Švietimo įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai.
– Moksleivių ir studentų tvarkomų asmens duomenų rūšys.
– Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t.
– Kokiais tikslais švietimo įstaigos tvarko asmens duomenų subjektų duomenis?
–Administruojami duomenis ir bylos.
– Kokia informacija apie mokinių tėvus gali būti tvarkoma.
–Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas.
–Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.

Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose.
– Kokie teisėti pagrindai taikomi tvarkyti asmens duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose?
– Kokiais atvejais yra reikalingas tėvų sutikimas, tvarkant moksleivių asmens duomenis?
– Sutikimo gavimo būdai. Įrašų apie sutikimus rinkimas. Jei sutikimas buvo duotas žodžiu, internetu, sutikimas buvo atsiimtas.
– Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai jų vaikų duomenys yra tvarkomi?
– Asmens duomenų apie mokinius ir jų tėvus perdavimas iš vienos mokyklos į kitą, kitiems asmenims.
– Asmens duomenų teikimas žurnalistams.

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui švietimo įstaigose.
– Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės.
– Reikalavimai taikomi moksleivių ir studentų stebėsenai (vaizdo stebėjimas, interneto kameros, mobilieji telefonai, kompiuteriai).
– Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.
– Asmens duomenų pareigūnas: kada jį privaloma paskirti?
– Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas.
– Dokumentai ir procedūros, kurias turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas švietimo įstaigose, probleminiai aspektai.
– Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo internetinėje svetainėje geroji ir blogoji praktika.
– Nepilnamečių asmenų atvaizdo naudojimo ypatumai. Vaikų filmavimas, fotografavimas, atvaizdo naudojimas.
– Patekimo į švietimo įstaigą kontrolė.

Konfidencialumo užtikrinimas švietimo įstaigose.
Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas.
– Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
– Veiksmų panas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti.
– Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
– Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
– Sutikimų formos.
– Saugumo pažeidimo aprašai.
– Kiek galima saugoti surinktus duomenis. Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.

Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą: kokie yra baudos nustatymo kriterijai ir jos dydis?
– Atsakomybės: administracinė, civilinė, baudžiamoji, drausmė.
– Kokia atsakomybė įstaigai, darbuotojams.
Kaip komunikuoti su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis ir asmenimis, elgtis patikrinimų metu?
– Asmens duomenų saugumo pažeidimas: Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas?

Praktinės rekomendacijos:
– Praktinės rekomendacijos dėl įstaigos silpnųjų vietų.
– Praktinės rekomendacijos dėl saugumo priemonių

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 14:30
09:15 – 09:30 Registracija, pasitikimo kava
09:30 – 11:30 Mokymai
11:30 – 12:00 Kavos pertrauka
12:00 – 14:30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
2020 m. vasario 27 d., Konferencijų centre „Park Town“, Lvovo g. 101, Vilniuje

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 65 Eur*
*Užsiregistravusiems iki vasario 21 d. kaina tik 50 Eur.
PVM mokymams netaikomas.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665, +370 605 21833.