Mokymų data, vieta
2021 m. birželio 10 d., Vilnius

PROGRAMA*

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenys ir jų tvarkymas.

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui.
Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės.
Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.
Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė?
Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas.
Dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas.

Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų asmens duomenų tvarkymui?
Kokios yra privalomos įgyvendinti techninės ir organizacinės priemonės?
Kaip tinkamai įgyvendinti asmens duomenų subjektų teises?
Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.
Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, tvarkant darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių darbuotojų) asmens duomenis?
Sutikimai dėl duomenų tvarkymo. Kada galima tvarkyti duomenis be sutikimo? Kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais?
Asmens duomenų teikimas žurnalistams.

Konfidencialumo užtikrinimas.

Duomenų saugumo užtikrinimas. IT sistemų ir duomenų saugumas.

Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas (kokius duomenis galima tvarkyti, iš kokių šaltinių juos gauna, kam juos perduoda, kiek juos saugo).
Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?

Veiksmų panas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti?
Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
Sutikimų formos.
Saugumo pažeidimo aprašai.
Kiek galima saugoti surinktus duomenis? Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.
Dokumentų sąrašas.

Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą: kokie yra baudos nustatymo kriterijai ir jos dydis?
Atsakomybės: administracinė, civilinė, baudžiamoji, drausminė.
Kokia atsakomybė įstaigai, darbuotojams?

Kaip komunikuoti su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis ir asmenimis, elgtis patikrinimų metu?
Asmens duomenų saugumo pažeidimas: Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas?

Atsakomybė karantino, ekstremalios situacijos metu.
Problemų sprendimas karantino, ekstremalios situacijos metu.

* organizatoriai turi teisė iš dalies pildyti ar keisti programą.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

Darbotvarkė  9:30 – 14:30
Registracija 9:00 – 9:30

KAINA DALYVIUI

55 Eur  užsiregistravus nuo 2 dalyvių iš vienos ar skirtingų įstaigų iki birželio 3 d.;
65 Eur užsiregistravus iki birželio 3 d.;
75 Eur užsiregistravus nuo birželio 4 d.

registruotis .
.
Prenumeruoti naujienlaiškį

.
Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833, +370 688 45430