Mokymus ves geriausi šių temų žinovai:

Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis
Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius

PROGRAMA

1. Pastato bendrojo naudojimo objektų nuosavybė (bus pateikta informacija su praktiniais pavyzdžiais).
• Bendrojo naudojimo objektai, jų rūšys;
• Kaip teisingai nurodyti butų ir kitų patalpų savininkus rengiant bendrojo naudojimo objektų aprašą;
• Kaip nurodyti bendrojo naudojimo objektų savininkus, kai pastatui priklauso kelios laiptinės;
• Kurie bendrojo naudojimo objektai priskirtini tik butų savininkams, o kurie tik patalpų (garažų, negyvenamos paskirties ir pan.) savininkams;
• Dažniausios klaidos rengiant bendrojo naudojimo objektų aprašą;
• Kuriems butų ir kitų patalpų savininkams paskirstyti mokėjimus už bendrojo naudojimo objektų remonto darbus.
• Praktinis pavyzdys kaip turėtų atrodyti bendrojo naudojimo objektų aprašas, kai pastatui priklauso keturios laiptinės, po namu yra uždaro tipo garažai, kurie priklauso savininkams, neturintiems buto pastate, taip pat pastato pirmame aukšte įrengta parduotuvė, kuri turi savarankišką šildymo sistemą elektra.

Trukmė 1 akademinė valanda.

2. Daugiabučiame name esančių sandėliukų ir palėpių padalinimo ir įteisinimo procedūros (bus pateikta informacija su praktiniais pavyzdžiais).
• Teisės aktų reikalavimai;
• Bus išnagrinėti du praktiniai pavyzdžiai, kaip padalinti ir įteisinti sandėliuką ir palėpę.

Trukmė 1 akademinė valanda.

3. Bendrijos narių bei butų ir kitų patalpų savininkų priimami sprendimai.
• Kokiais klausimais sprendimus priima tik bendrijos nariai, kokiais klausimais sprendimus priima visi butų ir kitų patalpų savininkai;
• Sprendimų, kuriuos priima tik bendrijos nariai ir kuriuos priima visi butų ir kitų patalpų savininkai, priėmimo skirtumai (kvorumas pirminiame ir pakartotiniame susirinkime, susirinkimų sušaukimo ir balsavimo raštu tvarka, patvirtintos pavyzdinės formos ir kt.);
• Sprendimų privalomumas ir apskundimas priėmus juos bendrijos ar visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime.

Trukmė 1 akademinė valanda.

4. Vidaus tvarkos taisyklės ir jų įgyvendinimo kontrolė. (bus pateikta informacija su praktiniais pavyzdžiais).
• Kodėl naudinga parengti ir patvirtinti susirinkime taisykles;
• Kokie pagrindiniai reikalavimai turėtų būti įtraukti į taisykles (įskaitant reikalavimus dėl švaros, triukšmavimo, butų savininkams išnuomojus butą, kontaktinių duomenų pateikimo pirmininkui);
• Kokias sankcijas galima nustatyti taisyklėse ir kokiu atveju jas galima teisiškai taikyti;
• Taisyklių įgyvendinimo kontrolė (pateiktas taisyklių pavyzdys).

Trukmė 1 akademinė valanda.

5. Klausimai-atsakymai.

Trukmė 1 akademinė valanda

Mokymų data
Mokymų data derinama individualiai.

Mokymų kaina:
1700 Eur (PVM netaikomas)*
*Kaina taikoma esant 50 ir daugiau dalyvių. Esant mažesniam dalyvių skaičiui, kaina gali būti koreguojama.

Jums nereikės rūpintis:

• Kavos pertrauka ir geriamuoju vandeniu seminaro dalyviams;
• Dalyvių registracija: mes prieš mokymų organizavimą atliksime mokymų dalyvių registraciją į mokymus el. paštu ir pateiksime sudarytą užsiregistravusių asmenų sąrašą (nurodant bendrijos pavadinimą, dalyvio vardą, pavardę ir el. paštą).
Taip pat: mokymų medžiagą pateiksime skaitmeninėje laikmenoje ir bus suteikta teisė ją paviešinti po mokymų bendrijos pirmininkams el. paštu ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

.
VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572