Siekiant sumažinti popierinių dokumentų apyvartą, su jų rengimu ir saugojimu susijusias išlaidas įstaigos ir organizacijos skatinamos keistis elektroniniais dokumentais. Įstaigos vadovas sprendžia, kokios informacinės technologijos naudojamos įstaigoje elektroniniams dokumentams valdyti, elektroninių dokumentų valdymo sistemai kurti ir palaikyti.  Įstaigos privalo priimti elektroninius dokumentus ir užtikrinti jų išsaugojimą. Elektroninių dokumentų valdymas biudžetinėse įstaigose privalo būti įgyvendintas iki 2020 m. Privačiam sektoriui rekomenduojama į šiuos procesus gilintis ir bendradarbiauti su valstybinėmis ir kitomis įstaigomis, keistis elektroniniais dokumentais siekiant

Daugiau

Mokymus ves geriausi šių temų žinovai: Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius PROGRAMA 1. Pastato bendrojo naudojimo objektų nuosavybė (bus pateikta informacija su praktiniais pavyzdžiais). • Bendrojo naudojimo objektai, jų rūšys; • Kaip teisingai nurodyti butų ir kitų patalpų savininkus rengiant bendrojo naudojimo objektų aprašą; • Kaip nurodyti bendrojo naudojimo objektų savininkus, kai pastatui priklauso kelios laiptinės; • Kurie bendrojo naudojimo objektai priskirtini tik butų savininkams, o kurie tik patalpų (garažų,

Daugiau

Renginys skirtas ne tik profesionalams, bet ir tiems, kurie neabejingi savo išvaizdai bei grožio naujovėms. Seminaro metus bus aptartos vyraujančios stiliaus ir mados tendencijos. Visos parodos metu jos dalyviai pristatys karščiausias grožio industrijos naujienas, kurias bus galima įsigyti vietoje. PROGRAMA Spalio 5 d., penktadienis Seminaras: • 14.00-15.30 val. Video prezentacija „Gyvensenos kultūra Paryžiuje, XIXa.“ Lektorius- Eugenijus Skerstonas, socialinių mokslų daktaras, docentas, įvaizdį, madą ir interjerų stilius analizuojančių knygų „Domicilium elegans“, „Privatus Vilnius. Interjerai“, „Privatus Vilnius. Namų puošyba“, „Mados psichologija“,

Daugiau

PROGRAMA • Krovinių vežimo sutartis ir CMR važtaraštis. • Sutarties sudarymo ir vykdymo klaidos bei galimi jų sprendimo būdai. • Negaliojančios krovinio vežimo sutarties sąlygos. Dažniausiai daromos klaidos. • Vežėjo teisės ir pareigos, atsakomybės ribos ir jos taikymo ypatumai. • Atsakomybė už krovinį, atleidimo nuo atsakomybės atvejai. Atsakomybės už krovinį dydis. • Kada vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ribojama? • Vežėjo atsakomybė už krovinio kokybę ir pristatymą laiku. • Vežėjo atsakomybė krovinį sugadinus avarijos

Daugiau

PROGRAMA • Asmens duomenys ir jų tvarkymas įmonėje/įstaigoje. • Duomenų apsaugos auditas (kokius duomenis tvarko konkreti įmonė, iš kokių šaltinių juos gauna, kam juos perduoda, kiek juos saugo). • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: esminės naujovės. • Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė? • Kokius veiksmus reikėtų atlikti, siekiant tinkamai ir laiku paruošti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimui darbuotojų asmens duomenų tvarkymo kontekste? • Kokius dokumentus privalo turėti įmonė/įstaiga? • Pagrindiniai

Daugiau

Dalyviams bus išduodamas sertifikuotas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas su aprobuotu švietimo ministerijos kodu, išklausius 3 dienų, 8 ak. val. praktinius mokymus. Kaip pardavinėti efektyviai: be streso, per trumpesnį laiką su maksimaliais rezultatais? Pagrindinė bet kurio verslo užduotis – parduoti savo prekę (paslaugą). Kad ir kokį tobulą produktą turi verslas: nėra pardavimų – nėra verslo. Kas yra Grizlio Metodas? Grizlio Metodas – tai mąstymo ir elgsenos filosofija, kuria sudaro 3 elementai: 1. Aukštas naudingumo koeficientas (tai kas

Daugiau

Konsultacinio seminaro metu bus paruošta ir Jums pristatyta Jūsų įmonės/įstaigos viešųjų ryšių analizė, įvaizdžio visuomenėje kūrimo planas bei probleminių klausimų sprendimo būdai. PROGRAMA Teorinė dalis: • Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai. • Žinios konstravimo subtilybės. • Pasirengimas interviu radijui, televizijai bei spausdintinei žiniasklaidai. • Viešas pasirodymas ir viešas kalbėjimas – kuo jis skiriasi nuo kalbėjimo per valdybos posėdį? • Atsakymai į nemalonius klausimus, dalyvavimas diskusijose, reakcija į provokacijas. • Neverbalinė kalba.

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą asmenų, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų

Daugiau

Bendravimo su žiniasklaida principai šiandien ir būdingiausios klaidos.Kaip prisijaukinti žurnalistą ir priversti jums dirbti be atlygio? PROGRAMA • Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai. • Žinios konstravimo subtilybės. • Pasirengimas interviu radijui, televizijai bei spausdintinei žiniasklaidai. • Viešas pasirodymas ir viešas kalbėjimas – kuo jis skiriasi nuo kalbėjimo per valdybos posėdį? • Atsakymai į nemalonius klausimus, dalyvavimas diskusijose, reakcija į provokacijas. • Neverbalinė kalba. • Ką atstovui spaudai svarbu žinoti apie redakcijų

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią

Daugiau

Mokymai skirti individualioms konsultacijoms. Mokymų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas praktiniams užsiėmimams su dalyvių pasirinktais (atsineštais) probleminiais pastatų (ir ne tik) konstrukcijų elementais. * Būtina turėti savo kompiuterį. PROGRAMA 1. Konstrukcijos brėžinio paruošimas ir įkėlimas. 2. Medžiagų savybių įvedimas 3. Ribinių sąlygų nustatymas 4. U koeficientai, mastelis, kiti naudingi patarimai. 5. Ilginių šiluminių tiltelių koeficientų nustatymas. 6. Kondensacijos pavojaus, spinduliavimo šilumos mainų įvertinimas. Lektorius: Dr. Kęstutis ValančiusVGTU Pastatų energetikos katedros docentas. Darbotvarkė 9.30 – 10.00

Daugiau

Interaktyvus, praktinio pobūdžio seminaras, kurio metu kiekvienas seminaro dalyvis galės susidaryti aiškią viziją, kaip tinkamai pasirengti privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis, bei nusistatyti aiškią dokumentų struktūrą ir jų turinį. PROGRAMA • Asmens duomenų tvarkymo taisyklių rengimo praktiniai aspektai. • Vaizdo stebėjimo taisyklių rengimo praktiniai aspektai. • Interneto svetainėje skelbiamos privatumo politikos rengimo praktiniai aspektai. • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos rengimo praktiniai aspektai. • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės

Daugiau

PROGRAMA -Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos. • Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai. • Rangos sutartis: dalykas, subjektai (šalys), jiems keliami reikalavimai ir atsakomybės. • Esminės rangos sutarties nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. • Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams. • Sutarties kainos keitimo

Daugiau

Mokyti reikia įvairiai. Mokyti reikia patraukliai. Mokyti reikia integruotai. Ne visko tuo pačiu tempu reikia mokyti. Mokyti reikia įvertinant ir leidžiant įsivertinti. Atrodo, kad visi mokytojai tai žino, bet moksleiviai ir jų tėvai skundžiasi, kad mokoma nuobodžiai, kad mokoma „iškalti“, kad mokytojai nėra išprusę arba išprusę tik savo dėstomo dalyko ribose, kad mokymo tempas per lėtas arba per greitas, kad moksleiviai per vėlai sužino, ko nėra išmokę. Kiekvienas mokymų dalyvis gaus 414 pusl. B. Burgio

