PROGRAMA

 • Naujovės ir pasikeitimai statybų teisiniuose santykiuose.
 • Bendrieji teisės aktų taikymo pasikeitimai ir taikymo principai.
 • Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų (STR) pakeitimų apžvalga:
 • STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo pakeitimas (įsigalioja 2018-11-01).
 • STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo pakeitimas.
 • STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo pakeitimas.
 • STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo pakeitimas.
 • STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo pakeitimas.
 • Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo pakeitimas.
 • Kiti teisės aktų pasikeitimai, teismų praktikos ir institucijų išaiškinimai.
 • Klausimai, atsakimai, konsultacijos.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė
– teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius. Ji yra Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais. Vesdama mokymus Rangos sutarčių tema lektorė dažniausiai gauna aukščiausius klausytojų vertinimus.

Darbotvarkė

9.30 – 10.00 Pasitikimo kava. Dalyvių registracija.
10.00 – 11.30 Mokymai
11.30 – 11.45 Kavos pertrauka
11.45 – 13.00 Mokymai
13.00 – 13.30 Pietūs
13.30 – 15.30 Mokymai

Mokymų data:

2018 m. lapkričio 15d.

Mokymų kaina:

Vienam dalyviui 95 Eur

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

registruotis

.

VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572