KVIEČIAME Į MOKYMUS

Mokymai skirti statybos vadovams, projekto vadovams, teisininkams, vadybininkams dirbantiems ir savo darbinėje veikloje susiduriantiems su sutarčių rengimu, derinimu ir vykdymo kontrole.

PROGRAMA

 • Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose. Ką būtina žinoti.
 • Statybas leidžiantys ir statybos užbaigimo dokumentai.
 • Kokios yra pagrindinės statybų ir rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti?
 • Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai.
 • Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).
 • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos.
 • Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.
 • Sutarties vykdymas ir teisinė dokumentacija: įforminimas, teisingas formulavimas, teisinė reikšmė.
 • Darbų apimties nustatymas.
 • Ką svarbu žinoti, jei reikia atlikti papildomus darbus nenumatytus rangos sutartyje?
 • Papildomi darbai statybose: kaip užsitikrinti jų apmokėjimą?
 • Fiksuotos kainos statybos rangos sutartis ir papildomi darbai.
 • Papildomų darbų, terminų, kitų sutarties sąlygų pasikeitimų įforminimas.
 • Esminiai šalių įsipareigojimai: atsakomybė už projektinę dokumentaciją, darbų perdavimas, užsakovo nurodymų vykdymas ir kt.
 • Kainos keitimo tvarka. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka.
 • Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja rangovo sąnaudos.
 • Darbų kokybė, jų garantija ir terminai. Terminų keitimas. Kokiais atvejais galima pakeisti.
 • Garantijos likimas bankroto atveju. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę.
 • Sutarčių įvykdymo užtikrinimas. Netesybos. Laidavimas. Garantija.
 • Rankpinigiai. Hipoteka. Įkeitimas. Kiti užtikrinimo būdai.
 • Atsiskaitymo vėlavimai.
 • Darbų priėmimas-perdavimas. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka ir dokumentacija. Defektų fiksavimas.
 • Sutarčių nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Terminų pažeidimas.
 • Pretenzijos, raštai, protokolai.
 • Sutarties pasibaigimas. Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas. Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių. Senaties terminai.
 • Sutarties nutraukimas. Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims.
 • Skolų prevencijos, išieškojimo praktiniai metodai.
 • Esminės klaidos ir kaip jų išvengti.
 • Rizikos ir ginčų sprendimai.
 • Aktualiausia teismų praktika.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė
– teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius. Ji yra Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais. Vesdama mokymus Rangos sutarčių tema lektorė dažniausiai gauna aukščiausius klausytojų vertinimus.

Darbotvarkė
9.30 – 10.00 Pasitikimo kava. Dalyvių registracija.
10.00 – 11.30 Mokymai
11.30 – 11.45 Kavos pertrauka
11.45 – 13.00 Mokymai
13.00 – 13.30 Pietūs
13.30 – 15.30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
2018 m. lapkričio 22 d., J. Jasinskio g. 15, Vilnius

*Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 110 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs, kavos pertrauka, dalomoji medžiaga ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė).

*Užsiregistravusiems iki lapkričio 12 d. kaina tik 95 Eur, PVM mokymams netaikomas.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

registruotis

.

VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572