2021 m. spalio 1-3 d. Nida FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Supažindinti Forumo dalyvius su regioninės kultūros politikos aktualijomis, paskleisti tarptautinių organizacijų kultūrinės veiklos pavyzdžius vietos bendruomenėse, pasidalinti gerąja kultūrinio darbo praktika. FORUMO PROGRAMA*: 2021 SPALIO 01 D. 16.00 – 19.00 Dalyvių registracija. 19.30 – 22.00 Susitikimas su Neringos krašto bendruomenėmis. Vakaronė. 2021 SPALIO 02 D. Forumas - konferencija  Nidos meno kolonija /Taikos g. 43, Nida 10.00 – 10.15  Neringos mero Dariaus Jasaičio sveikinimo žodis. 10.15 – 10.45  „Vietos bendruomenių vaidmuo kultūros politikoje.

Daugiau

SALIŲ NUOMA, MOKYMAI, RENGINIAI, FILMAVIMAS, NUOTOLINIAI RENGINIAI NETOLI VILNIAUS CENTRO. Konferencijų centras „Park Town“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Lvovo g. 101, Vilnius. Tai ideali vieta organizuoti seminarus, mokymus, konferencijas, susitikimus, produktų ar paslaugų pristatymus ir kitus renginius. Konferencijų centre yra modernios salės, pritaikytos įvairaus pobūdžio renginiams. Pirmame aukšte yra baras ir restoranas, antrame aukšte terasa poilsiui ir pokalbiams. Konferencijų centro salės Mažoji salė 27 kv.m. Teatras - 36, Klasė - 16, U forma - 16 Didžioji salė

Daugiau

Seminaras yra nemokamas. Būtina išankstinė registracija. Seminare bus kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, mažąją renovaciją, individualių namų renovaciją. MOKYMŲ VEDĖJAI Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime. Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas. Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse. 2021

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. birželio 10 d., Vilnius PROGRAMA* Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenys ir jų tvarkymas. Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui. Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės. Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė? Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas. Dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas. Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. gegužės 28 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA Teisinis socialinių paslaugų reglamentavimas Socialinio darbuotojo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai. Socialinių darbuotojų nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai. Dažniausiai daromos klaidos. Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Kam ir kokia informaciją socialinis darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento? Filmavimas. Transliavimas. Informacijos kėlimas į socialinius tinklus. Ar

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. balandžio 22 d., Vilnius Dalyvavimas renginyje - nuotoliniu būdu. PROGRAMA • Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos. • Pirkimo dokumentai ir techninė specifikacija. • Tiekėjų kvalifikacija. Pasiūlymo vertinimas. Kvalifikacijos tikrinimas. • Informavimas apie rezultatus. • Asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas. Interesų konfliktas. Kokius duomenis galima viešinti? Kokius duomenis tvarkyti, kiek laiko saugoti? • Sutarties sudarymas, vykdymas ir keitimas karantino, ekstremalios situacijos metu. Bendrosios taisyklės. Keitimą pateisinančios išimtys. • Pirkimo sutarčių sudarymas žodžiu. •

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2021 m. kovo 30 d., Vilnius 2021 m. vasario 25 d., Vilnius PROGRAMA Mokytojų ir mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Dokumentai, reglamentuojantys mokytojo teises ir pareigas. Mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Mokytojo patiriamas psichologinis bei fizinis smurtas nuo mokinių, kolegų, tėvų. Mokytojo filmavimas, įrašinėjimas per pamokas. Mokytojo aptarinėjimas internete. Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas. Direktoriaus veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją. Mokytojo atsakomybės ribos. Ginčai ir

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. kovo 25 d., Vilnius PROGRAMA Švietimo įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai. Moksleivių ir studentų tvarkomų asmens duomenų rūšys. Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t. Kokiais tikslais švietimo įstaigos tvarko asmens duomenų subjektų duomenis? Administruojami duomenys ir bylos. Kokia informacija apie mokinių tėvus gali būti tvarkoma? Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas. Vaizdo stebėjimas: atvejai

Daugiau

Seminaro data tikslinama Informuoti, kai bus numatyta data. Trukmė  3 val. PROGRAMA Mokinių teisės ir pareigos švietimo įstaigoje. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų. Įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą. Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios); – konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais; – nesilaiko elgesio taisyklių; – esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba

