PROGRAMA

• Valstybės tarnyba, jos samprata ir reglamentavimas
– Naujų pareigybių aprašymų parengimas ir patvirtinimas iki 2019 m. sausio 1 d.
Valsybės tarnautojo priėmimas, pareigybės paskyrimas ir kt.
• Darbo užmokesčio sistema.
• Skatinimo sistema.
• Kvalifikacijos tobulinimas ir finansavimas.
• Atostogos, jų rūšys, kitos garantijos.
• Veiklos vertinimas. Teigiamos ir neigiamos pasekmės po vertinimo.
• Nuotolinis darbas ir mentorystė.
• Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą.
• Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla.
– Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė ir atleidimas pagal 2019 m.
sausio 1 d.
– Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė.
– Atsakomybė už darbdaviui padarytą žalą.
– Materialinės atsakomybės ribos ir taikymo tvarka (teisminė ir neteisminė).
– Valstybės politikų atsakomybė už sukeltą žalą.
• Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų.
• Išeitinės išmokos ir kompensacijos.
• Su įstatymo įsigaliojimu susijusios taikymo problemos ir įstatymai,įgyvendinamieji teisės aktai.
• Klausimai, atsakymai, konsultacijos.

Lektorė

Raimonda Joskaudienė– teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos, likvidavimo bei asmenų atsakomybės klausimais, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje

Mokymų data, vieta:

2018 m. gruodžio 5 d., Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 90 Eur*

*Užsiregistravusiems iki lapkričio 12 d. kaina tik 80 Eur, PVM mokymams netaikomas.

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

.
VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572