kur mokytojas gali apginti savo teises.

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais). Ką turi žinoti mokytojas.
Kaip spręsti problemas: mokinių konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.

Policijos reidai ir patikros mokyklose (dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų). Ką turi žinoti mokytojas, įstaiga.

Ugdymo įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 14:30
09:15 – 09:30 Registracija, pasitikimo kava
09:30 – 11:30 Mokymai
11:30 – 12:00 Kavos pertrauka
12:00 – 14:30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
Dėl koronaviruso Lietuvoje keičiasi  mokymų data. Dėl naujos datos informuosime visus užregistruotus dalyvius.
neįvyks2020 m. kovo 26 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje
neįvyks2020 m. balandžio 30 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 65 Eur*
*Užsiregistravusiems iki balandžio 22 d. kaina tik 55 Eur.
PVM mokymams netaikomas.

registruotis

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833, +370 688 45430