Daugiau

Programa Asmens duomenys ir jų tvarkymas. Kas tai? Asmens duomenų sąvoka Asmens duomenų kategorijos Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui Kokie yra teisėti pagrindai tvarkyti asmens duomenis? Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų asmens duomenų tvarkymui? Kokius dokumentus privalo turėti kiekviena bendrovė? Kokios yra privalomos įgyvendinti techninės ir organizacinės priemonės? Kaip tinkamai įgyvendinti asmens duomenų subjektų teises? Kokie reikalavimai keliami tvarkant darbuotojų asmens duomenis? Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, tvarkant darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių

Daugiau

Jeigu ruošiatės rašyti paraišką Lietuvos kultūros tarybai arba kitam finansavimui, šie mokymai kaip tik Jums. Praktiniai mokymai „Sėkminga finansų paieška kultūros projektams“ skirti tiems, kurie kuria ir įgyvendina kultūros vadybos projektus bei ruošiasi pateikti paraiškas šių projektų finansavimui. Mokymų metu aptarsime sėkmingos finansų paieškos sąlygas, analizuosime finansų paieškos koncepcijos metodiką, jos specifiką, partnerių paieškos būdus. Diskutuosime, kaip bendrauti su fondais ir ką būtina žinoti, norint, kad jiems pateiktas paraiškas vainikuotų sėkmė. Praktinių užsiėmimų metu analizuosime

Daugiau

PROGRAMA • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. • Preliminarios sutartys: - kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį; - kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre; - ar reikia preliminarioje ir notarinėje sutartyse nurodyti tikslią informaciją jei butas perkamas su baldais. • Derybų protokolai. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. • Priėmimo – perdavimo akto

Daugiau

Auditoriui: kad darbo tikslas būtų aiškesnis Užsakovui: kad lūkesčiai būtų išpildyti Mokymų data, vieta: 2018 m. sausio 30 d., Vilnius, VU Kairėnų botanikos sodas Sėkmės istorija. VU Kairėnų botaniko sodo administracinio ir laboratorijų korpuso rekonstrukcija. VU Kairėnų botaniko sodo direktorius Dr. Audrius Skridaila pristatys rekonstruoto korpuso sprendimų priėmimo ir rekonstrukcijos eigą bei rezultatą, kurį galėsite įvertinti patys. Ekskursija rekonstruotame pastate. VU Botanikos sode 2016 m. rekonstruotas administracinis/laboratorinis pastatas - daugiafunkcinis centras, gavęs Žaliojo pastato vardą. Tai

Daugiau

Programa 1. Kodėl kartais nesusišneka marketingo ir viešųjų ryšių padaliniai? 2. Marketingo ir viešųjų ryšių dermė organizacijoje. 3. Tikslinės auditorijos, komunikaciniai kanalai. Legendos ir mitai. 4. Praktiniai bendravimo su žiniasklaida aspektai ir taisyklės. Kaip nepakenkti sau. 5. Būtini įvaizdžio elementai. Lektorius Tomas Juknevičius, UAB "Komunikaciniai projektai" vadovas, komunikacijos, viešųjų ryšių ir viešojo kalbėjimo meno ekspertas, 10 metų dirbo "Lietuvos ryto" ekonomikos skyriuje, 5 metus koncerno "MG Baltic" atstovu ryšiams su visuomene. Darbotvarkė: Pradžia 10.00 val.

Daugiau

Mokymai administracijos darbuotojams, darbuotojams, kurie tiesiogiai bendrauja su jūsų klientais, personalo vadovams, skyriaus vadovams, padalinių vadovams, vadybininkams, administratoriams, pardavėjams. Siūloma mokytis: laiko planavimo, tarties, savęs pažinimo, atminties, nuovokumo. Mokymų metu pateikiami įvairūs testai, mokoma bendrauti, analizuojant konkrečias situacijas. Lektorius dr. Bronislovas Burgis – KTU gimnazijos įkūrėjas, docentas, žurnalo „Kompiuterija-PC Word“ redaktorius, aštuoniolikos mokomųjų knygų autorius. Dirbdamas vertėju (nuotoliniu būdu) Londono ir Talino bendrovėse, turėdamas individualią leidybos įmonę, įgijo įvairiapusės patirties. 13 dalykų, kuriems nepasiduoda valingi

Daugiau

PROGRAMA • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. • Preliminarios sutartys: - kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį; - kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre; - ar reikia preliminarioje ir notarinėje sutartyse nurodyti tikslią informaciją jei butas perkamas su baldais. • Derybų protokolai. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. • Priėmimo – perdavimo akto

Daugiau

Seminaro programa: Pradiniai duomenys. Konkursų ir sutarčių registracija, sąmatų importas. Sąmatos sudarymo problemos ir sprendimai, sąmatos BIM aspektu. Duomenų importas ir eksportas, integracija su verslo valdymo sistemomis. Kaip greičiau sudaryti projekto planą ir geriau jį panaudoti valdymui. Projekto plano- Ganto grafiko sudarymas tiesiogiai iš projekto sąmatos duomenų. Kaip greičiau ir pigiau nupirkti. Tiekimo valdymas iš projekto grafiko, kainų apklausa. Kaip sutaupyti pinigus medžiagų apskaitai. Medžiagų apskaitos supaprastinimas- apskaita be apskaitininkų. Kaip kontroliuoti darbus ir padidinti darbininkų

Daugiau

Mokymų programa: Lektorė Violeta Raslanienė, PŽK komisijos narė • Kokios priežastys skatina pacientus rašyti skundus PŽK (Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija). • Kaip išvengti, sumažinti ar išspręsti pareiškimų teikimą. • Ką gali ir turi padaryti gydytojai, gydymo įstaiga. • Kokius įsipareigojimus turi pacientai. • Kaip pagerinti paciento ir gydytojo abipusį bendradarbiavimą, supratimą ir pasitikėjimą, siekiant vieno tikslo - gero rezultato. • Kuriuose sveikatos priežiūros paslaugų teikimo etapuose kyla konfliktai ir kaip juos galima išspręsti.

Daugiau

Mokymų ciklas mokytojams -  tai dviejų dalių "Ruošiniai mokymo įvairovei" ir "Greitkelis į matematikos VBE" mokymo programa skirta mokytojams, kurie nori profesionaliai pasiruošti pedagogo darbui bei tinkamai paruošti savo mokinius valstybiniams brandos egzaminams. I. MOKYMAI "RUOŠINIAI MOKYMO ĮVAIROVEI" Mokyti reikia įvairiai. Mokyti reikia patraukliai. Mokyti reikia integruotai. Ne visko tuo pačiu tempu reikia mokyti. Mokyti reikia įvertinant ir leidžiant įsivertinti. Atrodo, kad visi mokytojai tai žino, bet moksleiviai ir jų tėvai skundžiasi, kad mokoma nuobodžiai, kad

Daugiau

Seminaro programa: 1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos pristatymas: • veikla; • funkcijos; • kompetencijos sritys; • išankstinė skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. 2. Šilumos paskirstymo reguliavimas bei metodų taikymas. • šilumos paskirstymo teisiniai pagrindai, šilumos tiekėjo ir šilumos (karšto vandens) vartotojų teisės bei pareigos; • šilumos paskirstymo principai, t. y. kaip apskaitoma į pastatą patiekta šiluma ir kokiems poreikiams tenkinti ji yra skirstoma; • šilumos paskirstymo metodai, jų rengimas ir

Daugiau

Mokymų kursai: - asmenims, atsakingiems už vartotojo elektros ūkį (iki 1000 V ir iki 35 kV); - darbuotojams, eksploatuojantiems vartotojo elektros įrenginius(iki 1000 V ir iki 35 kV) Bendrieji kursai skirti pasiruošti energetikos darbuotojų atestavimui 1.Tema.Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys elektros įrenginių eksploatavimą ir įrengimą, šių teisės aktų apžvalga ir jų pagrindiniai reikalavimai. Trukmė: 4 akad. val. Datos: 2016-01-27, 2016-02-24 Vieta: Vilnius Kaina 1 dalyviui – 99 eur. Į dalyvio mokesčio kainą įskaičiuota: dalomoji medžiaga, dalyvio pažymėjimas.

Daugiau

Data: 2015 m. spalio 9 d., Nida Vieta: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. Seminaro programa 10.30 - 11.00   Dalyvių registracija 11.00 - 11.30    Vietos bendruomenių vaidmuo šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime ir aktualūs bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimai. .                          Arimantas Račkauskas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas. 11.30 - 12.15   Lietuvos bendruomenių Vietos veiklos grupių (VVG) veiklos aktualijos .           

Daugiau