Mokymų data, vieta:
2021 m. vasario 23 d., Vilnius

PROGRAMA

Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį?
Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų?
Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą?
Kaip spręsti problemas, kai:
– vaikas nelanko ugdymo įstaigos;
– smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios);
– konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais;
– nesilaiko elgesio taisyklių;
– esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.
Įstaigos galimos problemos ir sprendimo būdai:
– galimai nuslepia esamą situaciją;
– nebendradarbiauja su tėvais/globėjais;
– netaiko įstatyme nustatytų atsakomybių;
– vaikų nepriežiūros atvejai.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybė dėl vaikui padarytos žalos.
Bendra vaiko, tėvų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybė. Netinkamo tėvų auklėjimo žala, ir įstaigos netinkamos priežiūros padarinys.
Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais: tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais. Kaip susikalbėti? Dažniausiai daromos klaidos.
Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.
Vaiko/mokinio teisės į asmens duomenų apsaugą. Jos užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje:
-vaiko/mokinio nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų naudojimas;
-vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas. Kokia informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje;
-teisiniai vaiko interesus pažeidžiančios informacijos kriterijai;
-neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui daranti viešoji informacija.
Vaikas ir viešosios informacijos sklaida. Į ką atkreipti dėmesį?
Socialinio pedagogo darbas ir atsakomybė.
Socialinio pedagogo bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos institucijomis: telefonu, raštu, susitinkant institucijoje.
Kokiais atvejai kviesti/kreiptis į policiją?
Policijos reidai ir patikros mokyklose dėl draudžiamų daiktų. Kas privalo dalyvauti? Kaip užtikrinti veiksmus, kad nebūtų pažeistos vaiko teises?
Ar turi būti nepilnamečio sutikimas norint apžiūrėti jo daiktus?
Ugdymo įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.
Vaikų interesų apsauga teismų praktikoje.
Rekomendacijos kaip užtikrinti vaiko interesus ugdymo/švietimo įstaigoje.

DISKUSIJA
• Iškylančios problemos ir jų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.
• Ugdymo/švietimo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu. Ką privalo užtikrinti įstaigą? Ką privalo užtikrinti tėvai?
• Rekomendacijos ir reikalavimai ugdymo/švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė – 9:30 – 15:30
Registracija nuo 9:00

Mokymų kaina – vienam dalyviui 65 Eur*
*Užsiregistravusiems iki vasario 17 d. kaina tik 55 Eur.  
PVM mokymams netaikomas.

Dalyvavimas renginyje:
nuotoliniu būdu

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Programos registracijos numeris – ID307307 K211000869, data – 2020.06.26

registruotis
.
.
.
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833