Net įsigaliojus Naująjam duomenų apsaugos reglamentui, vis daugėja atvejų, kai Lietuvos švietimo įstaigose pažeidžiama asmens duomenų apsauga. Griežtesnės BDAR sankcijos ir baudos neatbaido įstaigų nuo nuolat pažeidinėjamų asmenų duomenų tvarkymo reikalavimų. Delsti nevertėtų, tad kviečiame švietimo įstaigų darbuotojus į mokymus, kuriuose dalyviai bus dar kartą supažindinami, kaip tinkamai parengti dokumentus ir ištaisyti klaidas. Mokymuose bus nagrinėjami konkretūs probleminiai atvejai, duomenų apsaugos geroji ir blogoji praktika, o taip pat, BDAR audito atlikimo ypatumai.

Be teorinių mokymų ir teisininkės konsultacijų dalyviai nemokamai gaus visą reikiamą dokumentų šablonų rinkinį, kuriuo pasinaudoję, galės pritaikyti jį savo įstaigoje ir vykdyti saugią veiklą pagal naująjį duomenų apsaugos reglamentą.

Mokymai skirti:
– Ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojams
– Pradinio ugdymo įstaigų darbuotojams
– Vidurinio ugdymo įstaigų darbuotojams
– Pagrindinio ugdymo įstaigų darbuotojams
– Profesinio ugdymo įstaigų darbuotojams
– Aukštojo mokslo įstaigų darbuotojams
– Suaugusiųjų mokymo įstaigų darbuotojams

PROGRAMA

Pagrindiniai įstaigų veiklos etapai rengiantis įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos, reikalavimus ir kokius veiksmus svarbiausia atlikti.

Duomenų subjektų sąvoka ir kategorijos švietimo įstaigose
– Duomenų subjektai iki 14 metų, iki 16 metų, iki 18 metų, pilnamečiai duomenų subjektai.

Švietimo įstaigose tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai.
– Moksleivių ir studentų tvarkomų asmens duomenų rūšys.
– Ypatingų asmens duomenų tvarkymo švietimo įstaigose ypatumai. Duomenų tvarkymas apie ligas ar negalią, psichologo ar pedagogo pastebėjimus ir t.t.
– Kokiais tikslais švietimo įstaigos tvarko asmens duomenų subjektų duomenis?
–Administruojami duomenis ir bylos.
– Kokia informacija apie mokinių tėvus gali būti tvarkoma.
–Darbuotojų, pedagogų asmens duomenų tvarkymas.
–Vaizdo stebėjimas: atvejai ir reikalavimai. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje. Darbuotojų elektroninės darbo vietos kontrolė.

Teisėti pagrindai tvarkyti duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose.
– Kokie teisėti pagrindai taikomi tvarkyti asmens duomenų subjektų duomenis švietimo įstaigose?
– Kokiais atvejais yra reikalingas tėvų sutikimas, tvarkant moksleivių asmens duomenis?
– Sutikimo gavimo būdai. Įrašų apie sutikimus rinkimas. Jei sutikimas buvo duotas žodžiu, internetu, sutikimas buvo atsiimtas.
– Kokia informacija turi būti pateikiama tėvams, kai jų vaikų duomenys yra tvarkomi?
– Asmens duomenų apie mokinius ir jų tėvus perdavimas iš vienos mokyklos į kitą, kitiems asmenims.
– Asmens duomenų teikimas žurnalistams.

Konfidencialumo užtikrinimas švietimo įstaigose.

Pagrindiniai reikalavimai keliami teisėtam asmens duomenų tvarkymui švietimo įstaigose.
– Reikalavimai duomenų tvarkytojams. Tvarkytojų funkcijos ir atsakomybės.
– Reikalavimai taikomi moksleivių ir studentų stebėsenai (vaizdo stebėjimas, interneto kameros, mobilieji telefonai, kompiuteriai).
– Privalomos organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą.
– Asmens duomenų pareigūnas: kada jį privaloma paskirti?
– Vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas.
– Dokumentai ir procedūros, kurias turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas švietimo įstaigose, probleminiai aspektai.
– Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo internetinėje svetainėje geroji ir blogoji praktika.
– Nepilnamečių asmenų atvaizdo naudojimo ypatumai. Vaikų filmavimas, fotografavimas, atvaizdo naudojimas.
– Patekimo į švietimo įstaigą kontrolė.

Asmens duomenų apsaugos (BDAR) auditas.
– Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
– Veiksmų panas. Kokius veiksmus reikia atlikti ir kokius dokumentus reikia paruošti.
– Dokumentacijos priežiūra ir pasiruošimas.
– Asmens duomenų tvarkymo išrašai.
– Sutikimų formos.
– Saugumo pažeidimo aprašai.
– Kiek galima saugoti surinktus duomenis. Saugojimo terminai. Duomenų naikinimas.
– Praktinės rekomendacijos dėl įstaigos silpnųjų vietų.
– Praktinės rekomendacijos dėl saugumo priemonių.
– Atsakomybės ir baudos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Administracinė, civilinė, baudžiamoji, drausmė.

Darbotvarkė (5 ak. val.):
09.30 – 10.00 dalyvių registracija
10.00 – 11.30 mokymai
11.30 – 11.45 kavos pertrauka
11.45 – 14.00 mokymai

Galimi vidiniai mokymai ir duomenų apsaugos auditas

Mokymų data, vieta:
2019 m. balandžio 30 d., J. Jasinskio g. 15, Vilnius (Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas)

Užsiregistravusiems iki balandžio 25 d. kaina tik 55 Eur. PVM netaikomas!* Įprasta mokymų kaina – 65 Eur.

*Visi mokymų dalyviai taip pat gaus dokumentų šablonų rinkinį, kurį galės pritaikyti savo įstaigoje pagal naująjį BDAR.

Visiems dalyviams bus įteikti akredituoto švietimo centro elektroniniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 609 87665.