SALIŲ NUOMA, MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, NUOTOLINIAI RENGINIAI NETOLI VILNIAUS CENTRO. Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvovo g. 101, Vilnius. Tai ideali vieta organizuoti seminarus, mokymus, konferencijas, susitikimus, produktų ar paslaugų pristatymus ir kitus renginius. Konferencijų centre yra modernios salės, pritaikytos įvairaus pobūdžio renginiams. Pirmame aukšte yra baras ir restoranas, antrame aukšte terasa poilsiui ir pokalbiams. Konferencijų centro salės Mažoji salė 27 kv.m. Teatras - 36, Klasė - 16, U forma - 16 Didžioji salė

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. birželio 10 d., Vilnius PROGRAMA* Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenys ir jų tvarkymas. Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui. Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės. Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė? Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas. Dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas. Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. gegužės 28 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA Teisinis socialinių paslaugų reglamentavimas Socialinio darbuotojo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Socialinių darbuotojų nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Dažniausiai daromos klaidos. Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Kam ir kokia informaciją socialinis darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Filmavimas. Transliavimas. Informacijos kėlimas į socialinius tinklus. Ar

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. balandžio 22 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA • Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos. • Pirkimo dokumentai ir techninė specifikacija. • Tiekėjų kvalifikacija. Pasiūlymo vertinimas. Kvalifikacijos tikrinimas. • Informavimas apie rezultatus. • Asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas. Interesų konfliktas. Kokius duomenis galima viešinti? Kokius duomenis tvarkyti, kiek laiko saugoti? • Sutarties sudarymas, vykdymas ir keitimas karantino, ekstremalios situacijos metu. Bendrosios taisyklės. Keitimą pateisinančios išimtys. • Pirkimo sutarčių sudarymas žodžiu. •

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2021 m. kovo 30 d., Vilnius 2021 m. vasario 25 d., Vilnius PROGRAMA Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas. Mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų. Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas. Mokytojo aptarinėjimas internete. Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas. Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją. Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. kovo 25 d., Vilnius PROGRAMA Švietimo įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai. Moksleivių ir studentų tvarkomų asmens duomenų rūšys. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t. Kokiais tikslais švietimo įstaigos tvarko asmens duomenų subjektų duomenis? Administruojami duomenys ir bylos. Kokia informacija apie mokinių tėvus gali būti tvarkoma? Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas. Vaizdo stebėjimas: atvejai

Daugiau

Seminaro data tikslinama Informuoti, kai bus numatyta data. Trukmė  3 val. PROGRAMA Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų. Įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą. Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios); – konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais; – nesilaiko elgesio taisyklių; – esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. data tikslinama Informuoti, kai bus numatyta data. PROGRAMA Vadovo teisės ir pareigos švietimo/ugdymo įstaigoje. Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Vadovo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai. Atsakomybės: administracinė, baudžiamoji, drausminė. Vadovo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš vaiką. Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją. Atsakomybė: - už vadovo

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2021 m. vasario 23 d., Vilnius PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį? Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų? Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą? Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios); - konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais; - nesilaiko

Daugiau

Mokymų data: 2021 m. sausio 28 d., Vilnius PROGRAMA • Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti? • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. • Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Nenumatyti, bet būtini darbai sutarčiai įvykdyti (užbaigti). • Rangos darbų pirkimo sutarties keitimo galimybės jos galiojimo laikotarpiu. • Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams. • Kainos keitimo galimybės ir

Daugiau

Seminarų datos: 2021 m. sausio 25 d., Vilnius 2020 m. gruodžio 22 d., Vilnius PROGRAMA 9:40 - 10:00 Registracija Pranešėja: Asta Meškuotienė, KTU EEF Metrologijos instituto direktorė 10.00 - 11.00 Pagrindinės teisinės ir industrinės metrologijos nuostatos ir jų taikymas įmonėje/įstaigoje. (ką turi žinoti gamintojas, matavimo priemonių ir paslaugų teikėjas, laboratorija, teisės aktų taikymo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo, patikros organizavimo klausimais). 11.00 - 11.15 Pertrauka 11.15 - 12.15 Metrologinis aprūpinimas įmonėje/įstaigoje. Kokybės infrastruktūra. Institucijos, funkcijos ir

Daugiau

Mokymų datos, vietos: 2020 m. lapkričio 25 d. Vilnius 2020 m. spalio 21 d., Jasinskio g. 15, 222 auditorija „ Aula“, Vilniuje. PROGRAMA 1.Viešųjų pirkimų įstatymo praktiniai aspektai. • Pirkimo dokumentai. • Konfidencialumas, interesų konfliktas. • Tiekėjų kvalifikacija ir gautų pasiūlymų vertinimas. • Tiekėjo pašalinimo pagrindai. • Melaginga informacija viešuosiuose pirkimuose. • Neįprastai maža pasiūlyta kaina. • Nesąžiningi susitarimai viešuosiuose pirkimuose. • Ginčai su tiekėjais ir nepatikimų tiekėjų sąrašai, kas į juos patenka ir kada. •

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2020 m. lapkričio 17 d., Vilniuje 2020 m. rugsėjo 25 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį? Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų? Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą? Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis,

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2020 m. spalio mėn., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje. (data tikslinama) PROGRAMA 9.30 - 10.00 Registracija. Rytinė kava 10.00 - 12.00 Metrologijos įstatymas. Reglamentavimo taisyklės. Tipo patvirtinimo sertifikatas. Greičio matavimo priemonių rūšys. Patikros metodika. Patikros sertifikatas. Klausimai - atsakymai Zita Balachovičienė Metrologijos ekspertė, turinti Ilgalaikę darbo patirtį. 12.00 - 12.30 Pietų pertrauka 12.30 - 14.00 Alkotesterių rūšys ir jų naudojimo ypatumai. Patikros metodika ir periodiškumas. Alkotesteriai: klaidų tikimybė ir

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

Mokymų data: 2019 m. kovo 20 d., Vilnius   Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kvaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau