Mokymų data, vieta:
2021 m. kovo 30 d., Vilnius
2021 m. vasario 25 d., Vilnius

PROGRAMA

Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje.
Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas.
Mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės.

Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų.
Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas.
Mokytojo aptarinėjimas internete.

Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas.
Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją.

Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai.
Ar mokytojai turi pareigą budėti pertraukų metu?
Kas atsakingas jei pertraukos metų susižalojo vaikas?
Mokytojo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams.
Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos mokytojams už pareigų nevykdymą?
Kur mokytojas gali apginti savo teises?

Bendradarbiavimas su vaikų/mokinių įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Ką turi žinoti mokytojas?
Kaip spręsti problemas, kai vyksta mokinių konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais, vaikas nelanko ugdymo įstaigos, smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios), nesilaiko elgesio taisyklių, esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas?

Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl narkotikų, cigarečių bei kitų draudžiamų daiktų. Ką turi žinoti mokytojas, įstaiga?

Ugdymo įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Teismų praktika.
Rekomendacijos. Patarimai.

DISKUSIJA

• Atsiradę reikalavimai įstaigoms karantino metu;
• problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.
• kameros naudojimas nuotoliniame mokyme karantino metu:
– ar galima vykstant pamokai nuotoliniu būdu, reikalauti iš mokinių įsijungti kamerą?
– ar galima įrašinėti pamokas, siekiant drausminti mokinius?
– ar gali mokiniai įrašinėti pamokas?
• ugdymo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu.
– ką privalo užtikrinti įstaigą?
– ką daryti kai tėvai neužtikrina vaiko dalyvavimo pamokoje?
• Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30 

Mokymų 2021-03-30 kaina:

45 Eur** užsiregistravus 10-čiai ir daugiau dalyvių iki kovo 29 d. (12 val.);
50 Eur** užsiregistravus 5 – 9 dalyviams iki kovo 29 d. (12 val.);
55 Eur užsiregistravus 2 – 4 dalyviams iš vienos įstaigos iki kovo 29 d. (12 val.);
60 Eur užsiregistravusiam iki kovo 29 d. (12 val.);
70 Eur užsiregistravusiam nuo kovo 29 d. (po 12.00 val.)

Dėl renginio kokybės dalyvių skaičius ribotas.
Apmokėjimas galimas po renginio. 

** Užsiregistravus nurodytam skaičiui iš tos pačios ar skirtingų mokyklų, kai grupės nariai registruodamiesi nuo savo mokyklos išpildo šias sąlygas:
1. mokyklos registruojasi atskirai;
2. nurodo mokyklos/-ų su kuriomis dalyvauja kartu, pilnus pavadinimus su kiekvienos jų dalyvių skaičiumi PASTABOSE,
3. nurodo grupės bendrą dalyvių skaičių PASTABOSE.

SVARBU: nuolaida galioja jei visi dalyviai dalyvauja.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
PAŽYMĖJIMAI. Kiekvienam dalyviui po renginio bus išsiųsti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
AKREDITACIJOS NUMERIS – ID307307 K211000869, data – 2020.06.26

registruotis

KITI MOKYMAI

2021-03-25 AKREDITUOTI MOKYMAI „Kaip užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą švietimo, ugdymo įstaigose. Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas“
.
2021 m. AKREDITUOTI MOKYMAI „Vadovo teisinė atsakomybė švietimo/ugdymo įstaigoje. Teismų praktika.“
.
2021 m. SEMINARAS TĖVAMS „Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Ką turi žinoti tėvai, įtėviai, globėjai/rūpintojai.“

.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665