Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį ir įvertinti, kaip jie tvarkosi su asmens duomenimis įmonės ar įstaigos viduje. Šis reglamentas privalomas

Daugiau

PROGRAMA • Valstybės tarnyba, jos samprata ir reglamentavimas - Naujų pareigybių aprašymų parengimas ir patvirtinimas iki 2019 m. sausio 1 d. Valsybės tarnautojo priėmimas, pareigybės paskyrimas ir kt. • Darbo užmokesčio sistema. • Skatinimo sistema. • Kvalifikacijos tobulinimas ir finansavimas. • Atostogos, jų rūšys, kitos garantijos. • Veiklos vertinimas. Teigiamos ir neigiamos pasekmės po vertinimo. • Nuotolinis darbas ir mentorystė. • Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą. • Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla. -

Daugiau

PROGRAMA Mokesčių reforma, jos paskirtis ir esminiai taikymo-įgyvendinimo principai. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m. Mokesčių reforma ir NT mokesčių pakeitimai 2018 m. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. Darbo užmokesčio sistemos pritaikymas. Darbo užmokesčio perskaičiavimas nuo 2019 m. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai. Labdaros ir paramos mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų. Mokesčių reforma ir darbo

Daugiau

Mokymai skirti individualioms konsultacijoms ir pradedantiems, ir pažengusiems. Mokymų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas praktiniams užsiėmimams su dalyvių pasirinktais (atsineštais) probleminiais pastatų (ir ne tik) konstrukcijų elementais.  Būtina turėti savo kompiuterį. Bus išduodamas akredituotos įstaigos Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (8 ak.val.), o taip pat, VšĮ “Pro partners” pažymėjimas apie išklausytą 8 ak.val. mokymų kursą su lektoriaus ir direktoriaus parašais. Lektorius dirba su Therm programa. Ją rekomenduoja ir STR. Dėl kitų programų gali pasidalint patirtimi, nes principai panašūs.

Daugiau

Analogų neturintis Lietuvoje verslo žaidimas "Pardavimų čempionatas" - tai PROaktyvūs mokymai, vykstantys žaidimo forma, o įgūdžiai įgaunami per žaidybines situacijas. Azartiškas žaidimas įtraukia dalyvius, kurie veikia komandomis gaudami skirtingas nestandartines užduotis ir mokosi per kuriozines bei komiškas situacijas. Siūlome 3 žaidimo programas, su unikaliais ir individualiai pritaikomais scenarijais: Komandoms ne iš pardavėjų – programa “Vilko kailyje” Pardavimų komandoms – programa “Apsukrieji lapinai” TOP pardavėjams – programa “Grizlių mūšis” Kodėl tai puiki idėja? Ne pardavimų komandai:

Daugiau

KVIEČIAME Į MOKYMUS Mokymai skirti statybos vadovams, projekto vadovams, teisininkams, vadybininkams dirbantiems ir savo darbinėje veikloje susiduriantiems su sutarčių rengimu, derinimu ir vykdymo kontrole. PROGRAMA Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose. Ką būtina žinoti. Statybas leidžiantys ir statybos užbaigimo dokumentai. Kokios yra pagrindinės statybų ir rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti? Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai. Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių

Daugiau

PROGRAMA Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose. Bendrieji teisės aktų taikymo pasikeitimai ir taikymo principai. Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų (STR) pakeitimų apžvalga: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" patvirtinimo pakeitimas (įsigalioja 2018-11-01). STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" patvirtinimo pakeitimas. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" patvirtinimo pakeitimas. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo pakeitimas. STR

