PROGRAMA:

• Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai.
• Nekilnojamojo turto sutarčių sudarymas bei jų vykdymas.
• Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos.
• Esminės nekilnojamojo turto sandorių nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas.
• Standartinės, nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti.
• Preliminarios sutartys:
– Kaip teisingai paruošti preliminarią sutartį, į ką atkreipti dėmesį;
– Kada verta registruoti preliminarią sutartį registrų centre;
– Kaip tinkamai padaryti perkamo/parduodamo nekilnojamojo turto aprašymą;
– Terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti,jei šis terminas nėra nustatytas preliminariojoje sutartyje;
– Kaina ir jos mokėjimo tvarka;
– Atsakomybė už preliminarios sutarties nevykdymą;
– Baudos už termino sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį praleidimą. Delspinigiai pirkėjui už prievolės sumokėti avansą praleidimą;
– Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine.
• Derybų protokolai.
• Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo aplinkybės ir teisinės pasekmės.
• Sutarčių pakeitimo galimybės.
• Garantijų ir nuostolių atlyginimo įsipareigojimų draudimas. Kaip nusistatyti baudą už nuostolių atlyginimą.
• Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės (į kokius punktus atkreipti dėmesį, jei pirkėjas atsisako pirkti, ar privaloma grąžinti avansą).
• Sandorių anuliavimas/nutraukimas.
• Nekilnojamojo turto apmokestinimas. Nekilnojamojo turto pardavimo pajamų apmokestinimas 2019 metais.
• Palūkanų skaičiavimas nesant sutarties ar susitarimo dėl netesybų.
• Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.
• Problemos gaunant teismo leidimą įsigyjant, parduodant ar įkeičiant NT.
• Nuomos sutartis:
– Nuomotojo bei nuomininko teisės bei pareigos;
– Gyvenamų ir negyvenamų patalpų nuoma, žemės nuoma. Į ką atkreipti dėmesį?
– Kaip tinkamai padaryti nuomojamo nekilnojamojo turto aprašymą. Į ką atkreipti dėmesį?
– Kokius punktus būtina nurodyti nuomos sutartyje. Dažniausiai daromos klaidos;
– Sutarties indeksavimas;
– Sutarties keitimas;
– Saugikliai, kuriuos galima numatyti;
– Atsiskaitymo vėlavimai;
– Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, problemų sprendimų variantai;
– Sutarties nutraukimo sąlygų tinkamas aptarimas sutarties tekste;;
– Vienašalis sutarčių nutraukimas;
– Nuomos sutarties nutraukimas keičiantis NT savininkui.
• Valstybės žemės nuomą ir pardavimą reguliuojantys teisės aktai.
• Tarpininkavimas nuomojant/parduodant nekilnojamąjį turtą.
– Brokerio komisinis atlygis: jei pirkėjas atsisako pirkti ar priklauso brokeriui atlygis už atvestą klientą; jei pardavėjas nutraukia preliminarią sutartį ar priklauso brokeriui atlygis; atsiskaitymo užtikrinimas;
– Klientų klaidinimas. Pasekmės. Kaip to išvengti?
– Atsakomybės, kurias prisiima nekilnojamojo turto brokeris.
• Nekilnojamojo turto pardavimo / įsigijimo iš varžytinių ypatumai. Į ką atkreipti dėmesį, kai turtas perkamas iš varžytinių.
• Į ką atkreipti dėmesį, kai turtas perkamas per antstolį.
• Kokiais atvejais teismas gali sandorį pripažinti negaliojančiu.
• Kur rasti ir kaip pildyti dokumentų teismų šablonus.
• Teismų praktika.

* Norėdami seminaro metu aptarti konkrečiai Jus dominančius klausimus, informuokite raštu apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki seminaro el. paštu info@propartners.lt

Darbotvarkė
9.30. Dalyvių registracija.
10.00 – 11.30 Mokymai
11.30 – 11.45 Kavos pertrauka
11.45 – 13.00 Mokymai
13.00 – 13.30 Kavos pertrauka
13.30 – 15.30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
2019 m. vasario 26 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 85 Eur (į kainą įskaičiuota kavos pertrauka, dalomoji medžiaga ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė). Užsiregistravusiems iki vasario 22 d. kaina 75 Eur. Trijų ir daugiau dalyvių grupei kaina 65 Eur.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572