Daugiau

Mokymų data, vieta 2021 m. data tikslinama Informuoti, kai bus numatyta data. PROGRAMA Vadovo teisės ir pareigos švietimo/ugdymo įstaigoje. Dokumentai, reglamentuojantys teises ir pareigas. Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės. Vadovo atsakomybės ribos. Ginčai ir sprendimo būdai. Atsakomybės: administracinė, baudžiamoji, drausminė. Vadovo ir įstaigos atsakomybė įvykus vaiko/mokinio teisės pažeidimams. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš vaiką. Kokių veiksmų imtis, jeigu patyčias patiria mokytojas ar mokyklos darbuotojas. Vadovo veiksmai sužinojus apie smurtą prieš mokytoją. Atsakomybė: - už vadovo

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2021 m. vasario 23 d., Vilnius PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį? Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų? Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą? Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios); - konfliktai su mokytojais ir su kitais vaikais/mokiniais; - nesilaiko

Daugiau

Mokymų data: 2021 m. sausio 28 d., Vilnius PROGRAMA • Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti? • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai. • Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas. Nenumatyti, bet būtini darbai sutarčiai įvykdyti (užbaigti). • Rangos darbų pirkimo sutarties keitimo galimybės jos galiojimo laikotarpiu. • Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams. • Kainos keitimo galimybės ir

Daugiau

Seminarų datos: 2021 m. sausio 25 d., Vilnius 2020 m. gruodžio 22 d., Vilnius PROGRAMA 9:40 - 10:00 Registracija Pranešėja: Asta Meškuotienė, KTU EEF Metrologijos instituto direktorė 10.00 - 11.00 Pagrindinės teisinės ir industrinės metrologijos nuostatos ir jų taikymas įmonėje/įstaigoje. (ką turi žinoti gamintojas, matavimo priemonių ir paslaugų teikėjas, laboratorija, teisės aktų taikymo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo, patikros organizavimo klausimais). 11.00 - 11.15 Pertrauka 11.15 - 12.15 Metrologinis aprūpinimas įmonėje/įstaigoje. Kokybės infrastruktūra. Institucijos, funkcijos ir

Daugiau

Mokymų datos, vietos: 2020 m. lapkričio 25 d. Vilnius 2020 m. spalio 21 d., Jasinskio g. 15, 222 auditorija „ Aula“, Vilniuje. PROGRAMA 1.Viešųjų pirkimų įstatymo praktiniai aspektai. • Pirkimo dokumentai. • Konfidencialumas, interesų konfliktas. • Tiekėjų kvalifikacija ir gautų pasiūlymų vertinimas. • Tiekėjo pašalinimo pagrindai. • Melaginga informacija viešuosiuose pirkimuose. • Neįprastai maža pasiūlyta kaina. • Nesąžiningi susitarimai viešuosiuose pirkimuose. • Ginčai su tiekėjais ir nepatikimų tiekėjų sąrašai, kas į juos patenka ir kada. •

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2020 m. lapkričio 17 d., Vilniuje 2020 m. rugsėjo 25 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje. PROGRAMA Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį? Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų? Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą? Kaip spręsti problemas, kai: – vaikas nelanko ugdymo įstaigos; – smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis,

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2020 m. spalio mėn., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje. (data tikslinama) PROGRAMA 9.30 - 10.00 Registracija. Rytinė kava 10.00 - 12.00 Metrologijos įstatymas. Reglamentavimo taisyklės. Tipo patvirtinimo sertifikatas. Greičio matavimo priemonių rūšys. Patikros metodika. Patikros sertifikatas. Klausimai - atsakymai Zita Balachovičienė Metrologijos ekspertė, turinti Ilgalaikę darbo patirtį. 12.00 - 12.30 Pietų pertrauka 12.30 - 14.00 Alkotesterių rūšys ir jų naudojimo ypatumai. Patikros metodika ir periodiškumas. Alkotesteriai: klaidų tikimybė ir

Daugiau

Kviečiame į ansamblio „Lietuvos Jeruzalė“ koncertus, kurie yra skirti Vilniaus Gaono Eliahu 300 metinėms. „Lietuvos Jeruzalė“  yra kamerinės muzikos ansamblis, turintis ryškų meninį braižą. Ansamblis susikūrė prieš 35 metus. Pirmas ansamblio pavadinimas buvo „Vilne“. Per tą laiką ansamblis surengė daug koncertų, dalyvavo prestižiniuose muzikos festivaliuose, muzikavo garsiose salėse. Ansamblis susilaukė klausytojų dėmesio, buvo palankiai įvertintas spaudoje. Repertuare yra XX a. muzika – Ravelio, Blocho, Prokofjevo, Šostakovičiaus, lietuvių kompozitorių kūriniai, parašyti žydų temomis. Be to, jis