Daugiau

Siekiant sumažinti popierinių dokumentų apyvartą, su jų rengimu ir saugojimu susijusias išlaidas įstaigos ir organizacijos skatinamos keistis elektroniniais dokumentais. Įstaigos vadovas sprendžia, kokios informacinės technologijos naudojamos įstaigoje elektroniniams dokumentams valdyti, elektroninių dokumentų valdymo sistemai kurti ir palaikyti.  Įstaigos privalo priimti elektroninius dokumentus ir užtikrinti jų išsaugojimą. Elektroninių dokumentų valdymas biudžetinėse įstaigose privalo būti įgyvendintas iki 2020 m. Privačiam sektoriui rekomenduojama į šiuos procesus gilintis ir bendradarbiauti su valstybinėmis ir kitomis įstaigomis, keistis elektroniniais dokumentais siekiant

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kvaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Mokymus ves geriausi šių temų žinovai: Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius PROGRAMA 1. Pastato bendrojo naudojimo objektų nuosavybė (bus pateikta informacija su praktiniais pavyzdžiais). • Bendrojo naudojimo objektai, jų rūšys; • Kaip teisingai nurodyti butų ir kitų patalpų savininkus rengiant bendrojo naudojimo objektų aprašą; • Kaip nurodyti bendrojo naudojimo objektų savininkus, kai pastatui priklauso kelios laiptinės; • Kurie bendrojo naudojimo objektai priskirtini tik butų savininkams, o kurie tik patalpų (garažų,

Daugiau

Kviečiame į bendruomenių susitikimą Palangoje! Nepraleiskite progos spalio 12-13 dienomis, viešbutyje „Palangos Gintaras“, susipažinti su bendruomenių, amatų centrų, seniūnų ir seniūnaičių veikla ir pasilinksminti vakaronėse Ramybės kultūros centre. BENDRUOMENIŲ FORUMO PROGRAMA: Penktadienis, spalio 12 d. 14.00 - 17.00 val. Seminaras – kūrybinės dirbtuvės „Vietos bendruomenės Lietuvoje: ką daro ir ką gali daryti?” Vedėja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas Pranešimai: „Socialinis verslas- iššūkis ir galimybė“. Ūkio ministerijos agentūros „Versli Lietuva“ atstovas. „Vietos bendruomenės vaidmuo

Daugiau

PROGRAMA • Krovinių vežimo sutartis ir CMR važtaraštis. • Sutarties sudarymo ir vykdymo klaidos bei galimi jų sprendimo būdai. • Negaliojančios krovinio vežimo sutarties sąlygos. Dažniausiai daromos klaidos. • Vežėjo teisės ir pareigos, atsakomybės ribos ir jos taikymo ypatumai. • Atsakomybė už krovinį, atleidimo nuo atsakomybės atvejai. Atsakomybės už krovinį dydis. • Kada vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ribojama? • Vežėjo atsakomybė už krovinio kokybę ir pristatymą laiku. • Vežėjo atsakomybė krovinį sugadinus avarijos

Daugiau

PROGRAMA • Asmens duomenys ir jų tvarkymas įmonėje/įstaigoje. • Duomenų apsaugos auditas (kokius duomenis tvarko konkreti įmonė, iš kokių šaltinių juos gauna, kam juos perduoda, kiek juos saugo). • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: esminės naujovės. • Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė? • Kokius veiksmus reikėtų atlikti, siekiant tinkamai ir laiku paruošti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimui darbuotojų asmens duomenų tvarkymo kontekste? • Kokius dokumentus privalo turėti įmonė/įstaiga? • Pagrindiniai

Daugiau

Šios stovyklos metu susipažinsite su grožio, makiažo, manikiūro ir stiliaus subtilybėmis, bendrausite ir konsultuositės su profesionaliais mados stilistais, makiažo ir šukuosenų specialistais. Jūsų laukia 5 smagios, naudingos ir nepamirštamos dienos mados ir grožio pasaulyje. Čia atrasite savo stilių, išryškinsite išorinį bei vidinį grožį, įgausite pasitikėjimo savimi, įgysite daug naujų idėjų ir gerai praleisite laiką. Stovyklos programa: Pirmadienis – „Stilingos šukuosenos ir sveiki plaukai“ • Plaukų priežiūra. Plaukų formavimo būdai. • Kaip išsaugoti plaukus sveikus ir

Daugiau

Daugiau renginio akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/pg/Propartners.lt/photos/?tab=album&album_id=636951356652660   Vilniaus senjorų konkursas - 2018   Birželio 21 dienos vakare Vilniaus restoraną „Natali“ užplūdo būrys žmonių – čia pirmą kartą vyko „Vilniaus senjorų dainų konkursas - 2018“. Konkursas sulaukė nemažo būrio senjorų, perkopusių penktą dešimtį – renginio metu pasirinktas dainas atliko net 22 solistai ir 6 duetai. Dalyvių pasirodymus vertino televizijos laidų prodiuserė, televizijos laidos „Muzikinis viešbutis“ prodiuserė ir vedėja Vilija Grigonytė, kompozitorius, buvusio Lietuvos radijo

Daugiau

Konsultacinio seminaro metu bus paruošta ir Jums pristatyta Jūsų įmonės/įstaigos viešųjų ryšių analizė, įvaizdžio visuomenėje kūrimo planas bei probleminių klausimų sprendimo būdai. PROGRAMA Teorinė dalis: • Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai. • Žinios konstravimo subtilybės. • Pasirengimas interviu radijui, televizijai bei spausdintinei žiniasklaidai. • Viešas pasirodymas ir viešas kalbėjimas – kuo jis skiriasi nuo kalbėjimo per valdybos posėdį? • Atsakymai į nemalonius klausimus, dalyvavimas diskusijose, reakcija į provokacijas. • Neverbalinė kalba.

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą asmenų, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų

Daugiau

Bendravimo su žiniasklaida principai šiandien ir būdingiausios klaidos.Kaip prisijaukinti žurnalistą ir priversti jums dirbti be atlygio? PROGRAMA • Darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumai. • Žinios konstravimo subtilybės. • Pasirengimas interviu radijui, televizijai bei spausdintinei žiniasklaidai. • Viešas pasirodymas ir viešas kalbėjimas – kuo jis skiriasi nuo kalbėjimo per valdybos posėdį? • Atsakymai į nemalonius klausimus, dalyvavimas diskusijose, reakcija į provokacijas. • Neverbalinė kalba. • Ką atstovui spaudai svarbu žinoti apie redakcijų

Daugiau

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią

Daugiau

Mokymai skirti individualioms konsultacijoms. Mokymų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas praktiniams užsiėmimams su dalyvių pasirinktais (atsineštais) probleminiais pastatų (ir ne tik) konstrukcijų elementais. * Būtina turėti savo kompiuterį. PROGRAMA 1. Konstrukcijos brėžinio paruošimas ir įkėlimas. 2. Medžiagų savybių įvedimas 3. Ribinių sąlygų nustatymas 4. U koeficientai, mastelis, kiti naudingi patarimai. 5. Ilginių šiluminių tiltelių koeficientų nustatymas. 6. Kondensacijos pavojaus, spinduliavimo šilumos mainų įvertinimas. Lektorius: Dr. Kęstutis ValančiusVGTU Pastatų energetikos katedros docentas. Darbotvarkė 9.30 – 10.00

Daugiau

Interaktyvus, praktinio pobūdžio seminaras, kurio metu kiekvienas seminaro dalyvis galės susidaryti aiškią viziją, kaip tinkamai pasirengti privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis, bei nusistatyti aiškią dokumentų struktūrą ir jų turinį. PROGRAMA • Asmens duomenų tvarkymo taisyklių rengimo praktiniai aspektai. • Vaizdo stebėjimo taisyklių rengimo praktiniai aspektai. • Interneto svetainėje skelbiamos privatumo politikos rengimo praktiniai aspektai. • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos rengimo praktiniai aspektai. • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės

Daugiau

PROGRAMA -Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos. • Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai. • Rangos sutartis: dalykas, subjektai (šalys), jiems keliami reikalavimai ir atsakomybės. • Esminės rangos sutarties nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį). • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. • Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams. • Sutarties kainos keitimo

Daugiau

Mokyti reikia įvairiai. Mokyti reikia patraukliai. Mokyti reikia integruotai. Ne visko tuo pačiu tempu reikia mokyti. Mokyti reikia įvertinant ir leidžiant įsivertinti. Atrodo, kad visi mokytojai tai žino, bet moksleiviai ir jų tėvai skundžiasi, kad mokoma nuobodžiai, kad mokoma „iškalti“, kad mokytojai nėra išprusę arba išprusę tik savo dėstomo dalyko ribose, kad mokymo tempas per lėtas arba per greitas, kad moksleiviai per vėlai sužino, ko nėra išmokę. Kiekvienas mokymų dalyvis gaus 414 pusl. B. Burgio

Daugiau

Programa Asmens duomenys ir jų tvarkymas. Kas tai? Asmens duomenų sąvoka Asmens duomenų kategorijos Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui Kokie yra teisėti pagrindai tvarkyti asmens duomenis? Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų asmens duomenų tvarkymui? Kokius dokumentus privalo turėti kiekviena bendrovė? Kokios yra privalomos įgyvendinti techninės ir organizacinės priemonės? Kaip tinkamai įgyvendinti asmens duomenų subjektų teises? Kokie reikalavimai keliami tvarkant darbuotojų asmens duomenis? Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, tvarkant darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių

Daugiau

Jeigu ruošiatės rašyti paraišką Lietuvos kultūros tarybai arba kitam finansavimui, šie mokymai kaip tik Jums. Praktiniai mokymai „Sėkminga finansų paieška kultūros projektams“ skirti tiems, kurie kuria ir įgyvendina kultūros vadybos projektus bei ruošiasi pateikti paraiškas šių projektų finansavimui. Mokymų metu aptarsime sėkmingos finansų paieškos sąlygas, analizuosime finansų paieškos koncepcijos metodiką, jos specifiką, partnerių paieškos būdus. Diskutuosime, kaip bendrauti su fondais ir ką būtina žinoti, norint, kad jiems pateiktas paraiškas vainikuotų sėkmė. Praktinių užsiėmimų metu analizuosime

Daugiau

PROGRAMA • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. • Preliminarios sutartys: - kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį; - kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre; - ar reikia preliminarioje ir notarinėje sutartyse nurodyti tikslią informaciją jei butas perkamas su baldais. • Derybų protokolai. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. • Priėmimo – perdavimo akto

Daugiau

Auditoriui: kad darbo tikslas būtų aiškesnis Užsakovui: kad lūkesčiai būtų išpildyti Mokymų data, vieta: 2018 m. sausio 30 d., Vilnius, VU Kairėnų botanikos sodas Sėkmės istorija. VU Kairėnų botaniko sodo administracinio ir laboratorijų korpuso rekonstrukcija. VU Kairėnų botaniko sodo direktorius Dr. Audrius Skridaila pristatys rekonstruoto korpuso sprendimų priėmimo ir rekonstrukcijos eigą bei rezultatą, kurį galėsite įvertinti patys. Ekskursija rekonstruotame pastate. VU Botanikos sode 2016 m. rekonstruotas administracinis/laboratorinis pastatas - daugiafunkcinis centras, gavęs Žaliojo pastato vardą. Tai

Daugiau

Programa 1. Kodėl kartais nesusišneka marketingo ir viešųjų ryšių padaliniai? 2. Marketingo ir viešųjų ryšių dermė organizacijoje. 3. Tikslinės auditorijos, komunikaciniai kanalai. Legendos ir mitai. 4. Praktiniai bendravimo su žiniasklaida aspektai ir taisyklės. Kaip nepakenkti sau. 5. Būtini įvaizdžio elementai. Lektorius Tomas Juknevičius, UAB "Komunikaciniai projektai" vadovas, komunikacijos, viešųjų ryšių ir viešojo kalbėjimo meno ekspertas, 10 metų dirbo "Lietuvos ryto" ekonomikos skyriuje, 5 metus koncerno "MG Baltic" atstovu ryšiams su visuomene. Darbotvarkė: Pradžia 10.00 val.

Daugiau

Mokymai administracijos darbuotojams, darbuotojams, kurie tiesiogiai bendrauja su jūsų klientais, personalo vadovams, skyriaus vadovams, padalinių vadovams, vadybininkams, administratoriams, pardavėjams. Siūloma mokytis: laiko planavimo, tarties, savęs pažinimo, atminties, nuovokumo. Mokymų metu pateikiami įvairūs testai, mokoma bendrauti, analizuojant konkrečias situacijas. Lektorius dr. Bronislovas Burgis – KTU gimnazijos įkūrėjas, docentas, žurnalo „Kompiuterija-PC Word“ redaktorius, aštuoniolikos mokomųjų knygų autorius. Dirbdamas vertėju (nuotoliniu būdu) Londono ir Talino bendrovėse, turėdamas individualią leidybos įmonę, įgijo įvairiapusės patirties. 13 dalykų, kuriems nepasiduoda valingi

Daugiau

PROGRAMA • Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas. • Preliminarios sutartys: - kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį; - kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre; - ar reikia preliminarioje ir notarinėje sutartyse nurodyti tikslią informaciją jei butas perkamas su baldais. • Derybų protokolai. • Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas. • Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. • Priėmimo – perdavimo akto

Daugiau

Seminaro programa: Pradiniai duomenys. Konkursų ir sutarčių registracija, sąmatų importas. Sąmatos sudarymo problemos ir sprendimai, sąmatos BIM aspektu. Duomenų importas ir eksportas, integracija su verslo valdymo sistemomis. Kaip greičiau sudaryti projekto planą ir geriau jį panaudoti valdymui. Projekto plano- Ganto grafiko sudarymas tiesiogiai iš projekto sąmatos duomenų. Kaip greičiau ir pigiau nupirkti. Tiekimo valdymas iš projekto grafiko, kainų apklausa. Kaip sutaupyti pinigus medžiagų apskaitai. Medžiagų apskaitos supaprastinimas- apskaita be apskaitininkų. Kaip kontroliuoti darbus ir padidinti darbininkų

Daugiau

Mokymų programa: Lektorė Violeta Raslanienė, PŽK komisijos narė • Kokios priežastys skatina pacientus rašyti skundus PŽK (Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija). • Kaip išvengti, sumažinti ar išspręsti pareiškimų teikimą. • Ką gali ir turi padaryti gydytojai, gydymo įstaiga. • Kokius įsipareigojimus turi pacientai. • Kaip pagerinti paciento ir gydytojo abipusį bendradarbiavimą, supratimą ir pasitikėjimą, siekiant vieno tikslo - gero rezultato. • Kuriuose sveikatos priežiūros paslaugų teikimo etapuose kyla konfliktai ir kaip juos galima išspręsti.

Daugiau

2017 m. rugsėjo 29-spalio 1 d. Palangoje įvyko trečiasis Tarptautinis bendruomenių festivalis „Palanga InterComm 2017“. Tarptautinis bendruomenių festivalis „Palanga InterComm 2017“ kiekvienais metais suvienija bendruomenių atstovus ne tik iš Lietuvos,  bet ir užsienio šalių - Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Gruzijos, Rusijos. Festivalio programa: Rugsėjo 29 d. (penktadienis) 10.00 - 14.00 val. Dalyvių atvykimas, registracija, apgyvendinimas. 15.00 val. Konferencija „Bendruomenių verslumo aktualijos“. - „Socialinis verslas: naujas gerovės pranašas?“ Lektorė Modesta Kairytė, Patarėja ES klausimais, Lietuvos savivaldybių asociacija

Daugiau

2017 m. birželio 20 d., Lietuvos rusų dramos teatras, Vilnius Baltarusijos valstybinis šokių ansamblis yra žinomiausias ir populiariausias šalies choreografijos kolektyvas. Kolektyvui plojo Azijos ir Afrikos, Europos ir Artimųjų Rytų, JAV ir Lotynų Amerikos žiūrovai. Jo koncertai žavi nuostabiais kostiumais, virtuoziniais triukais ir azartišku šokių atlikimu. Kolektyvo repertuare yra daugiau kaip 50 įvairių pasaulio tautų šokių. Jam vadovauja Baltarusijos liaudies artistas V. Dudkevič, kurio kūrybinis kredo yra folkloro ir geriausių pasaulio choreografijos pasiekimų sintezė. Baltarusijos

Daugiau

Mokymų ciklas mokytojams -  tai dviejų dalių "Ruošiniai mokymo įvairovei" ir "Greitkelis į matematikos VBE" mokymo programa skirta mokytojams, kurie nori profesionaliai pasiruošti pedagogo darbui bei tinkamai paruošti savo mokinius valstybiniams brandos egzaminams. I. MOKYMAI "RUOŠINIAI MOKYMO ĮVAIROVEI" Mokyti reikia įvairiai. Mokyti reikia patraukliai. Mokyti reikia integruotai. Ne visko tuo pačiu tempu reikia mokyti. Mokyti reikia įvertinant ir leidžiant įsivertinti. Atrodo, kad visi mokytojai tai žino, bet moksleiviai ir jų tėvai skundžiasi, kad mokoma nuobodžiai, kad

Daugiau

Seminaro programa: 1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos pristatymas: • veikla; • funkcijos; • kompetencijos sritys; • išankstinė skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. 2. Šilumos paskirstymo reguliavimas bei metodų taikymas. • šilumos paskirstymo teisiniai pagrindai, šilumos tiekėjo ir šilumos (karšto vandens) vartotojų teisės bei pareigos; • šilumos paskirstymo principai, t. y. kaip apskaitoma į pastatą patiekta šiluma ir kokiems poreikiams tenkinti ji yra skirstoma; • šilumos paskirstymo metodai, jų rengimas ir

Daugiau

Kviečiame dainų kūrėjus į Master Class su Alan Roy Scott Alan Roy Scott yra top Hollywood'o dainų kūrėjas ir muzikos prodiuseris. Jau 25-ri metai jis yra "Grammy" apdovanojimų vertinimo komisijos narys. Jo karjera prasidėjo EMI Music, kurioje dirbo 11 metų su daugelių JAV atlikėjų, tokių kaip Stevie Wonder, The Temptations ir kt. Tarp daugelio artistų, kurie įrašė Alan'o dainas, yra Celine Dion, Cher, Gloria Estefan, Ricky Martin, Ray Charles, Tiffany, Luther Vandross, Cyndi Lauper, Roberta

Daugiau

Giorgi Nakashidze – kylanti Gruzijos muzikos pasaulio žvaigždė Jūsų šventėje! Vasaros viduryje 20-ąjį gimtadienį švęsiantis atlikėjas savo muzikinį kelią pradėjo muzikos mokykloje, kurioje sėkmingai baigė dainavimo ir fortepijono klases. 2015-aisiais metais Giorgi nugalėjo Gruzijoje vykusį projektą „X Factor“ ir ypač išpopuliarėjo savo šalyje .Šiuo metu vaikinas ne tik dainuoja, bet ir vaidina, dažnai atlieka vaidmenis įvairiuose miuzikluose, dirba Batumio muzikos centre, aktyviai koncertuoja savo šalyje ir užsienyje. Giorgi savo koncertinėje programoje atlieka visiems gerai žinomus,

Daugiau