Mokymų data, vieta:
2020 m. gruodžio 8 d., Vilniuje

PROGRAMA

Lektorė Raimonda Joskaudienė
• Gydytojo, medicinos įstaigos teisės bei pareigos, tai reglamentuojantys teisės aktai.
• Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
– Paciento teisės ir pareigos
– Informuoto paciento sutikimas
– Atstovavimas
– Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas:
Jei žala padaryta iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Jei žala padaryta po 2020 sausio 1 d.
Atsakomybės, jeigu pacientas COVID-19 užsikrėtė besigydydamas ligoninėje.

Lektorė Violeta Raslanienė
• Gydytojų, gydymo įstaigų atsakomybių ribos:
Gydytojo ir paciento atsakomybė (apžiūra, ištyrimas, GMP, informacija, priėmimas, stebėjimas, pervežimas)
Gydytojo ir paciento artimųjų bendravimas (informacijos suteikimas artimiesiems ir artimųjų gydytojui)
Gydytojo ir gydytojo bendradarbiavimas (siuntimai tyrimams, konsultacijai, atgalinių duomenų gavimas, kito gydytojo komentarai)
Dokumentų pildymo trūkumai
Nenumatyti atvejai
Vaikai

Lektorė Raimonda Joskaudienė
• Žalos atlyginimo „be kaltės“ sistema.
• Gydytojų teisės ir pareigos kilus ginčui tarp paciento ir medicinos įstaigos.
• Ginčų dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nagrinėjimas. Teismų, susijusių su pacientų patirtos žalos atlyginimu, praktikos apžvalga.
• Prevencinės sutartys ir įsipareigojimai, gydytojo, medicinos įstaigos saugumui užtikrinti.
• Aptarnaujančio personalo teisės, pareigos ir atsakomybės.
• Asmens duomenų konfidencialumo problemos medicinos įstaigose.
• Teismų praktika – dažniausiai keliamos bylos ir jų baigtys medicinos įstaigų atžvilgiu. Galimos baudos, nuostoliai ir atsakomybė (civilinė, administracinė ir baudžiamoji.)

Lektorės:

Violeta Raslanienė – SAM PŽK gydytoja ekspertė.

Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė – 9:30 – 14:30
Registracija nuo 8:30

Mokymų kaina  vienam dalyviui – 100 Eur*
*Užsiregistravusiems iki gruodžio 1 d. kaina tik 85 Eur.  Dalyvių skaičius ribotas.
PVM mokymams netaikomas.

Dalyvavimas renginyje:
1) atvykus į konferencijų salę, kur bus pasirūpinta kaukėmis, dezinfektantu ir atstumu tarp dalyvių (jei nebus karantino);
2) nuotoliniu būdu

 

registruotis .

Prenumeruoti naujienlaiškį

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833