Daugiau

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: • Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą; • Supažindinti forumo dalyvius ir Trakų rajono bendruomenes su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; • Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; • Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; • Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; • Aktyvinti bendruomenes, paskatinant įtraukti ir jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; • Susipažinti su gerąja bendruomenių veiklos praktika. FORUMO PROGRAMA: 2020 m. 

Daugiau

Esame VŠĮ „Pro partners“, užsiimanti kultūros, meno bei pramoginių renginių, o taip pat, konferencijų, seminarų, bei kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimu. Norime pasiūlyti jums naują paslaugą „Įsiamžinti dar niekada nebuvo taip paprasta!“ Konferencijų centre Park Town bus įrengta scena, kurioje filmuosime artistų, dainininkų ar kitų sričių menininkų koncertus bei atskirus pasirodymus. Laukiame Jūsų visų − nuo mažiausių vokalistų iki profesionalių atlikėjų, pradedančių kūrėjų ar mėgėjų, renginių organizatorių, koordinatorių ar vedėjų. Scena bus įrengta su juodo stiklo

Daugiau

Konkurso tikslas – skatinti Vilniaus senjorų meninę kūrybą, didinti jų užimtumą ir dalyvavimą kultūros renginiuose, stiprinti senjorų bendruomeniškumą ir supažindinti juos su Vilniaus senjorų kūrybine patirtimi. Konkurse dalyvauja solistai ir duetai. Dalyviai atlieka povieną laisvai pasirinktą dainą. Dainos atliekamos pagal fonogramą (minus) arba akompanuojant pasirinktais muzikos instrumentais. Data, vieta: Konkurso baigiamasis koncertas vyks gruodžio 21 d. verslo centro Park Town Konferencijų centre, Lvovo g.101, Vilnius. Koncerto kaina 1 žmogui 5 eur. (žiūrovų skaičius ribotas). Būtina

Daugiau

2019 m. spalio 4-6 d. Telšiai Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui. FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą,  bendruomenių gyvenimo kokybę ; Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis; Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką; Dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų; Skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG; Aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą; Susipažinti

Daugiau

Paskutiniu metu daugiabučių namų renovacija visuomenei kelia daug klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną... ir daug kitų... Norime pakviesti visus neabejingus renovacijos procesui į diskusiją, kurią ves su renovacija tiesiogiai dirbantys energetikos, inžinerijos, ekonomikos ir teisės specialistai. Seminaras aktualus tiek mažai su renovacija susidūrusiems,

Daugiau

Mokymų data: 2019 m. kovo 20 d., Vilnius   Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Mokymų data, vieta: 2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius Daugiau informacijos: El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833. VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Identifikacinis kodas:

Daugiau

Vidinio audito kainos:* Iki 20 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1000 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 900 Eur; Iki 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1300 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1100 Eur; Virš 40 darbuotojų: 1) kaupiami ypatingi duomenys - kaina 1500 Eur; 2) nekaupiami ypatingi duomenys - 1300 Eur; Teisininkė suteiks šias paslaugas: 1) įmonės dokumentų peržiūra; 2) įvertinimas; 3) audito išvadų pateikimas; 4) rekomendacija. * Dokumentų

Daugiau

  VIDINIAI MOKYMAI Duomenų apsauga: Kokius dokumentus privalo turėti įmonė. Kvaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams? Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Parlamento priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  Jis liečia kiekvieną Lietuvos juridinį asmenį, nes būtų sunku rasti įmonę ar įstaigą, kuri netvarkytų kokių nors asmens duomenų. Įtvirtintos Reglamente baudos tikrai didelės, tad į šias taisykles įsigilinti vertėtų kiekvienos įmonės ar įstaigos vadovui. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės patikrinti bet kurį juridinį asmenį

Daugiau

Šios stovyklos metu susipažinsite su grožio, makiažo, manikiūro ir stiliaus subtilybėmis, bendrausite ir konsultuositės su profesionaliais mados stilistais, makiažo ir šukuosenų specialistais. Jūsų laukia 5 smagios, naudingos ir nepamirštamos dienos mados ir grožio pasaulyje. Čia atrasite savo stilių, išryškinsite išorinį bei vidinį grožį, įgausite pasitikėjimo savimi, įgysite daug naujų idėjų ir gerai praleisite laiką. Stovyklos programa: Pirmadienis – „Stilingos šukuosenos ir sveiki plaukai“ • Plaukų priežiūra. Plaukų formavimo būdai. • Kaip išsaugoti plaukus sveikus ir

Daugiau

Daugiau renginio akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/pg/Propartners.lt/photos/?tab=album&album_id=636951356652660   Vilniaus senjorų konkursas - 2018   Birželio 21 dienos vakare Vilniaus restoraną „Natali“ užplūdo būrys žmonių – čia pirmą kartą vyko „Vilniaus senjorų dainų konkursas - 2018“. Konkursas sulaukė nemažo būrio senjorų, perkopusių penktą dešimtį – renginio metu pasirinktas dainas atliko net 22 solistai ir 6 duetai. Dalyvių pasirodymus vertino televizijos laidų prodiuserė, televizijos laidos „Muzikinis viešbutis“ prodiuserė ir vedėja Vilija Grigonytė, kompozitorius, buvusio Lietuvos radijo

Daugiau

2017 m. birželio 20 d., Lietuvos rusų dramos teatras, Vilnius Baltarusijos valstybinis šokių ansamblis yra žinomiausias ir populiariausias šalies choreografijos kolektyvas. Kolektyvui plojo Azijos ir Afrikos, Europos ir Artimųjų Rytų, JAV ir Lotynų Amerikos žiūrovai. Jo koncertai žavi nuostabiais kostiumais, virtuoziniais triukais ir azartišku šokių atlikimu. Kolektyvo repertuare yra daugiau kaip 50 įvairių pasaulio tautų šokių. Jam vadovauja Baltarusijos liaudies artistas V. Dudkevič, kurio kūrybinis kredo yra folkloro ir geriausių pasaulio choreografijos pasiekimų sintezė. Baltarusijos

Daugiau

Dainų kūrėjus į Master Class su Alan Roy Scott Alan Roy Scott yra top Hollywood'o dainų kūrėjas ir muzikos prodiuseris. Jau 25-ri metai jis yra "Grammy" apdovanojimų vertinimo komisijos narys. Jo karjera prasidėjo EMI Music, kurioje dirbo 11 metų su daugelių JAV atlikėjų, tokių kaip Stevie Wonder, The Temptations ir kt. Tarp daugelio artistų, kurie įrašė Alan'o dainas, yra Celine Dion, Cher, Gloria Estefan, Ricky Martin, Ray Charles, Tiffany, Luther Vandross, Cyndi Lauper, Roberta Flack

Daugiau

Giorgi Nakashidze – kylanti Gruzijos muzikos pasaulio žvaigždė Jūsų šventėje! Vasaros viduryje 20-ąjį gimtadienį švęsiantis atlikėjas savo muzikinį kelią pradėjo muzikos mokykloje, kurioje sėkmingai baigė dainavimo ir fortepijono klases. 2015-aisiais metais Giorgi nugalėjo Gruzijoje vykusį projektą „X Factor“ ir ypač išpopuliarėjo savo šalyje .Šiuo metu vaikinas ne tik dainuoja, bet ir vaidina, dažnai atlieka vaidmenis įvairiuose miuzikluose, dirba Batumio muzikos centre, aktyviai koncertuoja savo šalyje ir užsienyje. Giorgi savo koncertinėje programoje atlieka visiems gerai žinomus,

Daugiau

Dalyviai: 50 Lietuvos mokyklų (5-12 klasių mokiniai) Norint padėti gamtai būtina didinti šalies gyventojų ekologinį sąmoningumą, skatinti juos keisti nusistovėjusius cheminių priemonių pirkimo įpročius ir skatinti rinktis aplinkai ekologiškas priemones. Integruotoje biologijos – chemijos pamokoje mokiniai sužinojo kodėl buityje naudojama chemija. Mokė kaip galima nuvalyti batus, išvalyti kriauklę , viryklę, langus, kilimus, grindis, naudojant actą, citrinų sultis, druską, sodą, alyvuogių aliejų, rozmariną, vandenilio peroksidą ir kitas natūralias priemones. Pamokos metu skatino mokinius nebūti

Daugiau