Mokymų data, vieta
2021 m. kovo 25 d., Vilnius

PROGRAMA

Švietimo įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai.
Moksleivių ir studentų tvarkomų asmens duomenų rūšys.
Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t.
Kokiais tikslais švietimo įstaigos tvarko asmens duomenų subjektų duomenis?
Administruojami duomenys ir bylos.
Kokia informacija apie mokinių tėvus gali būti tvarkoma?
Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas.
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.

Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose.
Kokie teisėti pagrindai taikomi tvarkant asmens duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose?
Kokiais atvejais yra reikalingas tėvų sutikimas tvarkant moksleivių asmens duomenis?
Sutikimo gavimo būdai. Įrašų apie sutikimus rinkimas. Jei sutikimas buvo duotas žodžiu, internetu, sutikimas buvo atsiimtas.
Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai jų vaikų duomenys yra tvarkomi?
Asmens duomenų apie mokinius ir jų tėvus perdavimas iš vienos mokyklos į kitą, kitiems asmenims.
Asmens duomenų teikimas žurnalistams.

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui švietimo įstaigose.
Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės.
Reikalavimai taikomi moksleivių ir studentų stebėsenai (vaizdo stebėjimas, interneto kameros, mobilieji telefonai, kompiuteriai).
Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.
Asmens duomenų pareigūnas: kada jį privaloma paskirti?
Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas.
Dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas švietimo įstaigose, probleminiai aspektai.
Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo internetinėje svetainėje geroji ir blogoji praktika.
Nepilnamečių asmenų atvaizdo naudojimo ypatumai. Vaikų filmavimas, fotografavimas, atvaizdo naudojimas.
Patekimo į švietimo įstaigą kontrolė.

Konfidencialumo užtikrinimas švietimo įstaigose.

Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas.
Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
Veiksmų panas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti?
Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
Sutikimų formos.
Saugumo pažeidimo aprašai.
Kiek galima saugoti surinktus duomenis? Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.

Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą: kokie yra baudos nustatymo kriterijai ir jos dydis?
Atsakomybės: administracinė, civilinė, baudžiamoji, drausminė.
Kokia atsakomybė įstaigai, darbuotojams?

Kaip komunikuoti su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis ir asmenimis, elgtis patikrinimų metu?
Asmens duomenų saugumo pažeidimas: Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas?

Praktinės rekomendacijos.
Praktinės rekomendacijos dėl įstaigos silpnųjų vietų.
Praktinės rekomendacijos dėl saugumo priemonių.

DISKUSIJA

• Atsiradę reikalavimai įstaigoms karantino metu;
• problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.
• kameros naudojimas nuotoliniame mokyme karantino metu:
– ar galima vykstant pamokai nuotoliniu būdu, reikalauti iš mokinių įsijungti kamerą?
– ar galima įrašinėti pamokas, siekiant drausminti mokinius?
– ar gali mokiniai įrašinėti pamokas?
• ugdymo įstaigos atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu.
– ką privalo užtikrinti įstaigą?
– ką daryti kai tėvai neužtikrina vaiko dalyvavimo pamokoje?
• Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

Darbotvarkė  9:30 – 15:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA DALYVIUI

40 Eur ** užsiregistravus nuo 5 dalyvių iš vienos ar skirtingų įstaigų iki kovo 23 d.;
45 Eur** užsiregistravus 2 – 4 dalyviams iš vienos ar skirtingų įstaigų iki kovo 23 d.;
50 Eur užsiregistravus iki kovo 23 d.;
65 Eur užsiregistravus nuo kovo 24 d.

** Užsiregistravus nurodytam skaičiui iš tos pačios ar skirtingų mokyklų, kai grupės nariai registruodamiesi nuo savo mokyklos išpildo visas šias sąlygas:
1. mokyklos registruojasi atskirai;
2. nurodo mokyklos(-ų), su kuriomis dalyvauja kartu, pilnus pavadinimus su kiekvienos jų dalyvių skaičiumi PASTABOSE,
3. nurodo grupės bendrą dalyvių skaičių PASTABOSE;

SVARBU. Nuolaida galioja jei visi užregistruotos grupės dalyviai dalyvauja.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
PAŽYMĖJIMAI. Kiekvienam dalyviui po renginio bus išsiųsti akredituoto Trakų švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
AKREDITACIJOS NUMERIS – ID307307 K211000869, data – 2020.06.26

registruotis

KITI MOKYMAI

2021.03.30 AKREDITUOTI MOKYMAI „Mokytojų ir mokinių teisės bei pareigos švietimo įstaigoje. Mokytojo ir įstaigos atsakomybės ribos. Teismų praktika.“
.
2021 m. AKREDITUOTI MOKYMAI „Vadovo teisinė atsakomybė švietimo/ugdymo įstaigoje. Teismų praktika.“
.
2021 m. SEMINARAS TĖVAMS „Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Ką turi žinoti tėvai, įtėviai, globėjai/rūpintojai.“

.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665