Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvovo g. 101, Vilnius Konferencijų centras „Park Town“ tai ideali vieta organizuoti seminarus, mokymus, konferencijas, susitikimus, produktų ar paslaugų pristatymus ir kitus renginius. Konferencijos centre yra modernios salės, pritaikytos įvairaus pobūdžio renginiams. Hole yra baras ir restoranas, antrame aukšte terasa poilsiui ir pokalbiams. Konferencijų centro salės: Mažoji salė 27 kv.m. Teatras - 36 Klasė - 16 U forma - 16 Didžioji salė 53 kv.m. Teatras - 66

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. Daugiau

Daugiau

PROGRAMA: • Rangos sutarčių sudarymas ir vykdymas. • Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti? - Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai. - Derybų protokolai, preliminarios sutartys, priėmimo-perdavimo aktas (į ką atkreipti dėmesį). - Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. - Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. - Kainos keitimo tvarka. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka. Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja

Daugiau

PROGRAMA: • Tarpininkavimas nuomojant/parduodant nekilnojamąjį turtą. – Tarpininkavimas ir duomenų apsauga; – Kokius dokumentus turi paruošti. Kokius duomenis turi saugoti; – Jei pirkėjas atsisako pirkti ar priklauso brokeriui atlygis už atvestą klientą; – Jei pardavėjas nutraukia preliminarią sutartį ar priklauso brokeriui atlygis; – Atsiskaitymo užtikrinimas; – Klientų klaidinimas. Pasekmės. Kaip to išvengti? – Brokerio atsakomybės ribos ir rizikos; teisinė atsakomybė; – Klientų interesų pažeidimai, sudarant nenaudingą sutartį; – Teismų praktika. • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas

Daugiau

Vaiko teisių bei interesų užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje. Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų. Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą. Kaip spręsti problemas: - vaikas nelanko ugdymo įstaigos, - smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios). - nesilaiko elgesio taisyklių, - esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

PROGRAMA: • Tarpininkavimas nuomojant/parduodant nekilnojamąjį turtą. – Tarpininkavimas ir duomenų apsauga; – Kokius dokumentus turi paruošti. Kokius duomenis turi saugoti; – Jei pirkėjas atsisako pirkti ar priklauso brokeriui atlygis už atvestą klientą; – Jei pardavėjas nutraukia preliminarią sutartį ar priklauso brokeriui atlygis; – Atsiskaitymo užtikrinimas; – Klientų klaidinimas. Pasekmės. Kaip to išvengti? – Brokerio atsakomybės ribos ir rizikos; teisinė atsakomybė; – Klientų interesų pažeidimai, sudarant nenaudingą sutartį; – Teismų praktika. • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas

Daugiau

Net įsigaliojus Naująjam duomenų apsaugos reglamentui, vis daugėja atvejų, kai Lietuvos švietimo įstaigose pažeidžiama asmens duomenų apsauga. Griežtesnės BDAR sankcijos ir baudos neatbaido įstaigų nuo nuolat pažeidinėjamų asmenų duomenų tvarkymo reikalavimų. Delsti nevertėtų, tad kviečiame švietimo įstaigų darbuotojus į mokymus, kuriuose dalyviai bus dar kartą supažindinami, kaip tinkamai parengti dokumentus ir ištaisyti klaidas. Mokymuose bus nagrinėjami konkretūs probleminiai atvejai, duomenų apsaugos geroji ir blogoji praktika, o taip pat, BDAR audito atlikimo ypatumai. Be teorinių mokymų

Daugiau

Informacijos apie pacientus konfidencialumo užtikrinimo standartas po BDAR įsigaliojimo. Praktinių situacijų nagrinėjimas.(Europos žmogaus teisių teismo praktika) • Konfidencialumo reikšmė, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.(Europos žmogaus teisių teismo praktika) • Kam, kokiais atvejais ir kokiomis priemonėmis galima teikti informaciją apie pacientą? Praktinių situacijų, susijusių su informacijos apie pacientą teikimu, nagrinėjimas. • Konfidencialumo užtikrinimas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Kas keičiasi? • Ar sveikatos priežiūros įstaigos netvarko perteklinių duomenų? Ar visos naudojamos formos yra tinkamos?. • Realūs

Daugiau

PROGRAMA: • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. • Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. • Preliminarios sutartys: – Kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį; – Kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre; – Kaip tinkamai padaryti perkamo/parduodamo nekilnojamojo

Daugiau

Mokymai skirti individualioms konsultacijoms ir pradedantiems, ir pažengusiems. Mokymų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas praktiniams užsiėmimams su dalyvių pasirinktais (atsineštais) probleminiais pastatų (ir ne tik) konstrukcijų elementais.  Būtina turėti savo kompiuterį. Bus išduodamas akredituotos įstaigos Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (8 ak.val.), o taip pat, VšĮ “Pro partners” pažymėjimas apie išklausytą 8 ak.val. mokymų kursą su lektoriaus ir direktoriaus parašais. Lektorius dirba su Therm programa. Ją rekomenduoja ir STR. Dėl kitų programų gali pasidalint patirtimi, nes principai panašūs.

Daugiau

Analogų neturintis Lietuvoje verslo žaidimas "Pardavimų čempionatas" - tai PROaktyvūs mokymai, vykstantys žaidimo forma, o įgūdžiai įgaunami per žaidybines situacijas. Azartiškas žaidimas įtraukia dalyvius, kurie veikia komandomis gaudami skirtingas nestandartines užduotis ir mokosi per kuriozines bei komiškas situacijas. Siūlome 3 žaidimo programas, su unikaliais ir individualiai pritaikomais scenarijais: Komandoms ne iš pardavėjų – programa “Vilko kailyje” Pardavimų komandoms – programa “Apsukrieji lapinai” TOP pardavėjams – programa “Grizlių mūšis” Kodėl tai puiki idėja? Ne pardavimų komandai:

Daugiau

KVIEČIAME Į MOKYMUS Mokymai skirti statybos vadovams, projekto vadovams, teisininkams, vadybininkams dirbantiems ir savo darbinėje veikloje susiduriantiems su sutarčių rengimu, derinimu ir vykdymo kontrole. PROGRAMA Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose. Ką būtina žinoti. Statybas leidžiantys ir statybos užbaigimo dokumentai. Kokios yra pagrindinės statybų ir rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti? Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių

Daugiau

PROGRAMA Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose. Bendrieji teisės aktų taikymo pasikeitimai ir taikymo principai. Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų (STR) pakeitimų apžvalga: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo pakeitimas (įsigalioja 2018-11-01). STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" patvirtinimo pakeitimas. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" patvirtinimo pakeitimas. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo pakeitimas. STR

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kvaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau