PROGRAMA:

• Rangos sutarčių sudarymas ir vykdymas.
• Kokios yra pagrindinės rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti?
– Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai.
– Derybų protokolai, preliminarios sutartys, priėmimo-perdavimo aktas (į ką atkreipti dėmesį).
– Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.
– Darbų apimties nustatymas, papildomų darbų apibrėžimas.
– Kainos keitimo tvarka. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka. Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja rangovo sąnaudos.

• Rangos sutarčių dalyvių teisinė atsakomybė:
– Projektuotojų teisinė atsakomybė.
– Techninių prižiūrėtojų teisinė atsakomybė.
– Užsakovų teisinė atsakomybė. Aplinkybės dėl kurių užsakovui gali tekti atsakomybė už netinkamai atliktus rangos darbus.
– Rangovų teisinė atsakomybė. Rangovų atsakomybė prieš užsakovą už subrangovų veiksmus. Statybos rangovo rizikos mažinimo priemonės.
– Subrangovų teisinė atsakomybė.
– Atsakomybė, kai yra kelių statybos dalyvių kaltė.
-Kt.

• Atsakomybės ir baudos:
– Atsakomybė dėl darbų kokybės .Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai, defektai. Statybos darbų trūkumai, rangovo rengto projekto trūkumai.
– Atsakomybės už numatytų terminų nesilaikymo (įsipareigojimų vykdymo vėlavimas).
– Atsakomybė už rangovo darbuotojų padaryta žala statiniui, užsakovo ir trečiųjų asmenų turtui, nenumatytos aplinkybės.
– Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės.
– Baudos

• Statybos teisės aktų reglamentavimas 2020 m. Į ką atkreipti dėmesį.
• Dažniausiai daromos klaidos, kaip jų išvengti.
• Ginčai ir sprendimo būdai. Teismų praktika.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė – teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

Darbotvarkė 9:30 – 14:30
09:15 – 09:30 Registracija
09:30 – 11:00 Mokymai
11:00 – 11:15 Kavos pertrauka
11:15 – 12:30 Mokymai
12:30 – 12:45 Kavos pertrauka
12:45 – 14:30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
2020 m. sausio 30 d.,
J. Jasinskio g. 15, 222 auditorija, LT-01111 Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 110 Eur*
*Užsiregistravusiems iki sausio 24 d. kaina tik 85 Eur.
PVM mokymams netaikomas.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.